Přenesená správa pomůže modernizovat

Ústí nad Labem uzavřelo smlouvu se společností, která zajišťuje správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení (VO). Podařilo se tak snížit náklady i poruchovost.

Přenesená správa VO znamená, že obec uzavře dlouhodobý smluvní vztah se společností, která pro ni zajistí správu, provoz a údržbu veřejného nebo i slavnostního osvětlení a současně se za předem sjednaných podmínek zaváže k investicím do obnovy zařízení. Investice se vrací částečně z úspor za elektřinu, ke kterým dochází díky nasazení úspornějších technologií a vyšší efektivitě práce, částečně ji město nebo obec splácí. Daří se měnit většinu svítidel za modernější typy s vyšší účinností a kvalitními předřadníky.

Spolupráce mezi Ústím nad Labem a společností ELTODO-CITELUM, s. r. o., byla smluvně navázána v roce 2005 podpisem kontraktu na 15 let, tedy do roku 2020. Systém veřejného osvětlení byl tehdy v Ústí nad Labem, podobně jako v dalších městech ČR, dlouhodobě podfinancovaný a vyžadoval zásadní modernizaci, která by zvýšila jeho spolehlivost a snížila náklady.

Průměrné stáří svítidel dosahovalo zhruba 20 let, v případě stožárů veřejného osvětlení bylo ještě o pět let vyšší. Ještě starších bylo více než 342 kilometrů kabelového vedení – převážně z hliníku. To se samozřejmě odráželo i v poruchovosti, která činila 2,63 %. Operativní odstraňování poruch vyžadovalo roční náklady ve výši zhruba 4,5 milionu Kč.

ÚSPORY ENERGIE I NIŽŠÍ PORUCHOVOST ZAŘÍZENÍ

Rozsáhlé investice uskutečněné během prvních deseti let spolupráce (68 mil. Kč) se projevily především v dramatickém poklesu poruchovosti. Počet nesvítících lamp se nyní pohybuje okolo 0,09 procenta, a je tedy mnohokrát nižší, než vyžaduje stanovený dvouprocentní limit. Mnohem vyšší spolehlivost modernějšího zařízení se projevila i v poklesu nákladů na operativní údržbu. Kromě toho došlo oproti výchozímu stavu i k úspoře elektrické energie – i přes nárůst počtu svítidel především v lokalitách nové výstavby byla spotřeba v roce 2013 o více než 2,9 GWh nižší než v roce 2006.

V letech 2005 až 2013 bylo vyměněno téměř 80 kilometrů kabeláže, zastaralý hliník nahradila měď. Průměrné stáří svítidel v Ústí nad Labem pokleslo oproti výchozímu stavu na polovinu (zhruba 10 let), průměrné stáří stožárů je dnes 18 let.

V zapínacích místech byly instalovány astronomické hodiny zajišťující přesné zapnutí veřejného i slavnostního osvětlení bez nutnosti používání ovládacích kabelů. Počet kusů slavnostního nasvícení historických a významných monumentů se za uplynulá léta významně navýšil.

Práce na modernizaci systému VO v Ústí nad Labem však stále probíhají. Pokračuje postupná výměna a nátěry stožárů a jejich celkové rekonstrukce. Nově jsou osazovány modernější ohraněné stožáry veřejného osvětlení, jejichž konstrukce není tak masivní a v případě nehody je ohleduplnější k posádce vozidla, které do něj narazí.

Přenesená správa a kvalitní správce přináší do obce systém a pravidla, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba VO v obci, určuje dlouhodobou strategii rozvoje osvětlení. Respektuje celkový obraz obce (vize architektů, památkářů atd.).

JAROSLAV SMETANA

ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Výhody přenesené správy veřejného osvětlení (VO) pro obec

Garance úsporného a bezpečného provozu.

Přenos administrativy a legislativních povinností na partnerskou společnost.

Masivní investice do rekonstrukce a modernizace VO probíhá hned v prvním roce správy.

Obec sníží administrativní i finanční náročnost správy a údržby VO, aniž by do zastaralého systému musela sama masivně investovat. Toto řešení se ukazuje jako efektivnější než správa zajišťovaná prostřednictvím příspěvkových organizací. Ušetřené prostředky může radnice věnovat na jiné projekty.

Obec zůstává i nadále vlastníkem zařízení s významnou možností kontroly a spolurozhodování, o kterou by přišla v případě privatizace VO.

Přínosem jsou úspory vyplývající ze skutečnosti, že společnosti nakupují jak elektřinu, tak veškeré zařízení a materiály používané při provozu a údržbě veřejného osvětlení ve velkých objemech, a tedy za výhodnějších podmínek, než jakých by dosáhla jednotlivá radnice.

V obci je sjednocen zapínací a vypínací cyklus VO, který je uzpůsoben době, kdy je potřeba svítit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *