RESPEKT I NADĚJE

Jaké máte zkušenosti se zaváděním tříděného sběru v obcích? Co přináší obcím novela zákona o odpadech č. 37/2000 Sb.? Na tyto otázky nám odpověděla Ing. Květoslava Vojáčková, pracovnice referátu životního prostředí Okresního úřadu Frýdek-Místek: V našem okrese je zaveden systém tříděného sběru...

Jaké máte zkušenosti se zaváděním tříděného sběru v obcích? Co přináší obcím novela zákona o odpadech č. 37/2000 Sb.? Na tyto otázky nám odpověděla Ing. Květoslava Vojáčková, pracovnice referátu životního prostředí Okresního úřadu Frýdek-Místek:

V našem okrese je zaveden systém tříděného sběru komunálního odpadu ve všech 76 obcích a městech. Většina radnic zajišťuje podmínky pro třídění skla, plastů, papíru a železného šrotu. Za uplynulé evidenční období bylo v okrese vytříděno okolo 5 % z celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Máme v provozu dvě moderní dotřiďovací linky – ve Frýdku-Místku a v Třinci. Veškerý vytříděný odpad byl předán k dalšímu zpracování, přísně se dbá na to, aby nebyl uložen na skládku nebo znehodnocen zpětným smícháním s netříděným odpadem.

Tuto kontrolu provádějí jak pracovníci státní správy a samosprávy, tak obyvatelé, kteří se na třídění odpadů podílejí. Všechny obce již zavedly systém samostatného nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu – většinou formou mobilních sběren. V konečné fázi jsou nebezpečné odpady buď spalovány ve frýdecké spalovně nebezpečných odpadů, nebo předány oprávněným osobám.

Do integrovaného systému nakládání s odpady EKO-KOM se zapojily obce sdružené kolem Frýdecké skládky, a. s.

Ostatní obce našeho okresu zvažují, zda zapojení do tohoto systému bude pro ně přínosem nebo zda budou zatíženy neúměrnými podmínkami vyplývajícími ze smlouvy o třídění odpadů.

Novelu zákona o odpadech očekávalo s nadějí mnoho našich měst a obcí. Zvláště obce v podhůří Beskyd jsou enormně zatěžovány výskytem odpadů, které produkují chataři, chalupáři a ostatní návštěvníci rekreačních oblastí. Především u těchto skupin se projevuje trvale špatná platební disciplína při nakládání s komunálním odpadem. V tomto směru bezzubý zákon o odpadech bránil obci, aby se stoprocentně postarala o všechen odpad, který na jejím území vznikl nebo zde byl uložen.

Přestože občan, který se nezapojil do systému zavedeného obcí, prokázal deklarací, nebo čestným prohlášením, že se svými odpady nakládá v souladu se zákonem, v obcích doposud přibývá černých skládek, na jejichž odstranění nejsou peníze.

Od zavedení povinného a vymahatelného poplatku obce očekávají zlepšení neutěšeného stavu jak z hlediska větší odpovědnosti obyvatel, tak i příjmů do obecních pokladen. Přes jistou nedokonalost novely zhruba čtvrtina obcí našeho okresu projevuje nadšený zájem a postupně vydává nové obecně závazné vyhlášky.

– ob –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *