Pardubice: Těžko co vytknout

Rekonstrukce původně čtyřpruhové směrově nerozdělené městské třídy procházející náměstím je unikátním příkladem zklidňování dopravy na dopravně významné místní komunikaci (intenzita provozu zhruba 20 tisíc vozidel za den). Dřívější nedělený čtyřpruh o šířce 15 m byl rekonstruován na uspořádání...

Rekonstrukce původně čtyřpruhové směrově nerozdělené městské třídy procházející náměstím je unikátním příkladem zklidňování dopravy na dopravně významné místní komunikaci (intenzita provozu zhruba 20 tisíc vozidel za den).

Dřívější nedělený čtyřpruh o šířce 15 m byl rekonstruován na uspořádání čtyřpruhové směrově rozdělené. Optická převaha zpevněných ploch je zmírněna vložením středního dělicího pásu, který zároveň slouží jako chráněná plocha usnadňující přecházení. Dvoupruhové jízdní pásy pro každý směr jízdy mají optimalizovanou šířku 6,5 m (2 x 3,25 m) mezi obrubníky.

Z psychologického hlediska je důležité, že živičný povrch mají pouze vnitřní jízdní pruhy (blíže středního dělicího pásu), kdežto pruhy vnější jsou z kamenné dlažby. Řidiči se tak podvědomě soustřeďují do vnitřních (živičných) pruhů, neboť dlažba vytváří iluzi „ploch mimo vozovku“. To značně usnadňuje přecházení a ve spojení s chráněnou plochou středního dělicího pásu dokonce umožňuje obejít se bez vyznačení přechodů pro chodce v právním smyslu (příklad, jak lze řešit přecházení čtyř-pruhové komunikace nejen bez světelné signalizace, ale i bez vyznačeného přechodu).

Soustředění vozidel do vnitřních pruhů podporují též zastávky autobusů a trolejbusů na pruzích vnějších (a z toho plynoucí časté objíždění vozidel MHD). Unikátním detailem na zastávkách jsou nástupní hrany tvořené profilovým (tzv. kaselským) obrubníkem, který funguje jako vodicí a umožňuje vozidlu MHD těsný a přitom pohodlný nájezd. To znamená minimalizaci boční mezery mezi nástupním prostorem vozidla a nástupištěm a podstatné usnadnění nástupu a výstupu. Celkově jde o kvalitní a promyšlené řešení, jemuž je nesnadné něco vytknout.

Centrum dopravního výzkumu, Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *