SMS ČR vítá vstřícný postoj MMR k obcím žádajícím o dotace na obnovu a rozvoj venkova

Obce, jejichž žádosti uspěly až dodatečně ve spojitosti s navýšením alokace dotačních titulů vypisovaných Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), se často obracejí na dotační poradnu SMS ČR s obavou, že termín pro dodání pokladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace byl stanoven příliš brzy (30. září), a tudíž hrozí nebezpečí nevyčerpání těchto prostředků a případně i stopka řady smysluplných projektů. Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se v dané věci proto obrátilo na vedení ministerstva.

Ministryně Klára Dostálová nyní v reakci na naše upozornění přislíbila, že k žádostem o prodloužení uvedené lhůty bude ministerstvo přistupovat vstřícně. Pro všechny obce, jejichž projekty byly vybrány k realizaci z tzv. zásobníku v rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019, je to velmi pozitivní zpráva,“ vysvětluje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv České republiky, které čítá téměř dva tisíce obcí a měst.

Dodat všechny podklady, a to včetně výběrového řízení v požadovaném termínu a kvalitě není vůbec snadné, a tak není překvapivé, že ze stanoveného termínu měli starostové obavy. Prodloužení lhůty, i když ne obecně a jen na základě odůvodněné žádosti, tento problém pomáhá řešit dostatečně,“ doplňuje Luděk Beneš, dotační expert SMS ČR.

MMR nás ubezpečilo o své ochotě vyjít žadatelům maximálně vstříc a vyhovět odůvodněným žádostem o prodloužení termínu pro doložení podkladů nejméně do konce listopadu 2020 tak, aby starostové mohli své projekty dobře nachystat pro následnou realizaci bez rizika ztráty dotace, a my tento vstřícný postoj vítáme. Byla by škoda, kdyby měly projekty na obnovu a rozvoj venkova ztroskotat na nevhodně stanovené lhůtě,“ uzavírá Stanislav Polčák.

V rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova mají obce šanci získat podporu v následujících dotačních titulech:

–    DT117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací;

–    DT 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury;

–    DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov;

–    DT 117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů;

–    DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

*

/tz/

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *