PRIMÁTOŘI PROTI NÁVRHU

Návrh zákona "O rozpočtovém určení výnosů některých daní" je pro města a obce výrazně demotivující. Tento fakt konstatovalo Kolegium primátorů statutárních měst na svém lednovém zasedání v Plzni. Podle kolegia ruší návrh vazbu mezi aktivitou obcí a možným daňovým výnosem na jejich území. Princip...

Návrh zákona „O rozpočtovém určení výnosů některých daní“ je pro města a obce výrazně demotivující. Tento fakt konstatovalo Kolegium primátorů statutárních měst na svém lednovém zasedání v Plzni. Podle kolegia ruší návrh vazbu mezi aktivitou obcí a možným daňovým výnosem na jejich území. Princip zákona vychází z přerozdělování celorepublikového výnosu daně z příjmů fyzických a právnických osob. Kolegium doporučilo Poslanecké sněmovně, aby část zákona týkající se daňových výnosů byla řešena obdobně současnému stavu, tedy ve vazbě na daňový výnos v místě. Vyrovnávací dotaci na úrovni státu a kraje je možno řešit obdobným způsobem jako v současné době – pomocí koeficientů daňové výtěžnosti.

S nesouhlasem se setkal rovněž návrh zákona „O posuzování vlivů na životní prostředí“, který má nahradit zákon 244/92 Sb. Primátoři se obávají, že touto legislativní změnou dojde ke zpomalení průběhu stavebních řízení a možností investiční výstavby. Tento návrh by také znamenal omezení kompetencí samosprávy.

– nar –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *