Podívejte se na dvě stě let staré mapy jižních Čech a najděte si v nich místo, kde dnes stojí váš dům

Rádi byste věděli, jak vypadala vaše obec či město před dvěma sty lety? Co bylo na místě, kde v současné době stojí váš dům? Řešení je jednoduché. Jihočeský kraj zajistil georeferencování tzv. povinných otisků stabilního katastru, které tvoří podrobnou katastrální mapu z let 1824–1843. Výstup v podobě bezešvé a prostorově určené mapy je přístupný široké, laické i odborné veřejnosti v rámci Geoportálu Jihočeského kraje.

V nové mapové aplikaci ( Císařské otisky stabilního katastru v Jihočeském kraji (gov.cz) ) uvidíte, jak vypadaly jižní Čechy před budováním Vltavské kaskády, přehrad či před vysídlením pohraničních oblastí. Jde o kopii originální katastrální mapy v měřítku     1 : 2 880, která zachycuje jedinečný stav území z období před téměř 200 lety. Název „císařské otisky“ je odvozen od ukládání kolorovaných mapových listů do císařského archivu ve Vídni. Všechny názvy sídel jsou v němčině, proto je mapa doplněna i českými popisky.

Mapování probíhalo po jednotlivých katastrálních územích geodetickými metodami postupně v jednotlivých korunních zemích monarchie. V současné době byly získány skeny mapových listů od Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, následně Odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje zajistil jejich ořez a sestavení do bezešvé mozaiky, která je prostorově určena. V rámci Jihočeského kraje nejsou zatím k dispozici mapové listy z území Vitorazska, které bylo do roku 1920 součástí Dolního Rakouska. Pochopitelně jsou i další mapové listy, které se nedochovaly. Tato prázdná místa budou postupně doplňována originálními aktualizovanými katastrálními mapami stabilního katastru.

Díky komplexnímu přehledu je možné využít císařské otisky například pro efektivnější ochranu životního prostředí, sledování stavebního vývoje nebo památkovou péči.*

/zr/

 

Napsat komentář