Kategorie:
Nezařazené

Pozvánka k online sledování: Konference Smart city v praxi VI je připravena

Srdečně Vás zveme na online sledování 6. ročníku konference „Smart city v praxi“, která se bude konat 18. května 2021 v Praze. Jak ukázala konference Smart city v praxi V, rozvoj chytrých měst je dlouhodobý proces, k němuž je nutno přistupovat systematicky a cílevědomě. Přitom je užitečné nezapomínat na provázanost a možné synergie mezi konceptem smart city a územním plánováním, které pomohou řešit i nežádoucí urban sprawl.

Strategie smart city musí být bez výjimky řídicím nástrojem se všemi jeho atributy – nikoli tedy pouhým „artefaktem do vitríny“. Moderní technologie musí být implementovány jako technické prostředky pro dosahování zcela konkrétních sociálních, a následně ekonomických cílů města, obce či regionu, nikoli jako „velké hračky pro velké kluky“. K tomu je třeba porozumět užitku pro jejich budoucí uživatele. Při realizaci a financování projektů je zároveň žádoucí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, včetně využívání tzv. alternativních modelů financování.

 

To vše, spolu s prezentacemi zajímavých konkrétních řešení pro chytrá města, obce a regiony bude opět součástí této již tradiční konference.*

 

Více informací, program konference a registrace zde:

http://www.smartcityvpraxi.cz/konference32.php