Kategorie:
EU

Slavičín dokázal využít škálu dotací

Slavičín (7 tisíc obyvatel), město nedaleko česko-slovenské hranice ve Zlínském kraji, demonstruje schopnost místní samosprávy získat finanční prostředky z Evropské unie jako vhodného doplňku omezeného rozpočtu města. Prioritou města je zejména...

Slavičín (7 tisíc obyvatel), město nedaleko česko-slovenské hranice ve Zlínském kraji, demonstruje schopnost místní samosprávy získat finanční prostředky z Evropské unie jako vhodného doplňku omezeného rozpočtu města.

Prioritou města je zejména oživení průmyslového areálu bývalých Vlárských strojíren a zvýšení pracovních příležitostí na Slavičínsku. Tento záměr naplňuje s přispěním evropských peněz z programu PHARE 2003, část II. Vznikla akciová společnost Regionální centrum kooperace, která realizuje projekt Regenerace průmyslového areálu zahrnující rekonstrukci místních komunikací k průmyslovým objektům včetně veřejného osvětlení, elektrické sítě a rozvodů plynu.

Další dva projekty byly zpracovány v rámci programu INTEREG III A, ČR-Slovensko. Prvním je cyklostezka Po stopách Slovanů na jihovýchodní Moravě, která propojí lázeňské město Luhačovice se Slavičínem a dále se slovenskou hranicí. Tento projekt mj. zdůrazňuje osídlení původního obyvatelstva na území města Slavičín. Druhý projekt – Muzeum archeologie, tradičních řemesel a letecké bitvy nad Moravskoslovenským pomezím v roce 1944 se týká rozšíření Městského muzea ve Slavičíně o další objekty. Partnerem projektu je slovenská obec Uhrovec, kde byl připraven zrcadlový projekt Uhrovecké muzeum – symbol historie mikroregionu Uhrovecká dolina, jehož záměrem je prezentovat dějiny obce a její osobnosti (Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a další). Ve slavičínském muzeu bude expozice věnovaná i těmto slovenským osobnostem.

Město Slavičín podalo také žádost o dotaci ze Společného regionálního operačního programu (SROP), která byla ve 4. kole výzvy NUTS II Střední Morava navržena k financování. Do projektu Vysokorychlostní internet ve slavičínském regionu (opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech) se zapojily i okolní obce, jejichž občané tak získají přístup k širokopásmovému internetu.

V současné době jsou už finanční prostředky z fondů EU v dotačních titulech určených pro obce z větší části vyčerpány. Finanční rezervy pro letošní rok v rámci programu SROP jsou pouze v některých regionech NUTS II, kde je aktuálně vyhlášeno páté kolo výzvy. Výraznější čerpání finančních prostředků z fondů EU lze očekávat až v rozpočtovém období 2007 až 2013, kdy se předpokládá až několikanásobný nárůst disponibilních prostředků proti stávajícímu zkrácenému období. Protože většina obcí má představu o využití evropských peněz i pravidla jejich rozdělování, měly by už nyní pracovat na nových projektech, připravovat je tzv. do šuplíku.

Územní samosprávy usilují o rozšíření dotačních titulů i pro jiné oblasti, například pro regeneraci panelových sídlišť, pro zdravotnická zařízení či pro další rozvoj cestovního ruchu. Je zatím otázkou, zda jejich hlasy budou skutečně vyslyšeny.

Tyto a další informace najdete na adrese www.edotace.cz nebo www.euroskop.cz .

 

Miroslav Kadlec
poradce pro oblast komunální sféry a cestovního ruchu

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *