Filtr

JAK ZÍSKAT PENÍZE

Občanské sdružení vzniká jako dobrovolné seskupení lidí s určitým společným zájmem nebo cílem. Nejčastěji vznikají občanská sdružení pro využití volného času. Občanská sdružení spadají do kategorie neziskových organizací. Zisk tedy není jejich hlavní činností. Hlavním cílem by mělo být napomáhání...

Kategorie: Různé

KUTNOHORSKÉ STŘÍBŘENÍ

Letos si Kutná Hora připomíná významná výročí. Před 700 lety vydal český král Václav II. tzv. Královský horní zákoník - Ius Regale Montanorum. Bylo to první nejdůkladnější sepsání horního práva v Evropě, které se stalo základem pro zákonodárství v mnoha zemích. Vznik zákoníku byl motivován objevem...

Kategorie: Různé

PREZENTACE PAMÁTKOVÉ PÉČE

V březnu se na výstavišti Flora Olomouc uskutečnil třetí ročník specializovaného národního veletrhu RENOVA, zaměřený na obnovu kulturního dědictví měst a venkovských sídel. Vedle komerčních prezentací firem, které se zabývají památkami v rámci své pracovní činnosti, se na galerii pavilonu A...

Kategorie: Různé

STUHA DO SLATIN

Obec nedaleko Jičína tvoří dvě vesnice - vlastní Slatiny a Milíčeves. Počet jejích stálých obyvatel se pohybuje kolem 530. Z toho žije asi 70 obyvatel v domově důchodců v milíčeveském zámku, jehož je obec zřizovatelem. Slatinští získali v soutěži "Vesnice roku" 1999 v regionu středních Čech Zelenou...

Kategorie: Různé

URAN SE JIŽ NETĚŽÍ

Okres Příbram patří svou plochou asi 1600 km2 mezi největší - řadí se na 6. místo ze 73 okresů v ČR. Má asi 108 000 obyvatel, zaměstnaných téměř stejnou měrou v průmyslové i zemědělské výrobě. Důlní činnost, pro Příbramsko typická, byla ukončena. Vznikla tak obava, zda uzavřením uranových dolů a...

Kategorie: Různé

SKROMNÁ NABÍDKA

Letos se konal v Brně již 7. ročník mezinárodního veletrhu technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí URBIS 2000, tentokrát od 16. do 20. dubna. V pavilónu E vystavovaly zejména firmy zabývající se výrobou zařízení pro úklid a čistotu veřejných prostranství, čistíren odpadních vod, městského...

Kategorie: Různé

RECEPT NA TMELENÍ

Jakkoli jsou sádrokartonové desky velmi praktické při stavebních i rekonstrukčních pracích, nepříjemným překvapením se může stát popraskání spár. To může zhatit třeba i několikadenní námahu. Ochranou proti praskání spojů je především dokonalé vytmelení rohových spár, což umožňuje rychle a efektivně...

Kategorie: Různé

Regionspektrum – krátce

Historickým městem roku 1999 byla 17. dubna ve Španělském sále Pražského hradu vyhlášena Kutná Hora, která byla pro svou unikátnost zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO. Titul převzal starosta města Květoslav Hlavatý. Ocenění je v předvečer Mezinárodního dne památek každoročně udělováno za...

Kategorie: Různé

Průmyslové zóny v České republice

(historie, státní podpora, vyhodnocení, průzkum, příklady) Zpracoval CzechInvest, agentura pro podporu zahraničních investic Růst investic ve zpracovatelském průmyslu se takřka v žádné zemi neobejde bez konkrétní přímé podpory státu, regionů a měst. To se týká i České republiky, která se v...

Kategorie: Různé

REFORMA NEJSOU JEN KRAJE

V legislativě týkající se veřejné správy dochází k zásadním změnám. Nejen o nich jsme hovořili s Ing. Miroslavem Benešem, předsedou Výboru pro veřejnou správu, regionálního rozvoje a životního prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. [*] Poslanecké návrhy zákonů o okresních úřadech, krajích,...

Kategorie: Různé