Kategorie:
EU

SROP: Výsledky rok a půl poté

Pro zkrácené období, které letošním rokem končí, bylo pro Společný regionální operační program (SROP) přiděleno 31 % všech prostředků ze strukturálních fondů určených pro ČR, což je 450 miliónů korun.

Čeho Společný regionální operační program dosáhl?: Nejjednodušší je předvést výsledky na tzv. monitorovacích indikátorech – číslech, za nimiž se skrývají počty zaměstnaných osob, vytvořených hotelových lůžek, délka vystavěných silnic. I když všechny projekty včetně jejich výstupů a výsledků jsou neustále monitorovány a hodnoceny, je třeba mít na paměti, že data, která zde uvádíme, jsou v některých případech pouze předpokládaná.

Projekty se totiž teprve uskutečňují, proto se jejich výsledky mohou nakonec od plánů poněkud odlišovat.

Některá čísla (viz tab. 1) – zejména ta, jež se počítají v řádu jednotek – nemusí na první pohled působit ohromujícím dojmem. Je ale třeba si uvědomit, že za každým z nich (i tím sebemenším) jsou konkrétní lidé, jejichž kvalita života se díky realizaci projektu zvýšila.

Co zajímá obce: Má-li se kterákoliv obec pustit do přípravy projektu, zajímá její představitele především to, jakou mají šanci uspět, a sáhnout si tak na peníze z Bruselu.

Tab. 2 ukazuje zastoupení jednotlivých typů žadatelů na podaných i schválených žádostech. Obce jsou největší skupinou žadatelů. Tvoří celou třetinu, a spolu se svazky obcí dokonce 45 % všech žadatelů programu SROP. Jejich poměr na schválených žádostech je však o něco nižší. Z hlediska objemu předložených žádostí jsou pak nejméně úspěšnou skupinou žadatelů. To však v žádném případě neznamená, že by zástupci obcí měli svou snahu vzdávat. Chybami se člověk (natožpak obec) učí a dá se předpokládat, že úspěšnost obcí se bude v průběhu doby zvyšovat.

Stav po 5. kole výzvy: Třicátého listopadu roku 2005 skončila možnost předkládat individuální projekty v 5. kole výzvy, jež byla vyhlášena ve všech regionech soudržnosti – kromě regionů Jihovýchod (kraj Jihomoravský a Vysočina) a Střední Morava (kraj Olomoucký a Zlínský).

Od začátku října, kdy byla tato výzva vyhlášena, bylo přihlášeno 118 projektů (z toho 70 v regionu Střední Čechy). Podíváme-li se na strukturu žádostí z hlediska opatření, nej-atraktivnější bylo opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Zde bylo podáno celkem 43 žádostí. Konkrétní přehled o 5. kole zobrazuje tab. 3.

Tabulka nám ale bohužel nedokáže odpovědět na otázku, kolik z těchto 118 projektů nakonec dotaci získá a jaký objem financí představují? S odpovědí musíme vydržet až do doby, než budou všechny projekty ohodnoceny a následně na úrovni jednotlivých krajů schváleny.

Co SROP nabízí do budoucna?: Vedle individuálních projektů existují ještě tzv. grantová schémata, která jsou určena pro podnikatele a pro neinvestiční záměry veřejných subjektů. Je to především opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech, jež nabízí velké množství finančních prostředků a prostor pro uplatnění užitečných nápadů.

Na to, zda bude na začátku února vyhlášena 6. výzva, v kterých regionech a s jakými alokacemi, si budeme muset ještě pár dní počkat. Bližší informace pak podají všem zájemcům sekretariáty regionálních rad (v záležitostech individuálních projektů) nebo oddělení řízení grantových schémat krajských úřadů.

Tab. 1: Výstupy SROP k říjnu 2005

Tab. 2: Zastoupení jednotlivých typů žadatelů na podaných a schválených žádostech 

Tab. 3: Přehled počtu podaných žádostí v 5. kole

 

OLGA NOVÁKOVÁ
odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Ministerstva pro místní rozvoj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *