Autor
Kategorie:
Různé

Staré ledničky mizejí

Staré ledničky mizejí Doposud se stará chladicí zařízení, která neskončila na sběrném dvoře, většinou pomalu rozpadala na černých skládkách. Unikaly z nich látky poškozující ozónovou vrstvu Země. Podle stávající legislativy se o likvidaci černých skládek musela postarat obec. Většině obcí však...

Staré ledničky mizejí

Doposud se stará chladicí zařízení, která neskončila na sběrném dvoře, většinou pomalu rozpadala na černých skládkách. Unikaly z nich látky poškozující ozónovou vrstvu Země. Podle stávající legislativy se o likvidaci černých skládek musela postarat obec.

Většině obcí však scházely peníze. V roce 1998 byl vyhlášen Program ochrany ozónové vrstvy Země. Finanční podporu obcím, jejich svazkům nebo organizačním složkám státu v rámci tohoto programu poskytuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

Za dobu existence tohoto programu o podporu požádalo celkem 29 subjektů – obcí nebo jejich svazků či společností s majetkovou účastí obcí. Podmínky programu splnilo a kladné rozhodnutí ministra životního prostředí pro poskytnutí finanční podpory na předložený projekt získalo do letošního září 6 subjektů.

Finanční podpora těchto projektů a akcí, respektive finanční prostředky na jejich realizaci rezervované, přesahují 19,7 miliónu korun. Jedním z žadatelů o finanční podporu na akci „Program ochrany ozónové vrstvy Země“ bylo v roce 2000 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, které zahrnuje jako celokrajské sdružení samospráv 112 obcí v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Domažlice, Tachov a Klatovy.

Žádost o poskytnutí podpory formou investiční dotace ve výši 4860 tisíc Kč na likvidaci 9800 výrobků domácího chlazení podalo sdružení v srpnu loňského roku. Celý projekt, na který byla zpracována komplexní prováděcí dokumentace, je založen na využití 17 vybraných sběrných míst na území Plzeňského kraje. Tato sběrná místa vlastní ve většině případů obce a provozují je soukromé firmy.

Pomocí mobilního zařízení ENSO-Automat, systém SEG (viz obrázek), jsou lednice likvidovány přímo ve sběrných místech odsátím freonu z chladicího okruhu a odsátím dalších nebezpečných látek, zejména olejů. Po analýze jsou některé kusy, které obsahují freon i v těsnicích vrstvách (v tzv. PUR pěně) odváženy do provozoven dodavatele technologie, aby byl odsát zbývající freon pomocí druhého stupně zmíněné technologie.

Celou akci, která probíhá v letošním a příštím roce, pomohla připravit a koordinuje ji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Realizační projekt na základě dostupných údajů předpokládal, že se na území kraje v době přípravy vyskytuje asi 16 250 kusů vyřazených výrobků domácího chlazení a počítal se zhruba 60% úspěšností sběru.

Dosavadní průběh

Podle plánu mělo být zlikvidováno po 240 kusech zařízení z každého sběrného místa, což celkově znamenalo 9800 kusů. Zahájení předcházela poměrně velká publicita ve sdělovacích prostředcích i osobní aktivita představitelů jednotlivých obcí, které zároveň ocenily, že likvidace uvedených výrobků v rámci tohoto projektu je pro obce bezplatná.

Původně plánovaná maximální kapacita 240 kusů na jedno sběrné místo byla ve většině míst dvojnásobně až trojnásobně překročena. K poslednímu červenci byly na 17 sběrných místech shromážděny 7573 kusy.

Finanční podpora je tvořena dotací a je uvolňována podle smluvních podmínek mezi SFŽP ČR a příjemcem v letech 2001 a 2002.

Závěrečné hodnocení akce včetně posouzení dosažených ekologických efektů je plánováno na prosinec 2002. Již dnes je však jasné, že projekt bude dokončen dříve. Podle slov Marka Sýkory z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o. p. s., (RRA) se tak stane nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Také specialisté z odboru ochrany ovzduší SFŽP ČR jsou s realizací spokojeni, a vyjádřili dokonce přesvědčení, že celý projekt by mohl sloužit jako vzor pro ostatní kraje.

Slibné pokračování

Při vědomí dosud dobře fungující organizace, získání dosavadních zkušeností, přípravných jednání a v zájmu zbavení území kraje dalšího odpadu tohoto druhu (zhruba 4 tisíc kusů výrobků) uvažuje Sdružení obcí a měst Plzeňského kraje o pokračování projektu. Představitelé sdružení a RRA již nyní konzultují s pracovníky SFŽP ČR přípravu žádosti o finanční podporu pokračujícího projektu s názvem Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení z území Plzeňského kraje.

Záměr tohoto projektu již schválil začátkem září správní výbor Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Žádost o finanční podporu formou dotace Plzenští předali Státnímu fondu životního prostředí ČR počátkem října. Pokud vše proběhne tak, jak zamýšlejí podle připraveného harmonogramu, k realizaci pokračujícího projektu přistoupí na jaře příštího roku.

Věra Dřevíkovská,

tisková mluvčí SFŽP

FOTO ARCHÍV