Spisová služba AthénA a úložiště Cháron jsou tu i pro obce a města

Společnost S & T CZ, přední český systémový integrátor a člen mezinárodní skupiny S & T AG, koupila 1. října 100% podíl ve společnosti PilsCom, významném dodavateli systémů elektronické spisové služby AthenA a GalateA. Tímto spojením výrazně posílila svou pozici systémového integrátora schopného dodat obcím a městům komplexní řešení informačních systémů, včetně řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby, jež jsou významnou měrou využívány subjekty státní správy, finančními institucemi i podniky soukromého sektoru. Na tiskové konferenci počátkem listopadu představila své plány a nové možnosti.

Akvizicí předního českého poskytovatele systémů elektronické spisové služby se společnost S & T CZ přiblížila k naplnění svého strategického rozvojového cíle v oblasti správy dokumentů, kterým je nabídka uceleného řešení pro všechny skupiny zákazníků od malých až po ty velké a státní správu. Spojení silného systémového integrátora a technologické společnosti zaměřující se na vývoj a dodávky systémů elektronické spisové služby umožňuje využít řadu synergických efektů a silných stránek obou subjektů. Vkladem na straně S & T CZ je nabídka a dlouholeté zkušenosti s realizací kompletních IT řešení a služeb, včetně vývoje softwaru, zabezpečení a integrace. Vkladem PilsComu je zejména kvalitní portfolio produktů a know-how zavedené společnosti včetně silné vývojové základny s týmem 36 vývojářů, která se pod křídly S & T CZ rozroste na více než 50 expertů specializovaných na vývoj a implementaci systémů pro správu dokumentů. Zákazníci S & T PilsCom tak získávají nejen řešení elektronické spisové služby, a to jak v cloudovém, tak on-premise režimu, ale také možnost dodávky veškeré potřebné infrastruktury včetně hardwaru a bázového softwaru od jediného dodavatele.

Řešení S & T PilsCom

Vést spisovou službu jsou podle zákona povinny zejména veřejnoprávní subjekty, správa dokumentů se ale stává díky rozvoji elektronických dokumentů stále důležitějším nástrojem také pro komerční subjekty. Řešení S & T PilsCom reagují na potřeby státní správy i soukromého sektoru, které se musí pružně adaptovat na časté změny legislativy, stejně jako postupující digitalizaci, nutnost optimalizace a automatizace procesů v rámci zpracování dokumentů. S & T PilsCom však kromě řešení, která s předstihem zohledňují legislativní změny a jež jsou v souladu se všemi právními předpisy, nabízejí zákazníkům i jistotu rychlého jednání díky silnému zázemí projektového a obchodního týmu společnosti S & T CZ, která má v Česku více než 300  odborníků a pobočky v 8 městech.

Elektronická spisová služba AthenA je určena pro velké organizace, nabízí ale i možnost hostované spisové služby pro menší úřady a společnosti. Řešení je plně certifikováno pro prostředí České republiky, disponuje důvěryhodným úložištěm Cháron a plně podporuje veškeré kancelářské činnosti včetně integrace elektronických podpisů, podatelen nebo frankovacích strojů, či čárových kódů. AthenA zahrnuje správu kompletního životního cyklu klíčových dokumentů, jako jsou faktury, smlouvy, objednávky, žádanky a usnesení a další, a to od jejich vzniku až po skartaci.

 

Mezi zákazníky společnosti PilsCom, která se během 20 let na českém trhu etablovala jako významný dodavatel systémů na řízení a správu dokumentů zejména pro státní správu (systémy pro vedení spisové služby), se řadí například Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Národní bezpečnostní úřad, ale i řada komerčních společností  stejně jako vzdělávací instituce. „Dnes často skloňovaný pojem digitalizace je aktuální jak ve veřejné správě, tak i v komerčním segmentu. Vstupem do digitálního světa může být právě zvládnutí elektronického oběhu dokumentů, tedy automatizace celého procesu životního cyklu dokumentu. Řešení S & T PilsCom reagují na potřeby soukromého sektoru i státní správy, které musí být schopny se rychle přizpůsobit častým změnám v zákonech,“ říká Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti S & T CZ. Podle Martina Duchka, manažera projektových týmů S & T Pilscom, vloží každá ze společností  své dlouholeté know-how do spolupráce. Společně nám tato synergie umožní dodávat ucelená řešení ke spokojenosti zákazníka.*

/TZ/

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *