01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Škola klade důraz na zpětnou vazbu

Požadavky na pracovníky veřejné správy se stále zvyšují. Jednou z vysokých škol, která se přípravě úředníků pro státní správu a samosprávu cílevědomě věnuje, je soukromá Vysoká škola finanční a správní v Praze, o. p. s. O rozhovor jsme požádali vedoucí katedry veřejné správy a práva JUDr. Markétu Štalmachovou.

V polovině února se na vaší škole uskutečnily státní závěrečné bakalářské zkoušky. Jakou šanci mají tito absolventi na trhu práce? Mohou také pokračovat v magisterském studiu?

Studijní programy koncipujeme tak, aby se studenti mohli připravit jak na českou, tak na evropskou veřejnou správu. Mají proto dobrou šanci se již s bakalářským diplomem profesně uplatnit. Kromě kvalitního vzdělání disponují i praktickými dovednostmi. Jejich konkurenční výhodou na trhu práce je jasně zaměřená kvalifikace a schopnost uplatnit znalosti v praxi. Zároveň si však mnoho našich studentů uvědomuje, že magisterský titul jim otevře ve veřejné správě nové pracovní možnosti. Jejich zájem pokračovat v magisterském programu je proto veliký. O magisterské studium na naší škole však usilují rovněž bakaláři z jiných vysokých škol, což nás nepochybně těší.

Jsou schopni se po 1. květnu letošního roku, kdy Česká republika vstoupí do Evropské unie, uplatnit i v evropských organizacích?

Vnímáme českou veřejnou správu v kontextu sjednocené Evropy, považujeme tak za samozřejmé, že student se musí orientovat ve vývoji a současném stavu evropské integrace a v institucionálním a právním rámci Evropské unie.

Naši absolventi například znají partnery české veřejné správy v evropských zemích, tzn. soustavu, orgány a základní principy fungování národních veřejných správ v jednotlivých evropských zemích, chod administrativy atd. Jak jsem již uvedla, důraz klademe i na praktické dovednosti. Evropské společenství otevřelo mimo jiné možnost čerpat finanční prostředky na projekty pro města, obce a kraje. Absolventi naší školy by měli o této nabídce nejen vědět, ale také ji umět využít. Jazyková příprava je nutností.

Pokud najdou patřičnou odvahu, jsem přesvědčena, že jsou na "začáteční" praxi v Evropě připraveni.

Před nedávnem jste organizovali se zástupci budoucích zaměstnavatelů seminář na téma Profil absolventa pro veřejnou správu. Jaké jsou požadavky praxe?

Kontakt s potenciálními zaměstnavateli je pro školu důležitou zpětnou vazbou. Vnímáme ho jako povinnost vůči našim studentům. Semináře se zúčastnili tajemníci a vedoucí personálních útvarů krajských úřadů a úřadů městských částí hlavního města Prahy. Plně akceptovali naši představu o potřebných znalostech absolventa a také ocenili naši snahu po vzdělání se zaměřením na praktické řešení problémů.

Praxe potřebuje člověka vzdělaného a zorientovaného ve specifikách veřejné správy, a také - a to zaznělo velmi silně - sociálně, emočně a komunikačně zralého, flexibilního. Jde na jedné straně o komunikaci s klienty veřejné správy, tedy s občany a na straně druhé o komunikaci politickou. Absolventi musí být na tyto situace připraveni.

Celkový profil absolventa naší školy je podle našeho názoru i názoru našich partnerů z praxe v daném čase optimální. Ale abychom drželi krok s praxí, budeme tyto pracovní semináře pořádat pravidelně.

Veřejná správa má dnes jasný právní rámec upravující systém vzdělávání jejích úředníků. Myslíte si, že to stačí pro kvalitní přípravu budoucích zaměstnanců měst, obcí a krajů?

Pokud chtějí vzdělávací pracoviště připravovat zájemce pro státní správu a samosprávu, měla by jejich vzdělání chápat jako proces, který neskončí absolutoriem té které školy. To se týká i naší školy.

Jako instituce je Vysoká škola finanční a správní akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územní samosprávy, proto vnímá své studijní programy pro oblast veřejné správy jako součást celkového systému celoživotního vzdělávání.

Úředník by měl být nejen profesně vzdělaný, ale i morálně bezúhonný, neúplatný. Do jaké míry se vaše škola věnuje předmětu "etika ve veřejné správě" a jakou důležitost mu přikládá?

Otázky etiky prolínají výukou více předmětů v oboru veřejná správa. Bezúhonnost a neúplatnost jsou i kategorie právní, ale bez etického rozměru se neobejdou. Předmět etika ve veřejné správě vyučujeme v rámci magisterského studia a považujeme ho za velmi důležitý pro celkový profil našeho absolventa.

Nabízíte absolventům některé nové studijní obory?

Zmíněný seminář k profilu absolventa a diskuse na katedře směřují ke studijním inovacím spojeným s naším faktickým fungováním ve společné Evropě.

Připravujeme například zásady komunikace v mezinárodních týmech, vyhodnocování evropské legislativy a řadu dalších disciplín. Zkušeností není moc, je to zcela nová problematika, a pro naši školu velká výzva.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down