Praha chystá nové projekty v bydlení a infrastruktuře města

Zanedlouho by na pražském Smíchově mohlo vyrůst nových 170 bytů v první etapě. O výstavbu by se mohlo starat oddělení, které se nyní nově na IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) tvoří – odbor městského developera, který by procesoval přípravu městského území. Problém je ovšem odbor personálně obsadit. Spolupráce MHMP, jeho profesní organizace (IPR) a developera by měla být pro město a jeho obyvatele přínosem. Na páteční tiskové konferenci to uvedl architekt Petr Hlaváček, člen zastupitelstva pražského magistrátu.

Pražský magistrát se, zdá se, začíná více otevírat směrem k transparentnosti. V současné době probíhá pasportizace městského majetku a také bytů a pozemků v majetku hlavního města. Městským částem byl rozeslán dotazník o tom, kolik prázdných bytů mají ve svém majetku. „Kolega Jan Zábranský dělá analýzu prázdných městských bytů a dostat tyto byty do oběhu je náš primární úkol. Podle odhadu je jen v městské části Praha 3 okolo tří stovek prázdných bytů,“ uvedl Petr Hlaváček. Jak dodal, řada z těchto bytů je však vybydlených a bude potřebovat rekonstrukci.

Před dokončením, je i analýza volných městských pozemků; městský developer by měl ve spolupráci se pražskými zastupiteli vytipovat území, která by se hodila pro bytovou výstavbu. Ta by měla být realizována za dostupnější ceny, než jsou obvyklé tržní. Nicméně otázka financování se teprve řeší. Zahájení procesu, který bude směřovat k výstavbě, bude hlavní úkol.

Dále se chystá modernizace veřejného osvětlení. V Praze je 136 tisíc stožárů veřejného osvětlení, průměrné staří stožárů je 30 let. Praha zamýšlí investovat 120 milionů do projektu Modernizace veřejného osvětlení (do jejich renovace) s tím, že modernizací by měla projít nejen infrastrukturní železná část, ale i síť – měla by proběhnout její postupná modernizace (nahrazení kabelů starých novými optickými kabely). Moderní technologie by mohly umožnit využít stožáry pro vytvoření alternativní elektronabíjecí stanice a využít je pro přípojky vysokorychlostního internetu. Jsou vytipovány tři pražské lokality – na Vinohradech, Smíchově a na Břevnově, kde se budou testovat funkčnost celého modelu. První pilotní projekty by měly začít ještě letos, hlavní část se bude realizovat v roce příštím.

Za zmínku stojí i zprovoznění dvou webů – jednak realitního webu a majetkového informačního portálu hlavního města Prahy, který se připravuje ve spolupráci s majetkovým odborem. Portál poskytne celkový přehled o městském majetku – počet nemovitostí, o jejich správcích, o nákladech na správu, opravy a o výnosech z tohoto majetku.*

/ev/

 

 

 

Komentáře ke článku 14

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *