Praha udělala další krok ke zlepšení dostupnosti bydlení. Známe podrobnosti

Rada hlavního města Prahy dnes schválila koncept Městské nájemní agentury (MNA). Ta se v metropoli stane významným nástrojem řešení v mnoha případech velmi složité bytové situace v hlavním městě pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, hendikepované a lidi, kteří akutně řeší ztrátu bydlení. MNA je však také příležitostí i pro majitele volných bytů, kteří dostávají možnost využít stabilní spolupráci se zárukou Prahy a zároveň poskytnout bydlení se společenským přesahem.

Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě městech Evropy. Chceme dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat možná rizika spojená s pronájmem. Praha je zárukou pro dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Důstojné a stabilní bydlení je základem pro důstojný život, je základní podmínkou pro to, aby se člověk mohl odrazit od dna a začal řešit další vážné problémy, které jej mnohdy připravily o práci, rodinu, zdraví a nakonec i střechu nad hlavou. Bydlení je v Praze úzkým hrdlem, které brání efektivnímu řešení celé řady vážných sociálních problémů, takže já ve fungování MNA vidím klíčové sklíčko do mozaiky pomoci nejohroženějším skupinám Pražanů,“ vysvětlila provázanost bydlení s dalšími formami pomoci radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Byty začleněné do MNA Praha pronajme v první řadě rodinám s dětmi, které jsou v krizové situaci a čekají na městské sociální byty nebo bydlí v azylových domech a na ubytovnách. Poskytovaná nová služba bude výjimečná zejména v rychlosti pomoci řešení i tím, že ve své první fázi bude provozovaná Centrem sociálních služeb Praha, které poskytuje terénní, ambulantní i pobytové služby Pražanům v tíživé životní nebo sociální situaci. Činnost MNA proto vidí jako vítané a zvláště v současné době potřebné rozšíření svých služeb.

V rozhovoru pro Moderní obec (celý obsáhlý rozhovor zveřejníme v červnovém vydání) radní Adam Zábranský mj. upřesnil: „Město bude realizovat MNA prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Pokud by MNA využívala standardní vztah nájem-podnájem, nemohli by případní podnájemci čerpat příspěvek na bydlení, což je dávka státní sociální podpory, kterou nízkopříjmové domácnosti často pobírají. Proto je model realizovaný MNA odlišný. Vlastník uzavře s MNA inominátní smlouvu o poskytnutí bytu, MNA následně uzavře s domácností standardní nájemní smlouvu. Vlastník získá od města garantovaný příjem, který je na spodní hranici tržního nájemného v Praze a který vlastník dostane vyplacený vždy, bez ohledu na obsazenost bytu anebo platební morálku nájemce. Nájemce platí MNA nájemné, které je zhruba o 10 % vyšší než částka garantovaného příjmu. Jen u maximálně jedné třetiny bytů předpokládáme, že bude nutné je pronajmout za cenu, která odpovídá nájemnému v městských bytech a která bude nižší než garantovaný příjem (řádově o několik desítek Kč na metr čtvereční bytu). Bude se jednat o nájemníky v mimořádně tíživé sociální situaci a částka, kterou by město muselo vynaložit za ubytování těchto lidí v pobytových zařízeních, je výrazně vyšší než doplatek tohoto rozdílu.“ 

Konkrétní výše garantovaného příjmu pro vlastníka bytu bude podle Adama Zábranského  závislá na standardu kvality a vybavení bytu a na lokalitě, ve které se byt nachází. Na základě ohodnocení bytu se garantovaný příjem bude pohybovat od 180 do 220  Kč/metr čtvereční, zálohy za služby a energie budou hrazeny samostatně.

Pohybujeme se tedy na spodní hranici tržního nájemného v Praze. Nižší garantovaný příjem je vyvažován službami, které vlastník díky smlouvě s MNA získá: jistotu dlouhodobé spolupráce se spolehlivým partnerem, garanci včasných plateb, systém pojištění majetku, domácnosti a odpovědnosti, možnost zajištění oprav v bytě Městskou nájemní agenturou, řešení vztahů v sousedství apod. Významně se tedy redukuje množství věcí, které musí vlastník obvykle v souvislosti s pronájmem bytu řešit (správa a opravy bytu, vymáhání dluhů, vystěhování neplatícího nájemníka, nezaplacené škody, náklady na právní služby apod.),“  dodal Adam Zábranský.

V témže rozhovoru, který vyjde v červnovém čísle Moderní obce, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová zdůraznila:

„Zkušenosti ukazují, že získání bydlení je jen první, mnohdy méně náročný krok. Hlavním úkolem je bydlení si dlouhodobě udržet a tady budou sociální pracovníci a sociální služby hrát důležitou roli. Stabilní bydlení je navíc základním předpokladem pro řešení řady vážných problémů, které často přímo vedly ke ztrátě práce, vztahů a nakonec i běžného bydlení. Teprve stabilní bydlení uvolní lidem kapacitu, aby se mohli věnovat svému zdraví, výchově dětí, řešení dluhů, eliminaci domácího násilí apod.

Ne každá nízkoprahová domácnost ale bude potřebovat dlouhodobou podporu sociálního pracovníka nebo sociální služby. Tam, kde příčinou potíží při získání bydlení je skutečně jen nízký příjem nebo předsudky, nebudeme sociální služby nikomu nutit. Na druhou stranu počítám s tím, že v případě, že člověk bude pomoc potřebovat, bude sociální služba dostupná.

Samozřejmě půjde převážně o terénní formu podpory, konkrétní druh a zaměření služby se však musí odvíjet od potřeb dané rodiny nebo jednotlivce. Půjde o služby zaměřené na člověka, vycházející s individuálně identifikovaných preferencí a potřeb. Služby budou poskytovány kvalifikovanými sociálními službami. Počítáme samozřejmě také se zapojením sociálních odborů městských částí a podle potřeby také s dalšími odbornými službami.“*

/rš/

Červnové vydání Moderní obce, ve kterém si budete moci přečíst úplný dvojrozhovor s radní hl. m. Prahy Milenou Johnovou a radním hl. m. Prahy Adamem Zábranským, obdrží předplatitelé časopisu už 1. 6. 2021.

Tištěnou verzi odborného měsíčníku Moderní obec je možné předplatit si na:  https://www.profipress.cz/predplatne/.

Moderní obec v elektronické podobě, a to i jednotlivá vydání, si za výhodnou cenu můžete zakoupit na:   https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec.

 

Ilustrační foto: Magistrát hl. m. Prahy

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář