SMS ČR upozorňuje, že optimalizace sítě finančních úřadů může poškodit obyvatele venkova

Zástupci Sdružení místních samospráv na dnešním semináři věnovaném daňové problematice z pohledu obcí důrazně varovali před plánovanou optimalizací sítě územních pracovišť finančních úřadů. Jedná se o další vzdalování veřejných služeb od občanů, které s sebou kromě diskomfortu pro obyvatele několika desítek českých a moravských měst ponese podle SMS ČR také odliv vzdělaných lidí z těchto regionů.

Finanční ředitelství pojalo úspory velmi radikálně a v rámci „optimalizace“ se chystá, jak samo uvádí,  transformovat územní pracoviště finančních úřadů na podatelny. „Tím dojde k dalšímu vzdálení veřejných služeb pro občany v často odlehlých regionech. Navíc se tím sníží nabídka kvalifikovaných míst a tedy i motivace lidí vracet se do regionů po studiu na vysoké škole,“ varuje před dopady takového kroku předseda SMS ČR, europoslanec Stanislav Polčák. „Snaha vlády ušetřit jednotky miliónů korun z více než bilionového rozpočtu nebere ohled na občany, pro které by měl stát tyto služby poskytovat a zajišťovat, a z dlouhodobého pohledu bude kontraproduktivní, protože přispěje k prohloubení rozdílů mezi centrem a regiony a k vylidňování venkova,“ komentuje Polčák plán GFŘ.

Úspory navíc nemusejí dosáhnout avizované výše. Tomuto faktu nasvědčuje i skutečnost, že pracovní pozice zůstanou zachovány, pouze budou vykonávány z jiné kanceláře. Řada měst přitom GFŘ vyšla vstříc a nabídla pro úředníky finančních úřadů své obecní prostory, což by vedlo ke snížení nákladů na pronájem. V mnoha případech jsou navíc města, kde má dojít k omezení fungování finančního úřadu, přirozenými centry daného regionu, která občané navštěvují za účelem vyřízení i jiných úředních záležitostí, čemuž je přizpůsobena i stávající dopravní obslužnost.

Celou situací je znepokojen i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický: „Jedná se již o několikátý pokus vlády o centralizaci veřejné správy a služeb během velmi krátké doby. Stačí připomenout matriční úřady a stavební úřady.“ To doplňuje Stanislav Polčák: „Rušení matričních úřadů se nám podařilo prozatím zastavit, doufáme v to i u stavebních úřadů. Proti záměru Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finančních úřadů jsme iniciovali petici, kterou jen během prvních několika dnů podepsalo téměř 3200 lidí.

Sdružení místních samospráv ČR se obává, že podobná opatření povedou v dlouhodobém horizontu k vylidňování venkova. „Jsem velmi ráda, že paní ředitelka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová a náměstek Ministerstva financí ČR Stanislav Kouba i jejich kolegové se dnešního semináře zúčastnili. Ale myslím, že by při své činnosti, a to nejen oni, měli více reflektovat názory obcí a naslouchat občanům,“ uzavírá poslankyně Věra Kovářová, organizátorka dnešního semináře.*

/zr/

 

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *