Sociální podnikání ve Francii jako inspirace pro kraj

Zástupci Pardubického kraje řeší s partnerským regionem Centre-Val de Loire jižně od Paříže už několik let problematiku sociálního podnikání, ve které jsou Francouzi o pořádný krok napřed. Nyní se do francouzských sociálních podniků podívali přímo zástupci podobných podniků z Pardubického kraje spolu se zástupci neziskových organizací a dalších institucí, které se sociálním podnikáním v kraji zabývají.

„Cílem cesty bylo zprostředkovat zástupcům sociálních podniků a dalším organizacím z našeho kraje zkušenosti, které mají Francouzi v oblasti sociálního podnikání a navázat případnou spolupráci,“ říká radní Pavel Šotola a pokračuje: „Před několika lety to byly právě zkušenosti z Francie, které nás inspirovaly k nastavení forem podpory pro sociální podnikání a vytvoření krajského dotačního programu, který je jedinečný v rámci republiky.“

 

Pozitivně návštěvu hodnotí Marek Lustyk z družstva invalidů Ergotep Proseč. „Překvapivá pestrost sociálně zaměřených podniků vede k různorodosti jednotlivých aktivit. Na první pohled je vidět, že sociální myšlení má ve Francii dlouhodobou tradici. Některé podniky, například ISA Groupe, mě vyloženě šokovaly. Je neuvěřitelné, kam lze posunout lidi ze znevýhodněných skupin a dát jim tak nový impulz do života. Těším se, až s těmito firmami budeme rozvíjet obchodní spolupráci,“ dodává Lustyk.

O sociálním podnikání ve Francii se mluví jako o sociální a solidární ekonomice a spadá do ní jak neziskový sektor, tak sociální podniky. Často se jedná o subjekty, které získávají finanční zdroje z různých směrů. Jedná se zejména o zdroje vládní a regionální, nicméně v mnoha případech většinovou část tvoří příjem z podnikatelských aktivit. Dnes tvoří tato část francouzské ekonomiky 10 procent HDP.

 

Mezi těmito subjekty najdeme organizace typu našich výrobních družstev pro lidi s menším postižením a organizace typu našich sociálně terapeutických dílen pro lidi s větším hendikepem. V těch druhých mají nižší tempo, potřebují častější přestávky a další výhody, které by v běžném podnikatelském subjektu nebyly možné.

Pro založení sociálního podniku ve Francii je potřeba si nejprve zodpovědět tři zásadní otázky: Dává ekonomický smysl? Má projekt společenský dopad? Splňuje environmentální požadavky? „Na základě tohoto filtru jsme obnovili třeba pěstování plodin, jež byly v minulosti pro náš region typické. Dnes pěstujeme starou odrůdu fazolí a vyrábíme z nich oblíbené francouzské makronky. Další aktivitou je mytí osobních automobilů bez vody. Za použití necelého litru vody a roztoku rostlinného oleje myjeme na objednávku automobily. Klient si službu objedná, ráno zaparkuje své auto u podniku, kde pracuje a o zbytek se již postará ISA Groupe. Další aktivitou je pěstování zeleniny s důrazem na krátkou cestu ke spotřebiteli. To má pozitivní dopad na celý region,“ říká ředitel ISA Group Renaud Chenon o poznatcích z jedné z francouzských firem.

Ve společnostech typu výrobních družstev mají všichni zaměstnanci svůj podíl, začíná na 20 procentech z prvního platu. Tím mají zaručeno každoroční pravidelné přerozdělování části zisku. Francouzská legislativa pamatuje na to, že lidé se sníženou pracovní schopností mají nižší produktivitu práce, a tak stát dotuje mzdu lidí s lehčím postižením. Ve společnosti fungují tzv. zaučovací stáže na 15 dní, posléze dostávají zaměstnanci smlouvu na dobu určitou na 6-18 měsíců a následně na dobu neurčitou.

 

„Na studijní cestě ve Francii mě nejvíce zaujal předmět podnikání několika sociálních podniků. Nadšená jsem byla z nápadu recyklace použitých věcí, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně. Použité věci se opraví nebo „přetvoří“ na něco jiného a mohou tak sloužit dál, třeba nízkopříjmové sociální skupině lidí,“ dodává Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.

 

Zástupci firem a institucí z Pardubického kraje navštívili také Regionální školu sociální práce nedaleko historického Orleán, která se zabývá vzděláváním lidí pracujících v sociální sféře. Škola má poměrně široký záběr. Nabízí vzdělávací kurzy všech úrovní od jednoletých až po víceleté zakončené magisterským titulem. Jedním z hlavních cílů je snaha propojovat odborné vzdělávání přímo s praxí, proto má škola velký zájem o pravidelné umisťování svých studentů do sociálních podniků, a to i mimo francouzský region. Škola je soukromá a zpoplatněná a podobné vzdělání není možné ve Francii získat na státních školách.

 

Návštěva v partnerském regionu byla přínosem i pro Lenku Loučkovou ze společnosti CzechInvest: „Provázanost jednotlivých institucí v oblasti sociální a solidární ekonomiky ve Francii se jeví jako zásadní pro fungování celého systému. Právě díky partnerství s Pardubickým krajem se daří vytvářet funkční spolupráci mezi institucemi i v našem regionu. Rolí CzechInvestu je posilovat ekonomické uvědomění sociálních podniků, které se mnohdy zaměřují na vlastní činnost a pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, ale chybí jim důraz na podnikatelskou část jejich existence.“*

/ZN/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *