Filtr

KOMPLETNÍ SORTIMENT

V tomto roce oslaví firma Mevatec, s. r. o., již páté výročí od svého založení. Přestože se pět let v historii firmy zdá jako velice krátké období, prošla společnost značně dynamickým vývojem. Firma byla založena na počátku roku 1995 akciovou společností Meva. Cílem založení bylo soustředit do...

Kategorie: Téma měsíce

MARKETING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Na knižním trhu se objevila kvalitní a potřebná kniha "Marketing měst a obcí". Autorky (Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková) již v jejím úvodu polemizují s názorem, zda nejsou povaha a úkoly místní správy v rozporu s marketingovou koncepcí a docházejí k správnému závěru, že ačkoliv tuto sféru...

Kategorie: Téma měsíce

NA EXKREMENTY S OBSLUHOU

Vysavače firmy KaS s jednočlennou obsluhou se dají vidět v Praze, Brně, Chomutově, Klatovech a Ústí nad Labem, ale také v Bratislavě. Podnik vyvinul pomocníka, zaměřeného na odpad velmi zřetelný, který na obligátní hůlku s hřebíčkem nenapíchnete. Vysavač uklidí "zapomenuté" psí výkaly. Jeden...

Kategorie: Téma měsíce

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Leasing není jen pro podnikatelskou sféru, tvrdí generální ředitel leasingové společnosti K&H, a. s., Ing. Miloslav Hlava, kterého jsme požádali o rozhovor. [*] Co si lze pod pojmem leasing představit? Z pohledu uživatele, leasingového nájemce, se leasingem rozumí pořízení požadované investice...

Kategorie: Téma měsíce

KOMUNÁLNÍ LEASING

Společnost VB Leasing CZ, člen finanční skupiny Volksbank, patří mezi přední domácí leasingové společnosti. Objem leasingových operací za rok 1999 přesáhl částku 2,59 miliardy korun, což ve srovnání s rokem předchozím představuje nárůst o 47 %. Společnost se zaměřuje především na oblast těžké...

Kategorie: Téma měsíce

CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Základní strategický dokument pro rozvoj a využívání informatiky v České republice byl schválen usnesením vlády č. 525 ze dne 31. května 1999. Dokument s názvem "Státní informační politika" stanoví základní cíle a přínosy pro osm prioritních oblastí. Jednou z nich je rozvoj informačních systémů ve-...

Kategorie: Různé

OSTRAVSKÝ KRAJ

NOVÉ KRAJE Ostravský kraj jako budoucí vyšší územní samosprávný celek (VÚSC) byl vytvořen z bývalého Severomoravského kraje a zaujímá jeho severovýchodní část. Zahrnuje šest okresů - Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Bruntál. Základní charakteristikou sídelní struktury...

Kategorie: Různé

MORAVSKÉ KOPANICE MAJÍ SVOJI AGENTURU

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o. p. s., vznikla koncem roku 1997 na moravskoslovenském pomezí. Patří bezesporu k nejmenším agenturám v ČR. O jejím působení a záměrech jsme hovořili s jejím ředitelem RNDr. Pavlem Kučou. [*] Proč tato regionální rozvojová agentura...

Kategorie: Různé

Řízení a správa – krátce

Ve stručnosti se podíváme na stránky dvou ministerstev. Prvním z nich je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s adresou www.msmt.cz. Z titulní nabídky upozorňujeme především na následující položky: Informační stránka - najdeme zde mimo jiné oddíl Informace, pokyny a věstníky s velkým...

Kategorie: Různé

MIKROREGION PODLUŽÍ SPOLÉHÁ NA SPOLUPRÁCI

Počátkem loňského roku se sedm sousedních obcí ležících v okrese Břeclav rozhodlo intenzivněji spolupracovat a řešit společné problémy společnými silami. Představitelé obcí Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice a Týnec založili dobrovolný svazek obcí s názvem...

Kategorie: Různé