Projekt Smart Akcelerátor má podporu

Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelstvu schválení dotací v rámci programu Smart Akcelerátor – Asistence 2017 v celkové výši 4,5 milionu korun. V rámci šesti výzkumných institucí by měli podpořit desítku projektů.

„Smyslem dotací je využití evropských prostředků na rozvoj inovačního prostředí ve Středočeském kraji,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Rada zároveň pověřila hejtmanku k vyhlášení téhož programu pro rok 2018.

Dotace za rok 2017 by měly směřovat na projekty z oblasti medicíny, výzkumu přírodních materiálů, fyziky, genetiky a chemie. „Jde o projekty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou mít v dohledné době praktický dopad. Střední Čechy patří v rámci našeho státu k regionům s největší koncentrací vědeckých, výzkumných a inovačních institucí. Bylo by chybou tohoto potenciálu nevyužít a nepodpořit jeho další rozvoj,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje.

Projekt Smart Akcelerátor, v rámci kterého Program Asistence 2017 byl vyhlášen, realizuje Středočeský kraj jakožto koordinátor a příjemce dotace úspěšně už od roku 2016, a je financovaný ze strukturálních fondů EU. Prostředky vyčleněné pro loňský rok na Program Asistence 2017 finančně pokryjí všechny žádosti, které splnily podmínky programu.

Rada Středočeského kraje  zároveň pověřila hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, aby vyhlásila program Smart Akcelerátor – Asistence pro rok 2018. Projekt „Smart akcelerátor ve Středočeském kraji“, v rámci kterého je „Program Smart Akcelerátor – Asistence 2018“ realizován, je schválen v Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů. Finanční prostředky na výše zmíněný program ve výši 2 miliony korun jsou zahrnuty v celkových plánovaných nákladech na kofinancování a předfinancování uvedeného projektu, které činí v prvním čtvrtletí roku 2019 celkem 4,5 milionu korun.*

/zr/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *