01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt Vzdělaný zastupitel našel inspiraci v Norsku

Na XIII. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR (Svaz) 2.-3. prosince 2010 v Praze prezentoval jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech nový projekt se zajímavou nabídkou služeb pro zastupitele. Požádali jsme jej proto o odpovědi na několik otázek.

Projekt se jmenuje Vzdělaný zastupitel. Co si máme pod tímto názvem představit?

V České republice působí zhruba 62 tisíc místních zastupitelů, z nichž se po každých komunálních volbách vymění zhruba jedna třetina. Nějakou dobu proto trvá, než se ve své nové funkci zorientují a než začne zastupitelstvo obce fungovat jako celek.

Zatím u nás neexistoval ucelený vzdělávací program pro zastupitele, na rozdíl třeba od Norska, kde s úspěchem vzdělávání zastupitelů probíhá již 15 let. U norských kolegů jsme se také inspirovali pro přípravu projektu, který by obdobnou nabídku předložil i našim zastupitelům. Svaz měst a obcí ČR se zde, stejně jako v Norsku asociace místních a regionálních samospráv, zasadil o to, aby byl srovnatelný vzdělávací program připraven a obce ho mohly využívat.

Co kromě vzdělávání chcete ještě obcím v rámci projektu nabídnout?

Jde nám o komplexní podporu zastupitelů. Prvním počinem byla Příručka pro člena zastupitelstva obce, kterou Svaz vydal v roce 2002 ve spolupráci s Asociací nizozemských obcí VNG a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

Další nabídkou je již zmíněné vzdělávání, realizované jednak přímo v konkrétním městě či obci, jednak formou e-learningu. Chceme vyjít vstříc všem potřebám, které mohou být při takovém počtu zastupitelů značně rozdílné.

Zároveň budeme nabízet v rozšířené míře poradenské a informační služby, které jsou již v současné době poskytovány jako standardní součást práce Kanceláře Svazu Je ale zřejmé, že kapacity jsou omezené. V informačně poradenském centru budou tedy k dispozici další právní odborníci, na které se zastupitelé budou moci obracet se svými dotazy. A to i v podvečerních a večerních hodinách, kdy v řadě případů zastupitelstva zasedají. Největší zájem očekáváme především ze strany menších obcí, které vždy nemají potřebný úřednický aparát pro řešení aktuálních problémů.

Připravujeme také speciální webové stránky pro členy zastupitelstev obcí, kde budou soustředěny na jednom místě potřebné informace.

Jsou všechny zmíněné služby určeny jen členským obcím Svazu?

Nikoli, mohou je využívat všechny obce, to znamená nejen členové Svazu měst a obcí ČR. Uspěli jsme s naší žádostí o finanční podporu v rámci strukturálních fondů Evropské unie, z 85 procent jsou tedy všechny aktivity hrazeny z těchto peněz. Po dobu trvání projektu Vzdělaný zastupitel budou poskytovány bezplatně. Zároveň však musíme myslet na budoucí financování, až po třech letech tato dotace skončí.

V celém projektu vzdělávání je třeba vidět snahu o nastavení systému dlouhodobé podpory zastupitelům, která se v ČR doposud neřešila. Když se nabízené služby osvědčí, pak by podle mého názoru neměl být problém udržet je nadále, i pokud by následně byly částečně zpoplatněny.

Jak funguje systém vzdělávání zastupitelů v Norsku? V čem spočívá jeho úspěch?

Měl jsem vloni možnost v rámci studijní cesty do Norska seznámit se s celou situaci blíže.

Je tam hned několik aspektů, které jsou rozdílné od našich podmínek. Norsko se dělí na 19 krajů a 430 samosprávných obcí, všechny jsou členy jejich asociace. Celkem jde o 11 tisíc zastupitelů. Obecně lze říci, samospráva v té podobě, jako ji známe u nás, v Norsku vlastně neexistuje. Stát totiž v mnohem větší míře zasahuje do činnosti samospráv a prostor pro samosprávné rozhodování tam není příliš široký.

Odlišná je ale především politická kultura, která spočívá v důrazu na etické rozhodování. V našich podmínkách to může znít jako klišé, ale ti lidé opravdu dodržují etické kodexy, které jsou zpracovány jak pro úředníky, tak pro zastupitele, kteří pojímají svoji roli jako službu občanům obce se vším, co k tomu patří.

Konkrétně vzdělávání zastupitelů, které je dnes v Norsku po patnácti letech zkušeností považováno za samozřejmost, absolvují zastupitelé ihned po svém zvolení.

Jednotlivé politické strany si »hlídají« to, aby všichni zastupitelé vzdělávání absolvovali. Důraz je přitom kladen na hodnotový rámec, zákon o místní samosprávě, ale také na konkrétní témata, týkající se například plánování, rozpočtování, školství, infrastruktury atd.

Vzdělávání je v Norsku podporováno i finančně. Pokud se koná ve večerních hodinách, obec zaplatí každému zastupiteli 750 norských korun (zhruba 100 eur), jestliže přes den, pak náhradu ušlé mzdy. Často k tomuto účelu vycestuje zastupitelstvo na dva dny mimo úřad.

Vzdělávání garantuje a organizuje norská asociace. Školitelé jsou vybírání na základě výběrového řízení, podmínkou je přímá zkušenost s komunální politikou v roli starosty nebo zastupitele.

Podmínky pro vzdělávání, jeho specifická forma a způsob jsou základními předpoklady úspěchu. Tím jsme se tedy od kolegů z norské asociace a lektorů nechali inspirovat při přípravě vlastního projektu.

Co byste na závěr vzkázal našim čtenářům - zastupitelům a občanům obcí?

Především bych rád popřál zastupitelům hodně radosti z jejich práce pro obec a občanům zastupitele, kteří budou spravovat jejich obec moudře a zodpovědně.

 

Projekt Vzdělaný zastupitel

3letý projekt (září 2010-srpen 2013),

financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

projekt navazuje na předchozí projekty MATRA a NATLC,

formy podpory: 1. Příručka pro člena zastupitelstva (náklad 70 tisíc výtisků); 2. Vzdělávání (vzdělávací program, e-learningový kurz; 3. Informace a poradenství: (informační a poradenské centrum a speciální webové stránky

www.vzdelanyzastupitel.cz.

 

V celém projektu je třeba vidět snahu o nastavení systému dlouhodobé podpory zastupitelům, která se v ČR doposud neřešila, říká Jaromír Jech.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down