01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekty pro aktivní stáří počítají s vícezdrojovým financováním

Neustále prodlužující se průměrná délka života a ruku v ruce s tím rekordně nízký přírůstek obyvatel se promítají do extrémně rychlého stárnutí české populace. Stát zatím nevytvořil účinné nástroje jak zabránit tomu, aby se jeho nejstarší občané nepropadali do sociální izolace, ale aby naopak mohli...

Neustále prodlužující se průměrná délka života a ruku v ruce s tím rekordně nízký přírůstek obyvatel se promítají do extrémně rychlého stárnutí české populace. Stát zatím nevytvořil účinné nástroje jak zabránit tomu, aby se jeho nejstarší občané nepropadali do sociální izolace, ale aby naopak mohli jednat na základě vlastních rozhodnutí a zůstali součástí společnosti při zachování soukromí a přirozených rodinných, sousedských a přátelských vazeb.

JUDr. Jitka Hoplíčková, předsedkyně Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory s kompletními službami, poukazuje na fakt, že v zemi se těchto zařízení zoufale nedostává. Stát sice podle zákona č. 102/1992 Sb., zavedl systém dotací pro obce, které by k výstavbě penzionů pro seniory přikročily, ale počítá s dofinancováním 30 procent celkových nákladů ze strany samospráv. Právě nedostatek financí v rozpočtech municipalit představuje nejčastější překážku pro rozšíření sítě zařízení tohoto typu.

Nadace proto vytvořila tři projekty, na nichž by se senioři či lidé, kteří se k důchodovému věku blíží, mohli finančně podílet, aniž by k vybudovaným penzionům nabyli spoluvlastnický vztah, který státní podpora vylučuje. Nadace přitom spoléhá především na výhody zákonů o penzijním připojištění a stavebním spoření, jichž by měli více využívat i senioři a které rozšiřují možnost vícezdrojového financování výstavby penzionů.

První typ projektu umožňuje občanům, aby si zajistili umístění v penzionu, a to formou stavebního spoření, díky němuž mohou na základě smlouvy o budoucí smlouvě nájemní poskytnout obci k výstavbě bezúročnou půjčku 250 tisíc korun. Investorem a provozovatelem penzionu je v takovém případě obec. Provozovatel půjčku občanu splácí tak, že po něm nepožaduje nájem. Včas uzavřeným spořením u některého penzijního fondu si občan zase zabezpečí zdroje, z nichž doživotně hradí úplně či částečně náklady na provoz penzionu.

"Projekt umožňuje spojit státní dotace, které občané čerpají na individuální účty z titulu zákona č. 42/1994 Sb. a zákonů č. 96/1993 a 83/1995 Sb., s dotacemi, které obec či městská část získají ve shodě se zákonem č. 102/1992 Sb. Náš projekt počítá s tím, že senioři, kteří do něho vstoupí a jsou v evidenci naší nadace, čerpají doživotní příspěvek ke starobní penzi od 1200 do 3800 korun. Jím si pak hlavně mohou financovat nadstandardní služby v penzionu," vysvětluje JUDr. Jitka Hoplíčková.

Druhý projekt byl vytvořen na pomoc seniorům, kteří přišli o bydlení při povodni v srpnu 2002. Senioři v něm využijí státní příspěvek 150 tisíc korun pro výstavbu penzionu nebo domova pro seniory. Výstavba takového zařízení bude financována stejným způsobem jako v prvním typu projektu.

Rovněž třetí typ projektu vychází z prvního typu, pokud jde o povinnost zájemce využít státní dotace z titulu stavebního spoření a penzijního připojištění. Rozdíl je pouze v použití částky 250 tisíc korun získané ze stavebního spoření: Zatímco v prvním typu projektu ji občan obci poskytne formou bezúročné půjčky na výstavbu penzionu, ve druhém případě je tato částka použita jako platba za byt v penzionu, který senior získá coby spoluvlastník. Dofinancování hodnoty spoluvlastnického podílu zajistí klient z vlastních zdrojů. U třetího typu projektu je investorem výstavby senior nebo soukromá společnost, která objekt postaví a poté seniorům prodá do spoluvlastnictví.

Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory už dnes eviduje na 120 zájemců o některý z těchto typů bydlení. Podmínkou je, aby každý doložil, že uzavřel smlouvu na stavební spoření i penzijní připojištění. Tento požadavek se vztahuje i na bohatší občany, kteří by jinak o těchto formách spoření neuvažovali. "Byť by měli mít jen stokorunové měsíční úložky," komentuje to předsedkyně nadace. "Chceme totiž, aby všichni získali stejné startovací podmínky a stejné reálné i zákonné výhody."

Naopak po obcích nadace požaduje, aby výstavbu penzionu zahrnuly do územního plánu a vyslovilo se pro ni zastupitelstvo s tím, že projekt bude realizovat ve spolupráci s ní. "Jsme připraveni obcím a městům naše projekty vysvětlit podrobněji," říká JUDr. Jitka Hoplíčková. "Vždyť výhody těchto penzionů jsou přece zřejmé. Obci se uvolní byty pro ekonomicky aktivní občany často v nejžádanějších lokalitách a zprůhlední se systém financování při výstavbě i provozu penzionu. Zlevní rovněž péče o klienty, neboť je tak zajištěna jejich komplexní obslužnost. Hlavně se však zlepší podmínky pro udržení kvality života našich starších spoluobčanů."

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down