Praha 3 si hodně slibuje od projektu Normální je pracovat

Sociální poradenství a vše, co s ním souvisí, je již běžnou součástí práce městských i obecních úřadů. Stejně je tomu i v případě Městské části (MČ) Praha 3, což je především Žižkov, kde již tradičně bydlí nemalá část pražské romské komunity.

Běžnou činností pracovníků odboru sociálních věcí je snaha o sociální prevenci. Pracují se sociálně slabšími skupinami obyvatelstva, napomáhají jim při zapojování do normálního života a stejně tak do pracovního procesu, což je největším problémem právě romského společenství.

„Dávno jsme se přesvědčili, že nejdůležitější je při sociální práci začínat již od dětí,“ vysvětluje Irena Melmerová, vedoucí oddělení sociální prevence. „Na tom má v naší městské části velkou zásluhu kolektiv pedagogů ze Základní školy na Havlíčkově náměstí, která poskytuje vzdělání v multikulturním prostředí. Náš úřad se snaží dle svých možností tuto školu podporovat a v jejím úsilí jí pomáhat.“

Do této školy chodí nejvíce žižkovských romských dětí. Již řadu let zde uplatňují diferencovaný přístup ke vzdělávání žáků. Pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí je vytvořen komplexní vzdělávací program. Například předškoláci mohou chodit do tzv. přípravného ročníku, jehož cílem je seznámit děti s návyky, které jsou ve škole potřebné. Formou her a dalšími činnostmi se připravují na to, co je čeká v první třídě. Učitelé se v této škole snaží mj. respektovat kulturní zvyklosti, které děti získávají v rodinách. Žáci, kteří to potřebují, jsou v péči speciálního pedagoga školy. Výuka probíhá v menších třídních kolektivech, pedagogové se tak mohou dětem více věnovat. Škola je velmi dobře vybavena na mimoškolní činnost a má své romské asistenty, což jsou v nejednom případě její bývalí žáci.

Jak pomáhají letní tábory

„Součástí práce s romskými dětmi je letní výchovný tábor. Na jeho pořádání již řadu let se školou na Havlíčkově náměstí spolupracujeme,“ říká Irena Melmerová. „Je to tábor pro děti ze sociálně slabých a dysfunkčních rodin. Loňský se konal v srpnu v rekreačním zařízení Blaník v Louňovicích pod Blaníkem.“

Letního tábora se zúčastnilo dvacet dětí ve věku od 8 do 14 let. Byli tam čtyři vedoucí, romský poradce a dva romští asistenti. Ti jsou ze školy na Havlíčkově náměstí. Do programu tábora je nenásilnou formou zařazena i vzdělávací činnost – přednášky o drogách, zdravotní osvětě apod. Jinak je to samozřejmě tábor, jak má být – plný sportu, kulturních akcí, tábor, kde nechybí karneval, bojové hry i nějaká ta exkurze. Tábor financuje MČ Praha 3 a nemalou měrou přispívá také Nadační fond Safe-House.

„Já sama na tyto tábory jezdím již dlouho, se sociálně slabšími spoluobčany spolupracuji dvacet let,“ vzpomíná Irena Melmerová. „Věřte, že těch 14 dní na táboře dá dětem mnohem více než dvacet přednášek. Získávají nové zkušenosti a často je tábor pomáhá přivést na cestu, po které máme zájem aby šly.“

Třeba Jirka. Kdysi jezdil na tábor jako dítě, pak jako asistent a nyní již jako vedoucí. Pracuje jako romský poradce na Úřadu MČ Prahy 10 a již druhým rokem studuje při práci sociálně právní školu. Další z těchto kdysi „táborových“ dětí již odmaturovalo na zdravotní škole a je velice šikovnou zdravotní sestrou. Jiný chlapec, který letos také maturoval, začal studovat na vysoké škole.

Největší problém

V oddělení sociální prevence v Praze 3 pracuje také romská poradkyně. Za ní i za Irenou Melmerovou si mnoho žižkovských Romů navyklo již pravidelně chodit pro radu nebo požádat o pomoc. Nejčastěji to jsou záležitosti týkající se bydlení či možnosti pracovního uplatnění. Přicházejí se však poradit a při podepisování různých smluv a dalších záležitostí. Pomohou jim zde i s menšími právnickými záležitostmi, když je to vážnější, tak zajistí bezplatně právníka. Největším problémem Romů je získávání práce. Často jim chybí kvalifikace, ale vadí i tmavá barva pleti. V Praze 3 se nyní významnou měrou na zaměstnávání Romů podílí firma TEST, která se zabývá úklidem. Výdělky jsou v ní slušné a Romové si práce váží. A úřad Prahy 3 si zase cení činnost firmy, která dokáže zaměstnat i ty, kteří byli dlouho bez práce. Jen kdyby prý takových firem bylo více.

Bez prostředků nelze

V současné době si na Žižkově hodně slibují od projektu, jehož pracovní název zní – Normální je pracovat. Městská část Praha 3 jej předložila společně s několika neziskovými organizacemi, jako jsou sdružení ER-Mosty, Slovo 21 a další. O finanční zabezpečení projektu žádají evropský fond EQUAL. Obdrží-li na projekt peníze, chtějí se na sociální prevenci a vše, co s ní souvisí, zaměřit a pojmout ji podstatně komplexněji. Soustředit se na vzdělávací, ale také kulturní a sportovní akce, snažit se Romy a další problémové skupiny obyvatelstva více vtahovat do života města. A opět se nejvíce zabývat dětmi. Ukazovat jim a vysvětlovat na názorných příkladech, jak je důležité pro uplatnění v životě vzdělání a potřebná kvalifikace. Pro žáky, kteří mají předpoklady pro studium, chtějí získávat stipendia a zajistit lektory, kteří je připraví. Pomáhat dalším dětem zvládat učení formou doučování apod. Pořádat přednášky s přesně cíleným zaměřením, především na ně zvát romské představitele, kteří již něco dokázali a mohou o své práci hovořit.

„Naše práce není rozhodně krátkodobá záležitost, ale doslova během na dlouhou trať,“ říká Irena Melmerová. O to větší je radost z každého úspěchu. A možno říci, že mnohé se zlepšilo. Děti z těchto problémových rodin již považují školu za samozřejmost. Ještě nedávno vycházely z páté či šesté třídy. Nyní základní školu dokončují. Účastní se akcí, jež jsou pro ně připravovány a přivádějí s sebou své rodiče. Působit přes děti na rodiče je právě cílem lidí, kteří se v Praze 3 sociální problematikou zabývají.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *