01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Portál veřejné správy tvoří šest sekcí

Portál veřejné správy na internetové adrese www.portal.gov.cz začalo připravovat Ministerstvo informatiky zhruba před rokem. Za tu dobu prošel projekt rozsáhlým vývojem, na němž spolupracovali jak zástupci veřejné správy, tak řada zkušených soukromých firem.

Výstavba Portálu veřejné správy (dále jen portál) je však dlouhodobý proces a jeho zkušební provoz jen první etapou. V dalších krocích se bude rozšiřovat a zejména přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů. Smyslem projektu je v souladu s programy a cíli Evropské unie přispět ke zjednodušení administrativy, usnadnit komunikaci občanů či podnikatelů s veřejnou správou, zajistit jednoduchou a dálkově přístupnou výměnu ověřených informací atd.

Ministerstvo informatiky vytváří portál na základě osvědčených postupů ze zahraničí - technologická část řešení byla převzata z budování maďarského portálu veřejné správy, řešení obsahové části využívá zkušeností britského portálu http://www.ukonline.gov.uk. Navazuje však i na postupy osvědčené v tuzemsku a na dříve realizované projekty. Základem jeho současných služeb je šest navzájem propojených databází.

Zákony ČR

Tato sekce poskytuje bezplatně úplné, platné a aktuální znění předpisů ze Sbírky zákonů ČR. Databáze, kterou provozuje společnost ASPI Publishing, se průběžně aktualizuje v den zveřejnění nového předpisu ve Sbírce zákonů. Vyhledávat lze podle pojmu v názvu zákona, čísla zákona, částky Sbírky zákonů a fulltextově (pojem je nutno zadat pravopisně správně, včetně diakritiky). Pro lepší orientaci jsou hlavní a nejčastěji používané předpisy přístupny v samostatném odkazu Vybrané předpisy. Rovněž jsou zde zvýrazněny Nové předpisy - tato služba je užitečná zejména v období přijetí většího počtu nových předpisů. Součástí sekce Zákony ČR jsou také směrnice a předpisy EU. Ty jsou zpřístupněny prostřednictvím Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP), který provozuje Úřad vlády ČR. Vyhledané dokumenty jsou přístupné k prohlížení a ke stažení ve formátu *.pdf.

Adresář veřejné správy

Sekce obsahuje kontakty a spojení na orgány státní správy a samosprávy. Kromě fulltextového vyhledávání nabízí vyhledávání úřadu podle regionů a typu úřadů. Úřady jsou seřazeny podle svého sídla v daném kraji, dále v okresech, obcích s rozšířenou působností či obcích s pověřeným obecním úřadem. Úřady podle zaměření jsou strukturovány tematicky. Informace o jednotlivých úřadech jsou propojeny s popisem služeb poskytovaných veřejnými orgány pro danou obec a obsahují mj. kontaktní údaje a ve většině případů i úřední hodiny. Údaje o úřadech samo-správy jsou získávány v rámci projektu ePUSA - Elektronický portál územních samospráv, jehož řešitelem je Ministerstvo vnitra, a za jejich správnost odpovídají představitelé samospráv, tedy starostové, primátoři a hejtmani. Za aktualizaci údajů úřadů státní správy odpovídá ve zkušebním provozu správce portálu. V případě zjištění chybných údajů lze využít službu Změnové řízení, která umožní data opravit.

Životní situace

Sekce obsahuje podrobné návody, jak lze řešit více než stovku konkrétních úředních agend. Návštěvník portálu se zde například dozví, které doklady potřebuje pro vyřízení konkrétní agendy, kde, s kým, kdy a co může řešit a podle kterých právních předpisů postupovat. V případě některých agend (např. vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek) je možné i vytisknout příslušné formuláře. Sekce Životní situace vzniká ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy, která ručí za správnost uvedeného postupu. Cílem je dosáhnout takového stavu, kdy bude uživatel schopen danou životní situaci vyřešit úplným a pravoplatným způsobem, a to pouze prostřednictvím elektronické komunikace.

Podání

V současné době portál obsahuje i aplikaci Elektronická podání. Prostřednictvím této sekce je možné s využitím zaručeného elektronického podpisu určitou agendu vyřídit bez cesty na úřad. V pilotní podobě umožňuje portál tzv. malým organizacím přímé elektronické podání měsíčních výkazů zaměstnanců České správě sociálního zabezpečení. Možnosti těchto podání se budou postupně rozšiřovat. V rámci této sekce se bude řešit i podpora obecním úřadům menších obcí, které dosud nemají možnost zřídit vlastní elektronickou podatelnu.

Katastr nemovitostí

Od začátku letošního roku se prostřednictvím portálu zveřejňují základní data katastru nemovitostí. Uživatelům je umožněno dálkově a zdarma ověřit pořadí a průběh vyřizování žádostí o zápis do katastru a zjistit základní údaje o konkrétní parcele a budově. Ministerstvo informatiky a Český úřad zeměměřický a katastrální očekávají, že nová služba pomůže zprůhlednit a urychlit vyřizování žádostí na katastrálních úřadech.

Obchodní věstník

Novelou nařízení vlády zabezpečuje od letošního 1. ledna vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo informatiky prostřednictvím portálu. Tištěnou verzi Obchodního věstníku i její distribuci bude po dobu dvou let stejným způsobem jako dosud zajišťovat Economia a. s. Za rozhodující je považována elektronická verze Obchodního věstníku a doba, kdy byly informace na portálu zveřejněny.

Komu patří poděkování

V letošním roce vstoupí portál do druhé fáze, která se zaměří především na rozšíření sekcí Životní situace a Podání. Na tiskové konferenci, kterou uspořádal začátkem února hejtman Pardubického kraje Roman Línek, poděkoval ministr Vladimír Mlynář mj. také primátorům, starostům i jednotlivým pracovníkům měst a obcí, kteří reagovali zodpovědně v závěru minulého roku na jeho výzvu a věnovali čas a energii kontrole a aktualizaci údajů o činnosti jejich úřadů. Bez soustavné, pečlivé a trpělivé spolupráce všech zúčastněných subjektů, a těch není málo, by se tak velký cíl, jaký si stanovil Portál veřejné správy, nemohl naplnit.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down