01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Partnerství regionů soudržnosti a bank v praxi

Regionální rady regionů soudržnosti uzavřely v dubnu 2009 v Brně s bankami dohodu o spolupráci při čerpání evropských dotací z regionálních operačních programů (ROP). O tom, jak obě strany v praxi komunikují, jsme hovořili s Mgr. Martou Sargánkovou, ředitelkou Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Které důvody vedly k uzavření partnerství regionů a bank a v čem spočívá?

Pokles světové ekonomiky a zpřísnění úvěrové politiky bank začaly ovlivňovat i možnosti čerpání dotací EU. Pro některé příjemce bylo obtížné získat úvěr na předfinancování projektu. Regionální rady proto navrhly krajům, ministerstvům a bankám společné jednání u kulatého stolu. Jeho účastníci projednali řadu otázek spojených s přístupem příjemců dotací k bankovním úvěrům.

Obě strany považovaly za potřebné vyměnit si informace a obeznámit se například s kritérii posuzování bonity žadatelů a se systémem hodnocení projektů ROP včetně analýzy efektivnosti nákladů (CBA). Situaci výstižně formuloval Petr Zahradník, vedoucí kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny, když zdůraznil nutnost vytvoření symbiózy mezi dotačními a úvěrovými pravidly a jejich podřízení socioekonomickým efektům.

Potřeba dlouhodobější spolupráce a komunikace vyústila ve vytvoření pracovní skupiny finančních institucí a regionálních rad. Společné zasedání skupiny v červnu loňského roku v Jihlavě se zabývalo úvěrovou politikou, edukací žadatelů a kurzovým rizikem. Další setkání probíhají spíše na regionálních úrovních a věnují se konkrétním otázkám a projektům.

Jsou už vidět v praxi konkrétní výsledky spolupráce, například i ve vašem regionu soudržnosti Jihovýchod?

Cílem regionálních rad bylo sladit postupy oceňování bonity žadatelů a hodnocení kvality projektů tak, aby žadatel, který uspěje u jednotlivých regionálních operačních programů, uspěl také u bank a mohl svůj záměr uskutečnit.

Banky deklarovaly připravenost financovat dotační projekty. Jde o projekty s nízkou mírou úvěrového rizika a díky analýze efektivnosti nákladů, kterou v rámci svého hodnocení procházejí, jsou projekty ROP schválené pro získání evropských dotací kvalitní a udržitelné. Tím odpadají dva důvody ze čtyř, ve kterých banky shrnuly dosavadní příčiny odmítnutí úvěru: nedostatečné finanční zdraví žadatele a nekvalitní projekt (nesmyslný záměr, problémy s udržitelností apod.). Zůstávají problémy ve výběrovém řízení na banku a krátký čas na posouzení žádosti o úvěr.

Při sledování podílu vlastních zdrojů klienta, dotací a požadovaného bankovního úvěru se obě strany shodují, že je nutná alespoň minimální část vlastních zdrojů - z pohledu banky však míra vlastních zdrojů závisí na typu projektu a zkušenostech žadatele, jak jsem již uvedla. Zatímco regionální rady posuzují především historii žadatele o dotace, banky se soustřeďují i na souhrn dalších investic klienta pro posouzení míry jeho zadluženosti. Bankovní domy při hodnocení berou v úvahu i schopnost managementu, zkušenosti a schopnost plánování investic.

Stává se často, že banka odmítne poskytnout příjemci dotace úvěr?

V naší praxi se s tím občas setkáváme. Banky zpřísnily svou úvěrovou politiku, jsou opatrnější. Nižší objem nově poskytnutých úvěrů bývá obvykle doprovodným znakem krize. Podle bank stoupá procento ohrožených úvěrů. Navíc z rozhodnutí ministra financí nemohou být u projektů podporovaných dotacemi Evropské unie uplatňovány zástavy. Tento fakt by mohl být pro banky zásadním problémem při poskytnutí finančních prostředků.

S příjemci dotací, kterým byl odmítnut úvěr, se společně snažíme nalézt problém a jeho řešení. Těchto případů není prozatím mnoho a důvodem může být například u sportovních areálů a zařízení pro volný čas nedostatečně zabezpečené financování v provozní fázi projektu. Pomáháme s kontaktem na zástupce bank a úkolem příjemce je potom přesvědčit banku o kvalitě a udržitelnosti projektu. Většinou se mu to dříve či později podaří.

Stále platí, že obce jsou pro banky dobrou, stabilní a klíčovou klientelou.

Už jste naznačila, že nejčastější chyby se opakují ve výběrových řízeních.

Platí to obecně, výběrová řízení na dodavatele jsou úskalím mnoha projektů. Regionální rada Jihovýchod se proto snaží pomáhat příjemcům i se zvládnutím této důležité fáze projektu. Věnuje jí například prostor na seminářích, v newsletteru apod. Vydala také samostatnou brožurku s popisem procesu výběrového řízení.

Úřad regionální rady regionu soudržnosti zavazuje příjemce k předložení záznamů o průběhu výběrového řízení ke kontrole ještě před podpisem smlouvy s dodavatelem, aby se včas a bez sankcí mohly napravit případné nedostatky.

Banky navíc upozorňují na krátký čas, který jim dávají žadatelé na posouzení žádosti o úvěr. V mnoha případech je čas tak limitující, že se do výběrového řízení ani nemohou přihlásit.

Co udělají obě strany pro to, aby se zlepšila vzdělanost a informovanost žadatelů o dotace a tím také úspěšnost předkládaných projektů?

Edukace trhu se skutečně ukázala velice naléhavou potřebou. Role finančního managementu občas »spadne« na neproškolené zaměstnance a výsledkem jsou špatně vypsané tendry, bankami neakceptovatelné nároky obcí apod. Úlohu finančního managementu pak suplují banky.

Regionální rady předávají informace žadatelům a příjemcům dotací na seminářích, konferencích, prostřednictvím svých internetových stránek, vydávají brožury, informační letáky, zpravodaje apod.

V návrhu je i spolupráce s Českou bankovní asociací a Ministerstvem pro místní rozvoj na vydání praktické publikace o investičním plánování, určené zejména místním samosprávám.


Nejčastější nedostatky se opakují ve výběrových řízeních, uvedla Mgr. Marta Sargánková.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down