01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ŘEPY NASTARTOVALY BERLÍNSKÝ MODEL

Městská část Praha - Řepy má v plánu do deseti let zrekonstruovat všech 3300 obecních bytů v panelových domech. Celková investice bude vyžadovat kolem jedné miliardy korun. O tomto dlouhodobém projektu jsme hovořili se starostou Vlastislavem Fenclem. [*] Proč jste si vytyčili tak náročný program?...

Městská část Praha - Řepy má v plánu do deseti let zrekonstruovat všech 3300 obecních bytů v panelových domech. Celková investice bude vyžadovat kolem jedné miliardy korun. O tomto dlouhodobém projektu jsme hovořili se starostou Vlastislavem Fenclem.

[*] Proč jste si vytyčili tak náročný program?

Regenerace panelových domů včetně bytů je pro nás v současné době nutností. Jejich stav, v některých případech mnoho let zanedbaný, to vyžaduje. S opravami již nelze dále otálet, i když se možná o několik let protáhnou. Zmíněných 10 roků je cíl. Miliardová investice je zatím hrubý propočet. Správní Firma Optimis, s. r. o., nyní zjišťuje skutečné náklady, protože již známe ceny materiálů, máme nabídky s kalkulacemi od projekčních kanceláří a stavebních firem.

Obecní společnost Optimis založená v roce 1995 je nízkoziskovou firmou, která společně s radnicí bude odpovídat za celkový průběh oprav. Zřizuje oddělení investic a její odborníci budou vykonávat i stavební dozor. V této společnosti máme vliv již z toho důvodu, že její hlavní náplní je správa obecního bytového fondu.

Že jsme volili dobře, potvrdila naše studijní cesta do Berlína, kde na stejném principu ustavili firmy, které se zabývají správou a regenerací panelových sídlišť. Jejich činnost se ve východní části města osvědčila.

[*] Čerpáte tedy i ze zahraničních zkušeností?

Sídliště Řepy se stalo součástí německého mezinárodního projektu INTERREG H.C, který se zabývá revitalizací panelových sídlišť v zemích východní a střední Evropy. Na toto téma se v říjnu uskutečnil v Budapešti konzultační kongres, kterého jsme se zúčastnili. Samozřejmě nejdál jsou s regenerací těchto budov ve východních zemích SRN včetně Berlína. Z tohoto města jsme převzali zejména organizaci práce, metody, termíny provedení a návaznost prací.

[*] Řepy mají již první poznatky s opravou bytových jader. Co jste si při tom vyzkoušeli?

Pilotnímu projektu předcházelo mimo jiné ověřování nových zateplovacích systémů, které jsme uplatnili již u pěti panelových bloků. Zkoušeli jsme materiály, které nám nabízejí různí dodavatelé. Jejich parametry jsme si předem zjišťovali přímo na dokončených referenčních stavbách. Neméně důležitá byla pro nás nutnost zevrubně informovat nájemníky obecních bytů o všem, co opravy budou vyžadovat. Osobně, s ředitelkou správní firmy Optimis Annou Dlouhou, jsme na společných setkáních vysvětlovali, proč je nezbytné, aby v určitém čase a době zpřístupnili byty na dobu 14 dnů, které byly třeba k opravám stoupaček, větrání a elektroinstalaci a především k vyzdívání bytových jader.

[*] Kterou firmu jste na tyto práce vybrali?

Na základě výběrového řízení, které budeme vyhlašovat také u všech dalších akcí, jsme vybrali stavební společnost IPS, a. s., závod 06. Pro komisi byly rozhodující kvalita předložené nabídky a reference firmy. Ta rovněž navrhla individuální přístup k potřebám nájemníkům opravovaných bytů. Každý uživatel bytu obdržel na hodiny sestavený harmonogram prací, navíc si mohl určit, které z vystavených obkládaček si vybere do koupelny a WC.

Společnost IPS kompletně zrekonstruovala bytová jádra včetně výměny stoupaček a vzduchotechniky, ve finančním rozsahu 6 miliónů korun.

[*] Tolik činí celkové náklady na opravy v domě?

Konečné náklady budou vyšší, protože pilotní projekt se realizuje na jednom z nejstarších typů paneláků. Další peníze zde vynaložíme na rekonstrukci výtahu, na opravu pláště celého objektu, střechy, vchodů a na výměnu oken. Náklady budou podle naléhavosti oprav u každého domu rozdílné. Zkoušíme i rekonstrukci lodžií zasklívacím systémem VARIO včetně výměny zábradlí.

[*] Jak bude rekonstrukce pokračovat v roce 2000?

Chceme nabrat rychlejší tempo. Na počátku roku ukončíme výběrová řízení firem. Jejich zájem o opravy panelových domů je velký. Dokončíme pilotní projekt oprav bytových jader, který jsme si ověřovali.

Nyní se zpracovávají projekty na regeneraci dalších objektů, které se začnou realizovat od začátku stavební sezóny. Budeme mít zateplovací systém u dalších tří obytných bloků. Jednali jsme s vedením společnosti Rakovnické keramické závody o možnosti přímých dodávek obkladových a dlažbových materiálů pro naše stavby. I u jiných výrobců materiálů hledáme možnosti, jak jejich zboží nakoupit přímo a levněji. Tím bychom pak ušetřili peníze na další stavby.

[*] Co všechno bude zahrnovat desetiletý program oprav panelových domů?

Náš postup vede ke kompletní opravě domů, převážně 8 a 12ti podlažních. Zpracováváme dokumentaci i k nástavbě 4 podlažního domu s návrhem výstavby 20ti malometrážních, tzv. startovacích bytů. Nejstarší objekty jsou dvacetileté, u nich budou práce nejnákladnější. Při opravě všech bytových jader se využije pórobeton nebo speciální sádrokarton FERMACELL. Který z těchto materiálů bude nejvhodnější, ukáže praxe v dalších letech. Zavede se nový rozvod vody, protihlukové kanalizační potrubí FRIAFON, posílí elektroinstalace a opraví vzduchotechnika. Všude je nutné, aby budovy byly zatepleny buď kontaktními, nebo nekontaktními fasádními systémy. Plánuje se oprava střechy. Havarijní dřevěná okna budou vyměněna za plastová.

Těmto pracím předchází ve všech bytech a domech detailní průzkum, při kterém se zjišťuje jejich skutečný stav a jak rozsáhlé opravy budou vyžadovat. Do regenerace zahrneme i veřejné prostory v domech, které vyžadují dnešní bezpečnostní a požární normy.

[*] Kde na tak náročný projekt získáte peníze?

Základem je výtěžnost našeho obecního majetku. Z této vedlejší hospodářské činnosti uvolníme v roce 2000 na opravy panelových domů více než 30 miliónů korun. Tato částka i při zvýšení nebude stačit v dalších letech. Uvažovali jsme o úvěru, který poskytují naše banky, ale ten není pro nás zatím příznivý, i přesto, že se nabízejí určité výhody podložené státní zárukou.

Jinou možností je najít vhodného zahraničního strategického partnera, který by pomohl svými zkušenostmi financovat náš nákladný projekt. Vedeme nadějná jednání s jednou německou společností, která se zabývá regenerací panelových domů. Do našeho projektu může přinést své zkušenosti a měla by se buď sama, nebo prostřednictvím výhodnější půjčky u zahraniční banky podílet na pokrytí nákladů na opravy a regeneraci, které vynaložíme v nastávajícím desetiletí.

O další část prostředků budeme usilovat v rámci možností, které nabízejí programy Evropské unie. Zbývající část bude hrazena z peněz městské části.

[*] Na území městské části jsou i domy ve vlastnictví bytových družstev. Jak s nimi spolupracujete?

V nejbližším období bych chtěl pozvat členy vedení těchto družstev i samosprávy, abych je informoval nejen o našich prvních zkušenostech, ale také o dlouhodobých záměrech regenerace zmíněných objektů.

Technický stav družstevních panelových domů je obdobný jako u obecních. I družstva budou muset přemýšlet o zahájení oprav. Budou-li mít zájem, poskytneme jim typové projekty, které se nám osvědčily, případně nám mohou svěřit stavební dozor apod.

[*] Zůstanou opravené panelové domy nadále v majetku obce?

Pozastavili jsme jejich privatizaci hned na jejím počátku. Jsme toho názoru, že pokud rozdrobíme vlastnické vztahy jejich prodejem, již nedojde ke kompletní regeneraci sídliště Řepy. Soukromí vlastníci a družstva by na opravy v současné době většinou ani neměli peníze.

V Řepích byl nastartován tzv. berlínský model, což znamená, že případná privatizace by měla následovat až po opravách a regeneraci.

JAN BEDNAŘÍK

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down