POZITIVNÍ OHLAS

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze a T-SOFT, s. r. o. uspořádaly 1.-2. prosince 1999 2. ročník odborné konference s mezinárodní účastí Současnost a budoucnost krizového managementu. Jedním z mediálních partnerů této akce byl časopis Moderní obec. Jednání se zúčastnilo...

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze a T-SOFT, s. r. o. uspořádaly 1.-2. prosince 1999 2. ročník odborné konference s mezinárodní účastí Současnost a budoucnost krizového managementu. Jedním z mediálních partnerů této akce byl časopis Moderní obec.

Jednání se zúčastnilo 215 zástupců ministerstev, okresních úřadů, armády a dalších státních institucí, významných firem, společností apod. Pozvání přijali i významní zahraniční představitelé: Evert Somer, štábní důstojník sekce civilního nouzového plánování velení NATO v Bruselu, Wolfgang Brandt z Ministerstva vnitra SRN a Ing. Josef Šípoš z Ministerstva hospodářství SR. Českou republiku reprezentovali Ing. Karel Berka, předseda Úřadu pro státní informační systém, genmjr. Ing. Alois Schulz, ředitel Hlavního úřadu CO ČR a velitel Civilní ochrany ČR, plk. Ing. Miroslav Štěpán, vrchní požární rada a Ing. Dušan Štrauch, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv a další.

Hlavním tématem druhého ročníku byly „Globální problémy a jejich vliv na rizika vzniku mimořádných událostí a krizí a metody jejich řešení“. Dvoudenní jednání probíhalo formou přednášek a diskuzí. První den byl společný pro všechny účastníky. O zajímavé zakončení přednáškového bloku se postaral známý astrofyzik RNDr. Jiří Grygar vystoupením na téma „Vesmírná rizika – mýty a skutečnost“, v němž upozornil na reálná nebezpečí, které mohou lidstvu hrozit z vesmíru.

Druhý den byl věnován diskuzím. Podle zájmu si účastníci zvolili jednu z připravovaných sekcí, do které se zapojili buď jako posluchači nebo přednášející. Jednalo se o následující sekce: Krizový management ve státní správě, Krizový management v podnikové sféře, Bezpečnost informací.

V předsálí se zájemci mohli seznámit s informačním systémem ARGIS, který slouží pro správu informací v oblasti hospodářské mobilizace a civilního nouzového plánování a který vyvíjí Správa státních hmotných rezerv.

Ohlas účastníků na druhý ročník konference byl pozitivní – setkání pracovníků státní správy a podniků přispělo ke vzájemné informovanosti. Zároveň přineslo některé podněty pro tvůrce příslušné legislativy, kterou by se měl v tomto roce zabývat Parlament ČR.

Organizační výbor se proto rozhodl uspořádat další, již 3. ročník konference. Hodlá opět oslovit co největší počet vedoucích pracovníků a odborníků, a tak podpořit budování celostátního systému ochrany obyvatel a životního prostředí v návaznosti na mezinárodní aktivity, normy a programy.

EVA ROHÁČKOVÁ,

T-SOFT, s. r. o.