Kategorie:
EU

PIK: Příležitost pro menší knihovny

Knihovní zákon číslo 257/2001 Sb. uložil knihovnám a jejich provozovatelům zabezpečit do konce roku 2006 připojení k internetu.

Počet veřejných knihoven připojených k internetu od loňska významně stoupl. V současné době je jich asi 2500. Nyní se už naplno rozjíždí projekt internetizace knihoven (PIK), který by měl zajistit, aby do konce příštího roku bylo připojeno všech šest tisíc veřejných knihoven.

Podporu připojování knihoven k internetu zajišťuje Ministerstvo informatiky. V září 2004 vláda schválila dokument Projekt internetizace knihoven, který nabízí knihovnám možnost získat vysokorychlostní připojení k internetu. Podmínkou je, že si knihovna sama zajistí koncová zařízení – počítač, tiskárnu, skener. Ministerstvo vytvořilo tým složený se zástupců knihoven, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého Telecomu, který projekt řídí, vyhodnocuje, upřesňuje termíny realizace jednotlivých přípojek a optimalizuje finanční náklady.

Projekt je mimořádnou příležitostí zejména pro menší knihovny. Dává jim šanci připojit se k internetu a využít informační a komunikační technologie pro rozšíření a zkvalitnění služeb uživatelům. Díky PIK budou mít k dispozici kvalitní informační infrastrukturu, která jim otevře cestu k novým zdrojům a službám. Veřejný internet je totiž častým impulsem pro rozšíření provozní doby knihovny, která získá bezpečné připojení k internetu, virtuální privátní síti (VPN) knihoven a nepřetržitou podporu pro řešení všech problémů funkčnosti služeb přes jediné kontaktní místo, tj. přes centrální podporu uživatelů. Měsíční poplatky po dobu 36 měsíců od instalace přípojky včetně instalace uhradí Ministerstvo informatiky.

Jednou z hlavních podmínek pro vstup knihovny do PIK je zajištění vlastního počítače, antivirového programu a případně tiskárny a skeneru. Jak uvedl předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Vít Richter, pro tuto investici může knihovna obdržet dotaci z prostředků EU. Součástí Společného regionálního operačního programu je Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Knihovny tak mají šanci získat peníze i na koncová zařízení. Dotace může dosáhnout maximálně 75 % plánovaných nákladů, zbývající prostředky musí přidat žadatel, stát, případně kraj. Limitující faktorem je velikost předkládaného projektu, jehož celkové náklady by měly být vyšší než 300 tisíc Kč. O dotaci se tedy nemohou ucházet malé knihovny a obce. Tuto překážku lze překonat například tak, že projekt podá za všechny či skupinu knihoven kraj nebo krajská knihovna nebo jiný vhodný subjekt. Základním předpokladem je, aby kraj přijal připojování knihoven k internetu jako svoji prioritu a podporoval ji.

Za knihovny a instituce, které nejsou samostatnými právnickými osobami, podává žádost o dotaci provozovatel nebo zřizovatel. Formulář je k dispozici ke stažení na www.micr.cz. „V letech 2005 a 2006 Ministerstvo informatiky vyhlásí několik výzev k podávání žádostí. První skončila v březnu. Odhaduji, že do konce roku zveřejní ještě dvě výzvy. Vyplněnou žádost musí knihovny zaslat příslušné krajské knihovně, která zajistí její předání na Ministerstvo informatiky,“ vysvětloval Vít Richter.

Žadatel o připojení k internetu zajistí technickou připravenost místa instalace a vybavení knihovny osobním počítačem se síťovou kartou včetně antivirové ochrany – nejpozději do termínu instalace přípojky. Další podmínkou je součinnost při instalaci a vyškolení obsluhy nejpozději do tří měsíců od instalace přípojky. Pro vyškolení může využít nabídky bezplatného školení počítačové gramotnosti, které poskytuje příslušná krajská knihovna. Knihovna také umožní veřejný přístup k internetové stanici nejméně v rozsahu své provozní doby i další její provoz po uplynutí 36 měsíců.

„Připojení je určeno primárně pro zajištění veřejného přístupu k internetu. Pokud sídlí knihovna v objektu obecního úřadu, pak ten může internet využít pro svou potřebu za předpokladu, že neomezí jeho veřejný provoz. V žádném případě ani obecní úřad, ani knihovna nesmí takovou internetovou linku využívat ke komerčním účelům, například na provoz internetové kavárny. Knihovna rovněž nemůže požadovat od uživatelů poplatky za služby, jen přiměřený poplatek za amortizaci počítačové stanice nebo asistovanou službu knihovníka,“ uzavřel Vít Richter.

Důležité kontakty

Webová stránka projektu PIK: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1877

Formuláře žádosti a podmínky připojení: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2003

Kontaktní osoby v krajských knihovnách: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2079

http://visk.nkp.cz/

Konzultace: tel.: 800 202 122, e-mail: servisvs@ct.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *