Status quo informatizace

Status quo informatizace Pravidelní účastníci brněnského veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX, kteří se zabývají vytvářením hardwarových a softwarových produktů, byli patrně letos trochu zklamáni. Organizátoři veletrhu soustředili svoji pozornost tentokrát více na samotné...

Status quo informatizace

Pravidelní účastníci brněnského veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX, kteří se zabývají vytvářením hardwarových a softwarových produktů, byli patrně letos trochu zklamáni.

Organizátoři veletrhu soustředili svoji pozornost tentokrát více na samotné uživatele, na popularizaci tohoto oboru a na sociologické aspekty zavádění informačních a komunikačních technologií.

Jedním z klíčových bodů při reformě veřejné správy se v této době stala informatizace krajské správy.

Konference hejtmanů

Zástupci krajských úřadů měli na veletrhu velký prostor jak pro vyjádření vlastních stanovisek, tak pro získání velmi širokého okruhu znalostí v oblasti informačních technologií. Platformou pro tuto diskusi vytvořila především konference krajských hejtmanů.

I když by se jí podle názvu mělo účastnit jen třináct nebo čtrnáct osob, v konferenčním sále se shromáždila téměř stovka zájemců. Už tento fakt sám o sobě je důkazem toho, že informatizace krajské správy je žhavým tématem, nikoli však jediným.

Mluvilo se o transformaci okresních úřadů, podpoře informatizace úřadů obcí III. typu nebo o informatizaci územních orgánů veřejné správy – matrik, dopravní a správní evidence, evidence obyvatel a dalších oblastí. Přesto však otázka informatizace krajů zůstala hlavním tématem.

Termín nejistý

Jak se zdá všichni považují informatizaci krajských úřadů za klíčovou otázku, ale termín realizace tohoto projektu je stále nejistý. Jak informoval náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy Josef Postránecký, pro letošní etapu informatizace bylo vládním rozhodnutím vyčleněno 198 miliónů korun a pro druhou etapu, která by měla probíhat v příštím roce, 350 miliónů.

„Nicméně dané prostředky nebyly do státního rozpočtu pro rok 2001 zahrnuty a musely se získat redukcí jiných výdajů, které v oblasti informatizace rozpočet pokrýval,“ uvedl náměstek Postránecký.

Finance proto byly zabezpečeny teprve v polovině roku. Pro akutní potřeby v této oblasti byla prozatím krajům poskytnuta částka 22 miliónů korun, kterou si rozdělily rovným dílem. Jak zaznělo na veletržní konferenci, první etapa projektu nebude ve svojí původní podobě zahájena ani v nejbližších týdnech a prostředky na druhou etapu, plánovanou pro rok 2002, zatím ve státním rozpočtu chybějí.

Konvergenci informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě byla na veletrhu INVEX věnována také velká část dvoudenní konference „Informace pro 21. století“ a panelové diskuse nazvané „Telekomunikační fórum“.

Ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Karel Březina uvedl, že při budování jednotné komunikační infrastruktury se sníží investice na státní informační politiku. V současnosti činí náklady ve státní správě kolem dvou miliard korun ročně, v příštích letech by to mělo být asi o čtvrtinu méně. Na rok 2002 má být ze státního rozpočtu uvolněno na investice do komunikační infrastruktury 1,7 miliardy korun.

Ministr Březina vysvětlil, že poprvé půjde o jednotnou infrastrukturu, kdy se všechny úřady budou řídit jednotnými pravidly a konstatoval, že orgány centrální státní správy jsou počítačovou technikou vybaveny velmi dobře. Projekt informatizace krajů se však realizuje takzvaně „na zelené louce“, což má pochopitelně svoje přednosti, ale i nevýhody. Situace je logicky nejhorší v malých obcích.

Doprovodný program veletrhu INVEX hodnotí příznivě i samotní krajští hejtmani. Jejich názor se v podstatě shoduje s vyjádřením hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka: „INVEX je samozřejmě ideální platforma pro takovéto akce, protože nám umožní seznámit se na jednom místě s nabízeným spektrem možných řešení.“

Prezentace pro občany

Informační projekty, které by měly občanům zkrátit čas strávený na úřadech a urychlit vyřizování úředních formalit, prezentoval na veletrhu Úřad pro veřejné informační systémy společně s Komisí pro informační systémy měst a obcí. Jiří Frkal z realizačního týmu expozice uvedl, že těchto univerzálních služeb může využít každý občan, který se dokáže připojit k internetu.

Návštěvníci veletrhu si tak mohli například vyzkoušet, jak podat přiznání silniční daně bez nutnosti navštívit úřad osobně nebo jak zjistit, kdo vlastní pozemek, na němž si chtějí postavit dům. Mohli se tu také dozvědět k čemu slouží elektronický podpis a jak se používá.

„Jde o celkový přehled toho, co už mohou v současnosti občané využívat prostřednictvím internetu ve svůj prospěch,“ podotknul Jiří Frkal a dodal, že tyto informační technologie se vyznačují širokou plošností a vysokou rychlostí pronikání do všech oblastí společnosti.

Svatopluk K. Jedlička

Jak informoval náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy Josef Postránecký, pro letošní etapu informatizace bylo vládním rozhodnutím vyčleněno 198 miliónů korun a pro druhou etapu, která by měla probíhat v příštím roce, 350 miliónů.