Role veřejné správy při rozvoji internetu

V ČR v roce 2003 navštívilo internetové stránky některého úřadu veřejné správy 23 % dospělé populace. V průběhu uplynulých let se také v ČR stal internet běžnou součástí každodenního života. Přitom je to velmi mladé médium. Historie rozvoje internetu u nás přímo souvisí s celospolečenskými změnami,...

V ČR v roce 2003 navštívilo internetové stránky některého úřadu veřejné správy 23 % dospělé populace.

V průběhu uplynulých let se také v ČR stal internet běžnou součástí každodenního života. Přitom je to velmi mladé médium.

Historie rozvoje internetu u nás přímo souvisí s celospolečenskými změnami, které začaly roku 1989. Otevření hranic umožnilo obstarat potřebná technologická zařízení a následně zavést a postupně rozšířit počet přístupových bodů – zpočátku jen na akademická pracoviště, později na všechny vysoké školy. Za předchůdce internetu v ČR se považuje akademická síť EARN (European Academic and Research Network). První počítač byl připojen k internetu v listopadu 1991 na ČVUT, přičemž k oficiálnímu připojení došlo 13. února 1992 tamtéž. Klíčovou finanční podporu pro rozšíření internetu poskytovalo až do roku 1995 formou grantu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro institucionální historii internetu v naší republice je zlomovým datem zejména rok 1995, v němž bylo umožněno komerční připojení.

V následujících letech se potvrdila role internetu jako standardního prvku tržního prostředí, a to na základě vzniku větších poskytovatelů připojení a vzrůstajícího počtu připojených subjektů. Z hlediska jednotlivých uživatelů (osob), případně domácností, je významným mezníkem zavedení výhodnějšího tarifu (Internet 99) místních telefonních poplatků. Další rozšíření masového využívání internetu lze předpokládat s nástupem generace, která se dnes už na základních školách s tímto médiem setkává a učí se jej efektivně využívat. Díky cílené školní výchově i vládnímu projektu Internet do škol (internetovým připojením bylo vybaveno k roku 2003 celkem 3620 školních učeben) je možné očekávat, že se internet stane každodenním nástrojem komunikace většiny populace. S tím se pochopitelně zvyšují i nároky na internetové prezentace úřadů veřejné správy.

Výsledky průzkumů

V současnosti je populace uživatelů českého internetu charakteristická vyšším vzděláním – vysokoškolsky vzdělaní lidé tvoří 26 % a středoškoláci 62 % uživatelů. K internetu se lidé nejčastěji připojují z Prahy a z krajů Jihomoravského, Moravskoslezského a Středočeského a ze sídel nad 100 tisíc obyvatel. Sedm procent uživatelů se připojuje ze zahraničí. Více než polovina uživatelů jsou lidé do 25 let a spolu s ostatními mladšími 36 let tvoří 80 % uživatelů. Podle zjištění Střediska empirických výzkumů měla už polovině roku 2001 téměř polovina ekonomicky aktivních obyvatel doma nebo v zaměstnání přístup k internetu. Podle údajů mezinárodní společnosti TNS Factum navštívilo v ČR v roce 2003 internetové stránky některého úřadu veřejné správy 23 % dospělé populace. Ve skandinávských zemích, které jsou v tomto směru na špici evropského i světového žebříčku, navštívilo stránky některého úřadu 62 % (Norsko) až 63 % dospělých (Dánsko). V USA to bylo 44 % a v sousedním Německu 26 % dospělé populace. V celosvětovém měřítku zaznamenávají průzkumy dlouhodobě rostoucí tendenci. Ta se týká i ČR. Oproti roku 2002 došlo u nás k nárůstu o celých 5 procent.

Komunikace občanů s úřady

Elektronizace úřadů a využívání internetu ve veřejné správě jsou jedním z faktorů, který jednoznačně přispívá k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích. Historická úloha státní správy zpočátku spočívala především v poskytování finančních zdrojů, koncepce a konkrétní řešení však byly dlouho závislé na osobní zainteresovanosti a angažovanosti jednotlivců. Velkým průlomem bylo zřízení Ministerstva informatiky ČR k 1. 1. 2003.

Ambicí současného vedení ministerstva je v průběhu následujících čtyř let plně elektronizovat alespoň 25 % správních agend, a umožnit tak občanům k těmto agendám přístup prostřednictvím internetu. V roce 2003 ministerstvo zahájilo ve spolupráci s komerčními subjekty Národní program počítačové gramotnosti, jehož cílem je umožnit široké veřejnosti prostřednictvím kursů ovládnout základy práce s počítačem a internetem. Jeho naplnění by mělo přinést rozšíření základní počítačové gramotnosti během čtyř let alespoň na polovinu naší populace. Ministerstvo je pověřeno také vytvářením podmínek pro činnost veřejné správy prostřednictvím veřejných informačních systémů včetně dálkového přístupu. Řídí také a koordinuje realizaci projektu Intranet veřejné správy, tj. jednotné komunikační sítě státní správy a samosprávy. V říjnu 2003 spustilo webovou službu Portál veřejné správy, která by měla zásadně usnadnit komunikaci občanů s úřady. Portál je považován za základní etapu budování eGovernmentu v ČR. Ministerstvo je také pověřeno přípravou novely zákona o elektronickém podpisu (zřízení tzv. elektronického agenta a vydávání časových razítek).

Vytvoření přehledného stanoviska či dokumentu, který by zobecňoval jednotlivé charakteristiky vztahu konkrétních institucí veřejné správy k internetu, komplikuje rostoucí počet subjektů veřejné správy připojených k internetu a různorodost a proměnlivost jejich postoje k elektronizaci. To však jen nepřímo dokladuje pozitivní fakt, že internet v této oblasti prožívá bouřlivou éru svého rozvoje.

/ej/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *