Praha bude zelenějši, a to v lokalitě Radlic

V oblasti Dívčích Hradů v Praze Radlicích nově vzniká rozsáhlá plocha zeleně, která navazuje na chráněná území přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní památky Ctirad.

Na jaře 2017 (duben–květen) uskutečnil Odbor ochrany prostředí MHMP první etapu projektu, při které se zalesnilo 2,2 ha nového lesa a zatravnilo rozsáhlé území bývalých polí na ploše 62 ha. V rámci zalesnění bylo postaveno více než dva kilometry oplocení, které bude v budoucnu chránit nový les před poškozením zvěří. Nové výsadby navazují na lesnické výsadby provedené v roce 2010.

Druhové složení nového lesa se blíží přirozenému složení původních lesů v této oblasti. Hlavní dřevinou je dub zimní, který má zastoupení téměř 40 procent. Z ostatních listnatých dřevin byly vysazeny lípa srdčitá, habr obecný, třešeň ptačí a javor klen. Druhovou pestrost doplňuje douglaska tisolistá, borovice lesní, modřín opadavý a jedle bělokorá.

 

Na podzim roku 2017 proběhne druhá etapa výsadeb, při které bude zasazeno 550  alejových stromů jednotlivě i ve skupinkách. Tyto výsadby budou rozmístěny v ploše zatravněných ploch. Během tohoto období bude vysazeno dalších 25 000 kusů sazenic dřevin.

 

Odbor ochrany prostředí MHMP výhledově plánuje i výstavbu cest, které zpřístupní území pro návštěvníky lesa. V návrhu jsou plánovány dvě hlavní cesty orientované sever–jih a při severním okraji území i východ–západ.

 

„Tento projekt je největší přeměnou zemědělské půdy, která byla realizovaná Odborem ochrany prostředí MHMP na území hl. m. Prahy, velikostí se téměř vyrovná Stromovce, říká radní pro životní prostředí HMP Jana Plamínková. „Na bývalých polích zde vznikne území tvořené drobnými lesíky, rozptýlenou zelení a především rozsáhlými plochami luk.“

*

TZ MHMP

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down