Praha má novou bytovou koncepci

Letos v červnu schválila Rada hl. města Prahy novou koncepci bytové politiky, která mj. specifikuje pravidla jednak pro město jako vlastníka bytů, jednak pro jejich uživatele.

V městských bytech by podle nových pravidel měli bydlet lidé, kteří se ocitli ve složité životní situaci, například mladá manželství, svobodné matky a další. Těm všem by město mělo pomoci, aby si po časově omezenou dobu mohli naspořit potřebné finanční prostředky na pronájem nebo na koupi vlastního bydlení. Nájemné by v takových případech nemělo přesáhnout provozní náklady.

Pravidla pro město

„Od příštího roku budeme byty pronajímat za jasně specifikovaných podmínek. Právo k užívání bytu získá uživatel jen po dobu, po kterou trvá jeho tíživá životní situace nebo pokud trvá jeho pracovní zařazení. To znamená, že ani stabilizačních bytů (pro učitele, hasiče, strážníky a pro další městem žádané profese) se do budoucna nezříkáme. Nová koncepce také počítá s tím, že město i městské části nabídnou stávajícím uživatelům své byty k odkoupení. Důvod je stále stejný a v koncepci jej schvaluje zastupitelstvo jako rozumný cíl: Město v současné době vlastní zhruba 10 a půl tisíce bytů. Z tohoto počtu je v pěti tisících bytech regulované nájemné na dobu neurčitou. Městu se ročně z těch asi 10 tisíc bytů uvolňuje k dalšímu použití jen jedno procento. Přitom velká část lidí, která takto bydlí, má již v zásadě ekonomickou sílu na to, aby si pořídila vlastní bydlení. Chceme jim proto za rozumnou cenu tyto byty nabídnout k odkoupení. Cena za tyto byty bude předmětem diskuse. U starších domů jde o standardní postup, tj. o soudně znaleckou cenu. Jinou cestou jít podle mne nemůžeme, i když diskuse je teprve před námi. Dále tu máme evidovanou pořizovací cenu, což je druhý ukazatel. Po odečtu odpisové hodnoty dostaneme účetní odpisovou hodnotu našeho majetku a těžko můžeme byt prodávat se ztrátou. Mezi těmito dvěma mantinely budeme hledat rozumnou nabídku,“ vysvětloval záměry náměstek primátora hl. města Prahy Jan Bürgermeister, do jehož kompetence bytová politika spadá.

Pravidla pro uživatele

Byty, které Praha staví, jsou tedy určeny lidem, kteří na vlastní bydlení nedosáhnou. Znamená to, že půjde o byty finančně dostupné. Bude také třeba upravit právní vztahy mezi nájemcem a uživatelem bytu.

„Nová koncepce nám ukládá, že napříště budeme stavět byty ne velké rozměrem, ale s dobrým standardním vybavením. S každým, kdo bude chtít získat právo k užívání těchto bytů, se však bude nutné dohodnout na určitých pravidlech. Ta spočívají v tom, že když už někdo bude mít prostředky na vlastní bydlení, byt opustí a přenechá jej dalším naléhavým případům. Uživatel se tedy bude muset zavázat, že nám umožní v intervalu dvou let nahlédnout do „své kuchyně“, tak jako nám do ní dovolil nahlédnout při podávání žádosti o byt. Někteří lidé potřebují pomoci, když se nezaviněně ze závažných důvodů ocitnou v nouzové situaci. Může přitom jít o žádané a perspektivní rodiny. Nájemné bude v těchto bytech stanoveno na dobu určitou a právní vztah mezi městem a nájemníky může být podle stávající legislativy těžko vyjádřen nájemní smlouvou. Opět bychom se dostali do situace, kdy neplatiče, kteří se po přidělení bytu nenamáhají s placením nájemného, budeme dostávat z bytů velmi dlouho. Někteří využívají mez právní ochrany skutečně nadoraz,“ pokračoval náměstek.

Nové zásady pro výměnu bytů

Magistrát hl. města Prahy ulehčil nájemníkům také výměnu městských bytů, která se řídí podle nových zásad. Nájemníci mohou vyměnit svůj byt za jiný volný z městského bytového fondu. Město navíc získá přehled o bytovém fondu a jeho využívání.

„Až dosud museli nájemníci, kteří chtěli vyměnit byt, shánět dalšího účastníka směny sami, pomocí realitních kanceláří nebo inzerátů. Nyní se mohou obrátit přímo na bytový odbor magistrátu,“ uvedl Jan Bürgermeister.

Na bytový odbor se zájemci s žádostmi o pronájem jiného bytu obracejí dlouhodobě. Podle dosud platných předpisů jim nemohli úředníci vyjít vstříc. Nyní se situace změnila. Nájemníci mohou byt, který jim nevyhovuje vrátit, a úředníci jim zato nabídnou jiný.

„Jsme schopni vyměnit například jeden velký byt za dva malé a naopak. Můžeme pružně reagovat na potřeby lidí, kteří žijí v nájemních bytech a jejich současná situace jim z vážného důvodu nevyhovuje,“ řekl ředitel bytového odboru pražského magistrátu Vladislav Dykast.

„Chceme dosáhnout postupného uvolňování menších obecních bytů s nízkým nájemným v případech, kdy jejich nájemníci jsou schopni pronajmout si byt větší, a také za vyšší nájemné,“ vysvětlil náměstek Bürgermeister. Menší a méně kvalitní byty pak město hodlá pronajmout lidem, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci a potřebují pomoci.

Pronájem jiného bytu za pomoci magistrátu má svá přesně daná pravidla, například je to povinnost vrátit dosud užívaný byt do bytového fondu města. Žadatel o pronájem jiného bytu musí být nájemcem bytu v majetku hlavního města, a po celou dobu pronájmu nijak neporušoval povinnosti z toho vyplývající. Lidé, kteří chtějí vyměnit městský byt za jiný, také musí předložit doklad o tom, že žádnou jinou nemovitost vhodnou k bydlení nevlastní.

Možnost vyměnit městský byt bez magistrátu přitom nadále ze zákona zůstává. Záleží na rozhodnutí každého nájemníka, jakou cestu zvolí. Při výměně s pomocí města ale odpadá například častá podmínka finančního odstupného, zejména jestliže se někdo snaží o směnu menšího bytu za větší nebo z horší do atraktivnější lokality.

/kž, sk/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *