Progresivní systém

Progresivní systém Nově koncipovaný regionální dopravní systém Pardubického a Královéhradeckého kraje zkvalitní dopravní obslužnost v této oblasti. Snaha zajistit v hradecko-pardubické aglomeraci kvalitní veřejnou dopravu spojila města Hradec Králové a Pardubice, oba kraje a významné dopravce...

Progresivní systém

Nově koncipovaný regionální dopravní systém Pardubického a Královéhradeckého kraje zkvalitní dopravní obslužnost v této oblasti. Snaha zajistit v hradecko-pardubické aglomeraci kvalitní veřejnou dopravu spojila města Hradec Králové a Pardubice, oba kraje a významné dopravce regionu.

Koncem listopadu minulého roku podepsali zástupci Pardubického a Královéhradeckého kraje, statutárních měst Hradec Králové a Pardubice, Ministerstva dopravy a spojů a Českých drah memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v hradecko-pardubické aglomeraci a spolupráci na projektu mezikrajského integrovaného systému pro oblast Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Plnohodnotná alternativa

Společným zájmem je vytvořit nově koncipovaný regionální dopravní systém, šetrný k životnímu prostředí, s výrazným podílem železniční, autobusové a městské hromadné dopravy včetně dopravy cyklistické, jako plnohodnotné alternativy k individuální automobilové dopravě.

Systém bude nejprve zaveden v hradecko-pardubické aglomeraci s možností budoucího rozšíření na další území Pardubického a Královéhradeckého kraje, zejména Chrudimsko, Náchodsko, Podkrkonoší, Podorlicko a důležitá města Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Jičín.

Dopravní systém bude integrovat všechny druhy veřejné dopravy (tj. železniční, trolejbusovou, autobusovou linkovou a městskou) tak, aby byla zajištěna co nejlepší místní a časová návaznost dopravních prostředků v přestupních místech a terminálech.

Zabezpečovat bude nejen kvalitní a dostupné dopravní spojení v rozhodujících částech území obou krajů z hlediska základní, ale i ostatní dopravní obslužnosti, zejména z důvodu zajištění mobility pracovní síly pro získání pracovních příležitostí a pro zabezpečení rekreační a turistické dopravy. Plánováno je rovněž postupné uzpůsobení dopravních prostředků pro možnost přepravy jízdních kol.

Možnosti i pro cyklisty

Projekt počítá s budováním dalších zastávek a přestupních terminálů v místech zvýšené přepravní poptávky a jejich zpřístupněním pro cyklistickou dopravu. Navíc budou ve všech zastávkách systému, ve kterých to technické a provozní podmínky dovolí, vytvořeny podmínky pro parkování jízdních kol cestujících. Ve vhodných terminálech budou využívána parkoviště systému Park & Ride, jež budou zapojená do integrovaného dopravního systému (IDS) včetně tarifního zvýhodnění.

V souvislosti s rozvojem IDS a zkvalitňováním dopravní obslužnosti bude nutno realizovat investiční akce do postupné obnovy vozidlového parku veřejné dopravy a investiční akce na zlepšení technických parametrů páteřních komunikací. Jde zejména o úpravy železniční infrastruktury, které budou zahrnuty do programů rozvoje krajů, regionálních operačních programů a rozvojových programů Českých drah.

V roce 2003 bude dokončena modernizace I. tranzitního koridoru v úseku Praha – Česká Třebová. Do roku 2006 se počítá s elektrizací traťového úseku Letohrad – Lichkov – Dolní Lipka. Zvýšením dopravní kapacity trati Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř dojde k technickému zabezpečení IDS. V Hradci Králové a Pardubicích je plánováno odstranění míst s omezenou propustností.

V příštím roce by měla být vypracována studie proveditelnosti na výstavbu tzv. „medlešické spojky“ mezi Pardubicemi a Chrudimí s možností elektrizace nového úseku. Rovněž se počítá se zvýšením traťové rychlosti. Na území měst Hradec Králové a Pardubice budou dobudovány trolejbusové tratě.

Účastníci projektu podporují i zařazení dalších rozvojových záměrů dopravní železniční infrastruktury do Programů rozvoje Pardubického a Královéhradeckého kraje. Jde např. o zvýšení dopravní kapacity tratě Hradec Králové – Jaroměř zdvojkolejněním úseku Opatovice nad Labem – Smiřice.

Zdvojkolejněním úseku Opatovice nad Labem – Stéblová by došlo k dalšímu zvýšení kapacity tratě Hradec Králové – Pardubice. Podporováno je rovněž vybudování spojky Česká Skalice – Náchod, včetně elektrizace úseku Jaroměř – Náchod – Hronov, či modernizace a elektrizace úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem, včetně přivedení osobní dopravy do centra Dvora Králové využitím vlečky Teplárna.

Dále se uvažuje o modernizaci traťového úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí (traťová rychlost by tak byla zvýšena na 120 km/hod.), o modernizaci a elektrizaci úseku Týniště nad Orlicí – Letohrad či elektrizaci tratí na Podorlicku směrem do Solnice a Vamberku.

Martina Benešová

FOTO VÁCLAV DRAŠNAR