PROČ TUŘANY STAGNUJÍ

Rozlohou téměř 1785 ha představují Tuřany druhou největší městskou část (MČ) Brna. Na jejím území leží další tři obce: Holásky, Brněnské Ivanovice a Dvorska. V současné době zde trvale žije 4519 obyvatel. Ve srovnání s rokem 1991 se jejich počet snížil. Důvody vysvětluje zdejší starosta Jan Havlík:...

Rozlohou téměř 1785 ha představují Tuřany druhou největší městskou část (MČ) Brna. Na jejím území leží další tři obce: Holásky, Brněnské Ivanovice a Dvorska. V současné době zde trvale žije 4519 obyvatel. Ve srovnání s rokem 1991 se jejich počet snížil.

Důvody vysvětluje zdejší starosta Jan Havlík: „V posledním desetiletí došlo v Tuřanech ke stagnaci nové výstavby. Je to důsledek nedořešených rozvojových záměrů týkajících se zdejšího letiště.“

Zástupkyně starosty, Marie Stehlíková, problém popisuje podrobněji: „Zmíněná stagnace má negativní dopady nejen v oblasti ekonomické a společenské, ale také v oblasti demografické. Protože nebylo jasné, které lokality budou vyčleněny pro bytovou výstavbu, omezily se stavební aktivity převážně jen na úpravy a rekonstrukce stávajících obytných domů. Problémy byly i s výstavbou objektů pro podnikání. To všechno se projevilo v poklesu zájmu, zvláště mladé generace, o bydlení v Tuřanech a ve snižování počtu obyvatel v produktivním věku. Zvyšuje se naopak počet důchodců.“

Pro současné volební období připravilo sedmnáctičlenné zastupitelstvo Městské části Brno-Tuřany prohlášení.

K jeho obsahu starosta Havlík uvedl: „Naším cílem je všestranný rozvoj MČ, vycházející ze znalosti prostředí, ze zkušenosti z minulosti a z respektování potřeb našich občanů. Z jejich strany očekáváme podporu a pomoc jak radou, tak konstruktivní kritikou, případně spolupráci při realizaci. Zvýšenou pozornost věnujeme aktualizaci územně plánovací dokumentace – kanalizacím, rekonstrukcím stok některých ulic, úpravám kulturních a památkových objektů, rekonstrukci budovy radnice a zejména rozvoji mezinárodního letiště Brno-Tuřany v souladu se současným schváleným generelem. Musíme se zabývat komunikacemi a dopravou, rekonstrukcemi ulic a chodníků, zřizováním cyklistických stezek atd.“

Tuřany čeká též modernizace některých škol a úprava prostor radnice pro expozici lidového umění. V tělovýchově chtějí podporovat činnosti spolků a jednot a doplnit potřebné plochy určené k tomuto účelu. Chtějí rovněž zkvalitnit zdravotnictví a uvažují též o výstavbě domu sociální péče.

Důležité je také vytvářet podmínky pro další rozvoj podnikatelských činností.

Ve veřejné správě hodlá městská část zvýšit bezpečnost občanů, a zlepšovat jejich styky s místním úřadem.

Aktuální informace občanům poskytuje Rada místního zastupitelstva prostřednictvím zpravodaje „Naše listy“, který je distribuován zdarma.

Stále nedořešenou otázkou, která však přesahuje kompetence městské části, je podoba zdejšího letiště. Jednou z variant, která ale neodpovídá představám ani MČ Brno-Tuřany, ani Rady města Brna, je velké uzlové mezinárodní letiště.

Tuřanské zastupitelstvo bude podporovat pouze takovou variantu, která nebude hrozbou, zvláště ekologickou, pro zdejší občany a umožní další rozvoj městské části.

JOSEF MUSIL

FOTO ARCHÍV