Filtr

ZKUŠENOSTI NEPOTVRDILY OBAVY

S novelizací trestního řádu v roce 1995 byla soudcům a samosoudcům dána možnost ukládat alternativní trest formou obecně prospěšných prací. Tento druh trestu připadá v úvahu při uložení krátkodobého trestu odnětí svobody nebo v případech méně závažné trestné činnosti. Alternativní trest může být...

Kategorie: Různé

BÝVALÝ PRIMÁTOR V KOSOVU

Od října 1999 působí v rámci Mise OSN v Kosovu (UNMIK) ve funkci "Municipal Administratora" pro město Istog Ing. Martin Dvořák, v letech 1990-1998 primátor Hradce Králové. Protože se spolupodílí na řešení situace v dnes nejožehavější části jihovýchodní Evropy, požádali jsme ho o rozhovor. [*] Co je...

Kategorie: Různé

REGIONÁLNÍ ŠKOLY OBNOVY

Regionální školy obnovy venkova mají své rámcové programy na rok 2000. Jednou z největších změn je vytvoření Školy obnovy a rozvoje venkova karlovarského regionu. Nová škola by měla sloužit především obcím z okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov, tedy novému Karlovarskému kraji. O obce těchto okresů...

Kategorie: Různé

KDYŽ ŠKOLA UČÍ ŽÁKY MYSLET

ŠKOLSTVÍ Zdá se vám, že vaše základní škola nevede žáky k samostatné práci? Že neučí děti myslet, vytvářet si vlastní názor, ale nutí je k papouškování... Pak se zkuste zeptat jejího ředitele, jestli ví o programu ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ. S programem, který radí učitelům, jak vést při...

Kategorie: Různé

Řízení a správa – krátce

Na titulní stránce Ministerstva spravedlnosti (webová adresa www.justice.cz) najdeme kromě státního znaku čtyři položky: Vymezení působnosti ministerstva, Adresář složek, Informace z rezortu a Informační registry. Nejčastěji se zřejmě obrátíme právě na tuto poslední položku, která obsahuje: -...

Kategorie: Různé

ÚDRŽBA ZELENĚ – VIZITKA MĚSTA

Parky a sady se postupně stávají oázami klidu a místem, které lidi stále častěji vyhledávají k odpočinku. Velký vliv na to, zda se v nich či v zeleni obecně cítíme dobře a příjemně, má bezesporu to, zda jsou upraveny. Vezmeme-li v úvahu, že jen trávníky představují v ČR téměř tři...

Kategorie: Různé

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (II.) Neexekutivní členství znamená, že pracujete v představenstvu nebo dozorčí radě, ale nejste zaměstnancem firmy. Máte stejné zákonné povinnosti i odpovědnost jako ředitelé firmy, kteří jsou členy jejích správních orgánů. Neexekutivní členové jsou voleni...

Kategorie: Různé

LEGISLATIVNÍ ŘEŠENÍ NA ÚROVNI VLÁDY (I.)

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Krizový management na úrovni státní správy již částečně prošel legislativními změnami a přijetí dalších zákonů se očekává koncem tohoto roku. Následující seriál článků se bude zabývat současnou úrovní krizového managementu. V každém právním státě vytváří základní...

Kategorie: Různé

CO PŘINÁŠÍ ZÁKON O KRAJÍCH

Činnost krajů po předpokládaných volbách do jejich zastupitelstev v listopadu 2000 nelze zahájit bez přijetí zákona o krajích (krajské zřízení). Jeho schválením dochází k naplnění příslušných ústavních článků, Listiny základních práv a svobod a ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších...

Kategorie: Legislativa

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

- Nálezem Ústavního soudu č. 95/2000 Sb. se dnem 31. prosince 2000 zrušuje ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětné ustanovení vylučuje z kolaudačního řízení vlastníka pozemku, je-li stavebníkem...

Kategorie: Legislativa