REGIONÁLNÍ PROGRAM

Současný systém poskytování státních dotací (pozn. red.: listopad 1999) ve výši max. 320 tis. Kč na jeden byt plus 50 tis. Kč na infrastrukturu umožňuje při vhodném komplexním řešení bytové výstavby zajistit dostupné bydlení i pro rodiny, které si v současné době nemohou dovolit koupi bytu či...

Současný systém poskytování státních dotací (pozn. red.: listopad 1999) ve výši max. 320 tis. Kč na jeden byt plus 50 tis. Kč na infrastrukturu umožňuje při vhodném komplexním řešení bytové výstavby zajistit dostupné bydlení i pro rodiny, které si v současné době nemohou dovolit koupi bytu či rodinného domu.

Jednou z cest je využít přístupu, který ve spolupráci s městy a obcemi uplatňuje akciová společnost Varemika. „Cílem našeho programu je umožnit městům a obcím, které nemají příliš zkušenosti nebo se nemohou vzhledem k jiným problémům plně věnovat bytové výstavbě, aby tyto byty stavěly. Současně chceme umožnit mnohem širšímu okruhu zájemců než je dosud běžné, si tyto byty pořídit,“ řekl Ing. Václav Ret, předseda představenstva a. s. Varemika.

V praxi to znamená, že město či obec založí se společností stavební a nájemní družstvo, které pak celý projekt realizuje. Varemika, která v družstvu vystupuje jako manažer projektu, v podstatě připraví výstavbu na klíč: od marketingu, získávání zájemců, individuálního projednávání bytových požadavků klientů přes přípravu finančního projektu, tj. zajištění způsobu profinancování stavby až po přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby, její organizační a technické řízení a kolaudaci.

„Naše společnost připravuje městům a obcím žádosti o dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jedná s bankami o poskytnutí hypotečního úvěru a provádí poradenskou činnost pro zájemce o byty, kteří chtějí použít zdroje ze stavebního spoření,“ uvedl Ing. Václav Ret.

Tento organizační, finanční a právní servis je velmi cenným know-how, které zajišťuje úspěšnost projektů. S výjimkou zaplacení členského podílu v družstvu ve výši 25 tis. Kč a vložení obecních pozemků nemá město či obec v souvislosti s výstavbou nájemních bytů jiné výdaje.

Získání bytu znamená pro zájemce složit základní členský vklad ve výši asi 110 až 300 tis. Kč a po dobu 20 let platit nad rámec běžného nájemného investiční příspěvky od jednoho do tří tisíc korun měsíčně. To vše v závislosti na kvalitě a velikosti bytu. Tyto investiční prostředky družstvo používá ke splácení hypotečního úvěru.

Výsledkem celého snažení jsou tedy nové byty, o které je značný zájem, především díky cenové dostupnosti. Cena pro zájemce včetně nákladů a odměny manažera projektu se pohybuje od 9 tisíc Kč za m2. Po dvaceti letech je možno byt převést do osobního vlastnictví člena družstva, který jej výše uvedeným způsobem řádně splatil. V současné době realizuje Varemika tyto projekty ve Stříbře, Horšovském Týně a Domažlicích. Další projekty se připravují.

– ec –