ROZDĚLILI GRANTY

Finanční prostředky pro záchranu historických památek hledá Nadace O. F. (NOF), která kdysi vznikla v centru Občanského fóra. Hlavním posláním nadace je obnova kulturního dědictví se zvláštním důrazem na architektonické památky. Proto se od roku 1996 věnuje dvěma hlavním grantovým programům:...

Finanční prostředky pro záchranu historických památek hledá Nadace O. F. (NOF), která kdysi vznikla v centru Občanského fóra. Hlavním posláním nadace je obnova kulturního dědictví se zvláštním důrazem na architektonické památky. Proto se od roku 1996 věnuje dvěma hlavním grantovým programům: Opomíjené památky, Památky a zdraví.

V minulém roce se přihlásilo do prvního programu 230 žadatelů, v závěru posuzovala porota 64 projektů. Tři z nich – tři objekty získaly tři granty, každý v hodnotě 50 tisíc korun.

Pro vesnický kostelík sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi získal Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská grant na úpravu vchodových dveří včetně kování a na výměnu deseti atypických oken.

Další grant získal Obecní úřad v Radomyšli na opravu návěsní kaple. Občanské sdružení Krušnohorská iniciativa dostalo grant na obnovu dřevěné zvonice v obci Klíny na Mostecku, která je jedinou zachovalou historickou památkou obce.

Grantový program Památky a zdraví hodnotí projekty, které se současně zabývají programem zdravotní a sociální péče a také zahrnují obnovu a opravu kulturních památek.

V roce 1999 se na prvním místě umístilo sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Mladá Boleslav, které předložilo projekt rekonstrukce kláštera v Mnichově Hradišti. Sdružení má budovu v pronájmu od roku 1997 a nyní probíhá čtvrtá etapa rekonstrukce. Prostřednictvím grantu získalo 300 tisíc Kč.

Druhý grant ve výši 200 tisíc Kč obdržel předkladatel pro Dům ohrožených dětí v Olomouci. Zařízení bude sloužit osamělým matkám s dětmi ve svízelné životní situaci, kterou nelze bez cizí pomoci zvládnout.

Vytvořením klubovny pro romské děti a mládež chce Charita Jihlava naplnit několik cílů, mezi něž patří smysluplné trávení volného času, zvykání na pravidelnost a organizovanost. Pro tento projekt získala jihlavská Charita 100 tisíc Kč.

Poté, co NOF rozdělila granty, se opět věnuje hledání dalších sponzorů, kteří případně pomohou zachránit památky v dalším ročníku soutěže.

– hs –