Filtr

OCENĚNÉ AKTIVITY

V soutěži Vesnice roku 1999 byly oceněny také obce Terezín (okr. Hodonín), Borová a Dukovany (okr. Svitavy). Modrá stuha je udělována za kulturní a společenské aktivity, bílá za péči o mládež a zelená za péči o životní prostředí. MODRÁ STUHA Terezín je typická "uliční obec", kterou probíhá silnice...

Kategorie: Různé

ŘEŠENÍ PRO MALOU OBEC

Urbanistická studie je vhodná především jako prostředek prostorové urbanistické tvorby, používá se pro ověření základní koncepce řešení pro územní plán a pro zhodnocení únosného zatížení území. Může být zpracována také jen pro dílčí nebo specifické problémy daného regionu a pro získání variantních...

Kategorie: Různé

PROGRAM NEJEN NA PLYNOFIKACI

Obec Vysoké Pole (okres Zlín) se 790 obyvateli a katastrem 1216 ha leží na jižním úpatí Vizovických vrchů. Prvně je zmiňována již v roce 1261. Počet obyvatel mírně roste. Dnešní obyvatelstvo, převážně řemeslné, dojíždí za prací v blízkém okolí. Na dopravní obslužnost přispívá obec ročně částkou 135...

Kategorie: Různé

PROJEKT ČISTÁ VODA

Devátého května t. r. byl zahájen ojedinělý projekt Čistá voda. Každý zájemce může zažádat o bezúročnou půjčku na koupi, rekonstrukci či výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV) nebo celých systémů čištění odpadních vod včetně kanalizace. Česká republika z období budování komunismu zdědila obrovský...

Kategorie: Různé

Nové knihy

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCÍ Publikace obsahuje ucelená pravidla vydávání a soubor vzorů obecně závazných vyhlášek obcí. Autor JUDr. Lubomír Šimek charakterizuje obecně závazné vyhlášky obcí jako jednu z forem činnosti obcí z pohledu správního práva. Další část shrnuje legislativní a...

Kategorie: Různé

Regionspektrum – krátce

V pantheonu Národního muzea v Praze se 1. června uskutečnila inaugurace rektora Vysoké školy finanční a správní prof. PhDr. Vladimíra Čecháka, CSc., a jmenování akademické rady. Vysoká škola finanční a správní, obecně prospěšná společnost, je novou soukromou školou, která připravuje zahájení výuky...

Kategorie: Různé

Z PROHLÁŠENÍ SVAZU MĚST A OBCÍ ČR

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s usnesením vlády ČR, podle kterého okresní úřady nesmějí používat finanční prostředky fondu rezerv a rozvoje pro potřeby místních rozpočtů daného okresu, a navíc musí odvést zůstatek tohoto fondu na zvláštní účet, se kterým má disponovat stát. Svaz se staví...

Kategorie: Různé

KONFERENCE O VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice proběhne 23.-25. října třetí ročník mezinárodní vědecké konference "Veřejná správa 2000". Tématem bude využívání informačních technologií, úloha regionů v integrující se Evropě, otázky managementu a ekonomiky veřejné správy a vzájemná interakce...

Kategorie: Různé

NOVINKY ZLATÝCH STRÁNEK

V nejnovějším vydání Zlatých stránek pro Prahu, oficiálního telefonního seznamu společností Český Telecom a Mediatel jsou uvedena nová i změněná čísla telefonní informační služby i 190 000 nových a změněných čísel účastníků. Žlutý oborový seznam v 1084 rubrikách zveřejňuje celkem 40 904 firem,...

Kategorie: Různé

VELETRHY V BERLÍNĚ

V termínu 23.-27. října se v Berlíně koná komplex akcí se společným jmenovatelem voda a plyn. Garantem reprezentativního setkání vodohospodářských odborníků (kongres Wasser Berlin) je mj. mezinárodní vodohospodářská organizace IWA se sídlem v Londýně. Souběžně proběhne mezinárodní vodohospodářský...

Kategorie: Různé