Program Active Citizens Fund má pomoci znevýhodněným skupinám

V Česku se nyní realizuje program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou konsorcia, které tvoří tři zkušené organizace: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Každý, kdo se aktivně zapojí do úklidu ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné, jakým způsobem se svými občany komunikuje státní správa a jaké informace dává k dispozici veřejnosti, tvoří občanskou společnost. Občanská společnost však zahrnuje i školy, neformální skupiny a další organizace. Většina občanů se s takovými organizacemi setká, ať už jde o volnočasové aktivity, potřebu pomoci blízkým nebo vyhledání podpory, když se v našem okolí děje něco, co sami nedokážeme zvrátit.

Chceme zapojit občany do veřejného dění, propojovat je, sbližovat. Chceme, aby se společně podíleli na rozhodování o svém okolí. Aby byli slyšet a vidět při hájení svých práv. Chceme vysvětlovat, v čem je přínos fungující občanské společnosti,” vysvětluje své vize ředitel Nadace OSF Robert Basch. Neziskový sektor čelí v České republice útokům z mnoha stran. Organizace se nemohou spolehnout na podporu jednotlivců či státu. Organizace občanské společnosti jsou však dnes v České republice nezastupitelné, nedílnou součástí jsou i organizace neziskové. Nejde jen o entuziasmus tam, kde jiným docházejí síly, ale především o profesionální přístup, know-how a zkušenost, kterou lidé v neziskovém sektoru mají. Neziskové organizace jsou důležité pro ty, na které se v rámci jiné podpory nedostává. V mnoha případech suplují roli státu nebo naopak fungují jako jeho hlídací psi.

„Program na podporu neziskového sektoru je od počátku nedílnou součástí Fondů EHP a Norska. Jsem velmi rád, že v rámci aktuálního období jsme se shodli na výrazném navýšení alokace tohoto programu, která je v případě České republiky 15 milionů eur,“ dodává Robert Kvile, velvyslanec Norska v České republice.

Program Active Citizens Fund během následujících pěti let finančně podpoří stovky organizací. Rozdělí více než tři sta milionů korun na projekty, které usilují o transparentnější veřejnou správu, prosazují společně se znevýhodněnými skupinami jejich potřeby, přispívají k vyšší mediální gramotnosti široké veřejnosti, či se zabývají životním prostředím ve vztahu ke klimatické změně.

„Vyspělost kultury společnosti poznáme podle toho, jak se chová k znevýhodněným a menšinám. I přesto, že naše společnost v posledních desetiletích prošla velkým vývojem, je stále řada oblastí, kde je i nadále třeba posilovat práva znevýhodněných. V oblasti sociální spravedlnosti a začleňování znevýhodněných skupin, kterou bude mít v programu na starost naše nadace, podpoříme projekty se zaměřením na rodiny s dětmi v ohrožení, migranty a azylanty a také romskou menšinu,“ uvádí Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

První grantové výzvy byly vypsány 3. září 2019. Žádat v nich mohou neziskové organizace registrované v ČR, které se chtějí zasadit o systémové změny na poli mediálního vzdělávání, advokačních aktivit či podpory znevýhodněných skupin. Další výzvy budou vypsány v říjnu a budou určené na projekty, které reagují na aktuální témata, rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity existujících neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Více informací najdete na webu www.activecitizensfund.cz.*

/zr/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *