Filtr

PROČ PORADCE PRO SAPARD?

I malé obce by si měly najímat poradce. O důvodech a také o příležitosti, která se otevírá českému venkovu, jsme hovořili s PhDr. Oldřichem Čepelkou z liberecké agentury TiMa (www.tima-liberec.cz). [*] Co získá obec, když si najme poradce? Poradce brání "firemní slepotě", tj. stereotypnímu vidění...

Kategorie: Různé

ŠKOLA PRO ÚŘEDNÍKY

Bakaláře i pro radnice a státní správu bude od podzimu připravovat soukromá Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) se sídlem v Praze 3. Akreditovaný je 3,5letý studijní program s oborem veřejná správa a veřejné finance a dalšími ekonomickými obory. Škola se nyní chystá na zahájení prvního...

Kategorie: Různé

PŘEČTĚTE SI

V nakladatelství Portál vyšla práce pěti autorů Pedagogika volného času, která poprvé přináší souborný přehled předchozího vývoje, současného stavu i výhledu volného času dětí a mládeže. Publikace je rozčleněna do osmi kapitol: [*] úvodní zamyšlení nad volným časem a působení výchovných institucí v...

Kategorie: Různé

JAZYKY OTEVÍRAJÍ DVEŘE DO SVĚTA

ŠKOLSTVÍ Výuku cizích jazyků na základních školách provází nemálo problémů. Nejbolavějším je nedostatek plně kvalifikovaných učitelů. A není to zdaleka pouze starost školského rezortu. Čím dřív obecní zastupitelstvo pochopí, že investice "do jazyků" se mu brzy vrátí, tím více získá. Pro příklad...

Kategorie: Různé

NEJEN MASOVÁ TURISTIKA

REGIONTOUR 2000 Kroje z jižní Moravy, cimbálovka i dudácká kapela, pivo z regionálních pivovarů "na každém rohu" - mezinárodní výstava turistických možností Regiontour 2000 útočila na všechny smysly návštěvníků. Stánky stylizovaly svéráz měst i regionů, které se ve dnech 13.-16. ledna již podeváté...

Kategorie: Různé

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY V POLSKU(2)

V minulém čísle jsme publikovali článek zabývající se obecně reformou veřejné správy v Polsku. Tento příspěvek rozebírá působnost a pravomoci okresní samosprávy včetně finančního hospodaření okresu. Okres jako lokální samosprávné společenství má své území. V průměru má 994 km2 (stranou ponecháme...

Kategorie: Různé

DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY – ZÁJEM OBCE

Mezi problémy, při jejichž řešení hrají obce nezastupitelnou roli, patří právní vztahy mezi vlastníky sousedících nemovitostí. Jejich narušení je totiž velmi častou příčinou sporů mezi obyvateli obce, nezřídka se soudní dohrou. Omezení, která musí strpět vlastník nemovitosti, aby neobtěžoval a...

Kategorie: Legislativa

UŽITEČNÁ PUBLIKACE

V pořadí již druhé, aktualizované a doplněné vydání úspěšné publikace autorů Jaroslava Bičovského, Milana Holuba a Jany Wurstové "Sousedská práva" vychází v nakladatelství Linde, a. s., Praha. Kniha se zabývá nejprve obecnou problematikou sousedských práv. K ní patří vymezení a výklad pojmu hranic,...

Kategorie: Legislativa

OTAZNÍKY KOLEM POSTAVENÍ STAROSTY

Funkce starosty obce má z hlediska práva dvě polohy. První, legislativní, je poměrně jasná - starosta je "pouze" prvním mezi rovnými a až na ojedinělé výjimky nemůže sám rozhodovat nic. Druhá, odrážející se v právním vědomí občanů, naopak přirozeně přisuzuje starostovi velmi významnou roli. U řady...

Kategorie: Legislativa

OBEC A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Může vedení města bez výběrového řízení zadávat samostatné několikamiliónové zakázky firmě, která uplatňuje na dané zakázky právo dané dlouhodobou smlouvou s obecním úřadem (OZ) ještě z doby, kdy zákon o zadávání veřejných zakázek neplatil? Je možné tuto praxi hodnotit jako porušení tohoto zákona?...

Kategorie: Legislativa