Příjem žádostí o dotace na regeneraci veřejných prostranství sídlišť stále trvá

Ještě až do 4. září Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) přijímá žádosti měst z celé České republiky o dotace z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

V rámci města lze podat pouze jednu žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části je možné podat jednu žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.  V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 200 mil. Kč. Dotaci je možné kombinovat s nízkoúročeným úvěrem, díky němuž lze uskutečnit finančně náročnější projekty v kratším časovém horizontu.

O státní podporu mohou požádat sídla, která jsou vlastníky pozemku, na němž má být plánovaná regenerace provedena. Prostředky mohou být využit například na vybudování místních komunikací, cyklostezek, na zřízení dětských hřišť nebo parků. Dotace a úvěry budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (dále jen NV č. 390/2017 Sb.).

Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč na projekt nebo etapu. Spolu se žádostí o dotaci může žadatel požádat o úvěr na dofinancování. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č. 390/2017 Sb. může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.*
/zr/
Ilustrační foto: archiv ÚMČ Praha 17

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *