Iniciátory Petice na ochranu místní samosprávy jsou Akademie samospráv, Sdružení místních samospráv ČR a senátor Ivo Valenta. Petice má vyslat jasný signál, že představitelé obcí a měst odmítají úvahy o direktivním slučování malých obcí, další zatěžování radnic zbytečnou a obtěžující byrokracií a zužování práva na samosprávu ze strany státu. Přinášíme plné znění petice i informaci, jak si ji lze stáhnout a kam posílat vyplněné podposové archy.

Celorepubliková petiční akce odstartovala dnes odpoledne v sídle Senátu Parlamentu ČR. Její iniciátoři – Akademie samospráv, Sdružení místních samospráv ČR a senátor Ivo Valenta – jejím prostřednictvím chtějí důrazně odmítnout snahy vlády o direktivní a protiústavní slučování především malých obcí, které jsou účelově odůvodňovány snahou o zefektivnění státní správy. Zároveň protestují proti zatěžování místní samosprávy zbytečnou a neobhajitelnouz státní byrokracií, jejímž jediným cílem je zvýšit direktivní (a tím neústavní) vliv státu na činnost místní samosprávy. Petice má také vyjádřit zásadní nesouhlas s přímým i nepřímým zužováním práva na samosprávu ze strany státu.

Jak při představení cílů petice uvedla advokátka a spoluzakladatelka Akademie samospráv Jana Zwyrtek Hamplová, na konferencích Akademie samosprávy se za poslední rok vystřídalo na 1600 představitelů místních samospráv. "A takřka všichni," připomněla dále Jana Zwyrtek Hamplová, "již mají plné zuby toho, jak stát postupnými kroky zužuje ústavou zaručené právo na samosprávu. Mnohokrát mě vyzývali k tomu, abychom něco společně vymysleli, spojili síly a nenechali si tento útlak státu líbit. proto přicházíme s peticí na ochranu místní samosprávy a chceme státu vyslat jasný vzkaz: My si samosprávu vzít nenecháme!"

Podle předsedy Sdružení místních samospráv ČR, poslance Evropského parlamentu Stanislava Polčáka, největším problémem české veřejné správy je neuvěřitelný nárůst byrokracie. "Máme třetí nejsložitější stavební předpisy v Evropě, v zákonech se nevyznají ani odborníci, svazujeme se zbytečnými regulacemi v údajné snaze o zefektivnění státní správy, bují úřednický stav. Státní správa přestala být pro obce pomocvníkem, stává se překážkou," vysvětlil obsah petice Stanislav Polčák.

Zároveň ostře zkritizoval skutečnost, že v Legislativní radě vlády nemají samosprávy žádné vlastní zastoupení, ačkoliv právě ony mají aplikovat v prvé řadě nové zákony. "Budeme proto naše zastoupení v Legislativní radě po nové vládě požadovat, a stejně tak i důsledníé hodnocení dopadů nových předpisů na územní samosprávu," dodal předseda SMS ČR.

Senátor Ivo Valenta uvedl, že místní samospráva se vedle živnostníků stala dalším terčem nesmyslné státní regulace. "Zřejmě někomu vadí aktivní, pracovití a samostatně uvažující lidé, kteří byli doposud nezávislí na státní moci," konstatoval Ivo Valenta. "Proto se je někdo snaží systematicky zadupat do země. Tomu chceme čelit a díky této petiční akci pomoci starostům a zastupitelům bránit se proti omezování místní samosprávy."

Petice včetně podpisových archů je ke stažení na www.akademiesamosprav.cz nebo na www.ivalenta.cz. Vyplněné podpisové archy je možné zasílat na kancelář senátora Ivo Valenty, Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště.

/zr/

 

PETICE NA OCHRANU MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním vyhlašuje petiční výbor petici na ochranu místní samosprávy.

Vážení členové zákonodárných sborů ČR a ministři vlády ČR,

my, níže podepsaní občané České republiky, trváme na důsledném dodržování a respektování Ústavou garantovaného práva na samosprávu. Proto žádáme vládu a obě komory Parlamentu České republiky, aby byly ihned zastaveny, popř. zrušeny kroky, které vedou k devastaci a postupnému omezování práva na samosprávu na úrovni obcí, měst a krajů.

V této souvislosti důrazně odmítáme:

Proto Vás vyzýváme, abyste garantovali dodržování práva na samosprávu v České republice, odmítli jasně její devastaci a důrazně se distancovali od všech výše uvedených skutečností.

Dále požadujeme jasné legislativní, věcné a personální oddělení státní správy a samosprávy na každé úrovni místní samosprávy, aby nedocházelo k jejich splývání, kterého stát zneužívá ve své argumentaci o efektivitě veřejné správy.

Děkujeme.

Osobnosti, které iniciovaly petici

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka, Akademie samospráv

Ivo Valenta – slovácký senátor

JUDr. Stanislav Polčák – Sdružení místních samospráv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústavní soud již obdržel návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů. Starostům, místostarostům a radním by tak neměly hrozit sankce.

Návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů byl ve čtvrtek 30. listopadu oficiálně doručen Ústavnímu soudu ČR. Celkem 42 senátorek a senátorů se domáhá toho, aby nejvyšší soudní instance v zemi zrušila tu část zákona, která ukládá představitelům místních samospráv na internetu zveřejňovat kompletní majetková přiznání, ve kterých se může kdokoliv a především zcela anonymně prohrabovat. Protiústavnost spatřují senátoři a dvojice právních expertů Jana Zwyrtek Hamplová a Zdeněk Koudelka především v tom, že se ve veřejných přehledech má objevovat i majetek manželek či manželů, případně společníků starostů, místostarostů a radních.

Tento zákon může sloužit k šikaně určité části obyvatel. Navíc takto volně dostupné informace mohou sloužit kriminálním živlům k vydírání či vyhrožování představitelům místních samospráv. Na druhou stranu to také může automaticky diskreditovat některé podnikatele ale i zaměstnance, kteří mají v pracovní smlouvě podepsanou mlčenlivost o svých mzdách, a znemožňovat jim zapojení do komunální politiky,“ uvedla renomovaná advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která je také spoluzakladatelnou Akademie samospráv. Ta vznikla na podzim roku 2016 právě s cílem pomáhat a vzdělávat představitel místních samospráv.

Jsem rád, že se nám podařilo v Senátu zatáhnout za symbolickou záchrannou brzdu. Podpora 42 senátorů, která představuje nadpoloviční většinu všech senátorů, je jasným signálem o tom, že jako zákonodárný sbor stojíme o tuto nezbytnou změnu zákona o střetu zájmů. Ústavní soud by proto o návrh měl rozhodnout co nejdříve. Do té doby je pozitivním signálem alespoň fakt, že Ministerstvo spravedlnosti avizovalo, že nebude přistupovat k udělování sankcí pro ty starosty, místostarosty či radní, kteří by nepostupovali v souladu s napadnutým ustanovením zákona o střetu zájmů,“ konstatoval senátor Ivo Valenta, který zastupuje skupinu protestujících senátorů.

V obou komorách Parlamentu se zároveň objevují snahy o rychlou nápravu také pomocí novely zákona o střetu zájmů. Zákonodárci mají totiž přímou podporu všech organizací, které hájí zájmy místních samospráv, tedy Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR i Akademie samospráv.*

/tz/

Sporným částem novely zákona o střetu zájmů se podrobně věnuje i prosincové vydání Moderní obec, které se dnes již expeduje z tiskárny ke všem čtenářům tohoto odborného měsíčníku pro veřejnou správu. Moderní obec si lze předplatit na: http://profipress.cz/predplatne/.

Hospodaření s majetkem obcí a měst – především na důkladné vysvětlení této problematiky se zaměří celorepublikový odborný projekt Akademie samospráv, který v pondělí tohoto týdne v obci Komňa na Uherskohradišťsku společně představili senátor Ivo Valenta a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, členka redakční rady časopisu Moderní obec a jeho kmenová autorka. Starostové a zastupitelé díky tomuto projektu získají nejen možnost se ve své práci pro obce a města lépe orientovat ve stále složitějším právním prostředí, ale také se zapojit do tvorby zcela nového zákona o obcích. Tříletý cyklus 37 přednášek ve všech krajích odstartuje 1. listopadu v Plzni pro zástupce územních samospráv z Plzeňského a Karlovarského kraje.

Starostové zejména menších obcí a měst nemají ani zdaleka ustláno na růžích. V posledních letech na ně stát, ale i kraje přenášejí stále nové a nové povinnosti. Představitelé územních samosprávných celků jsou zasypáváni zbytečnou administrativou, tlačeni do kouta sílící regulativou a očekávaná metodická pomoc leckdy zůstává v rovině nekonečného vzájemného dopisování. Starostové jsou tak často bezradní a jen marně se dovolávají pomoci.

To by se nyní mělo změnit. Slovácký senátor Ivo Valenta totiž spojil síly s uznávanou advokátkou a mj. rovněž kmenovou autorkou odborného časopisu Moderní obec Janou Zwyrtek Hamplovou, která se specializuje na vzdělávání a právní pomoc územním samosprávám. "Cílem projektu Akademie samospráv je přinést starostům konkrétní a praktickou odbornou pomoc srozumitelným výkladem práva a v diskusi s nimi sepsat nové znění zákona o obcích, které by bylo pro praxi praktičttější, srozumitelné a jednoznačné," shrnula základní poslání projektu Jana Zwyrtek Hamplová.

"Sám jsem během své funkce v horní parlamentní komoře poznal, že současný stav je nenormální," uvedl senátor Ivo Valenta. "Stát se snaží uvázat si starosty ´na vodítko´, jelikož čím dál více utahuje šrouby ve snaze unifikovat fungování místních samospráv a vstupovat jim do jejich suverénního rozhodování. Dokonce se domnívám, že si tento trend moc nezadá s budováním nové podoby minulých národních výborů. Na mnoha příkladech jsem si společně s občany a zastupiteli ověřil, že přežitá je také podoba současného zákona o obcích. Proto jsem uvítal nápad na vznik Akademie samospráv a věřím, že společně s paní Zwyrtek Hamplovou nabídneme starostům skutečnou reálnou pomoc a s jejich pomocí a na základě jejich zkušeností sepíšeme také nový zákon o obcích," dodal Ivo Valenta, jenž je již druhým rokem členem senátních výborů a komisí, které se věnují právě veřejné správě a rozvoji venkova.

Oficiální představení projektu Akademie samospráv se uskutečnilo v Komni i proto, že tuto malou obec v těsné blízkosti hranice se Slovenskem někteří historici považují za rodiště Jana Amose Komenského, "učitele národů". Starostka Komni Jana Křižková vznik Akademie samospráv uvítala. "Jsem ráda, že si konečně někdo všiml toho, že především malé obce trpí náporem administrativy i stále více se komplikující legislativy, a že existuje snaha s tím něco zásadního udělat," konstatovala Jana Křižková. "Akademie samospráv nabídne pomocnou ruku ke zvládání složitého právního prostředí. O to cennější je pak skutečnost, že na základě zkušeností nás, starostů, vznikne nový zákon o obcích, jehož současná podoba je již do značné míry zastaralá. Je nejvyšší čas tuto legislativu zásadně upravit."

Časopis Moderní obec byl v Komni u oficiálního představení projektu Akademie samospráv. Zeptali jsme se: "Měli by starostové procházet nějakým úvodním vstupním povinným školením, které by bylo věnováno zejména právním souvislostem výkonu jejich funkce?"

Starostka Komni Jana Křižková by v zásadě pro takové školení či kurz byla.

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová poukázala na odpovědi starostů, jichž se na svých seminářích i na Kongresu místní samosprávy FORUM MUNICIPAL často ptá: "Na koho musíte ve své funkci myslet nejvíce?" "Přece na občany své obce," obvykle odpovídají. To je však chybná odpověď. Podle Jany Zwyrtek Hamplové totiž starostové musí při výkonu své funkce myslet hlavně na sebe, aby se dopouštěli co nejmenšího počtu chyb. Ochrání tím nejen sami sebe, ale budou tak moci odvést i co nejvíce práce pro obec. Jak dále uvedla, nebyla by proti případnému kratšímu kurzu zejména pro ty starosty, kteří do této funkce přicházejí poprvé. Nesměl by však být povinný a ani být zakončen zkouškou. Jde o volenou funkci, jejíž výkon nemůže být podmíněn absolvováním jakéhokoliv kurzu. Jana Zwyrtek Hamplová však připomněla i slovenskou praxi, kde předpokladem pro výkon funkce starosty je ukončení minimálně středoškolského vzdělání.

Ivo Valenta na naši otázku sdělil, že by si dokázal představit projekt, v jehož rámci by adepti na příští starosty mohli absolvovat krátkou stáž ve vybraných úspěšných obcích – a dost možná by pak i někteří z nich už o tuto funkci nestáli. Senátor se v té souvislosti podělil i o svoji vlastní zkušenost z jednodenního "starostování" v Komni o tomto pondělí. Manažersky by patrně funkci starosty zvládl, avšak neskutečná záplava administrativy pojící se s prací starosty by jej od práce v čele obce odradila.

Ptali jsme se i na to, zda případná zásadní změna zákona o obcích nestrhne lavinu změn mnoha dalších zákonů. "Ano, to je pravděpodobné," odpověděla Jana Zwyrtek Hamplová. A uvedla příklad obce Podolí u Uherského Hradiště. Zastupitelstvo tam nedávno zhruba dvě hodiny po půlnoci odvolalo starostku, což vyvolalo ostrý  nesouhlas významné části obyvatel obce. Zjitřenou atmosféru se tam pokoušeli zklidnit i senátor Ivo Valenta a Jana Zwyrtek Hamplová. Jediným řešením vzniklé situace by v Podolí byly předčasné volby, v nichž by voliči znovu rozdali karty. Jenže na to nový starosta nechce přistoupit. A přes to na základě stávající legislativy takříkajíc nejede vlak. Podle Jany Zwyrtek Hamplové by podobné situace napříště mohlo vyřešit místní referendum – samozřejmě nejméně při účasti určitého zákonem stanoveného minimálního počtu voličů – jež by rozhodlo o konání či nekonání předčasných voleb v dané obci. Tato nová možnost by se promítla jak do zákona o obcích, tak do zákona o místním referendu.

Letos v listopadu tak startuje tříletý cyklus 37 přednášek, které budou určeny pro zástupce místních samospráv v celé České republice. Kromě toho bude Akademie samospráv připravovat odborné metodické příručky a praktické internetové lekce. Školení a praktické workshopy budou zpoplatněny pouze symbolickým poplatkem, aby byly otevřeny co nejširšímu spektru zájemců.

Do konce letošního roku jsou naplánovány tyto přednášky: 1. 11. v Plzni (pro Plzeňský a Karlovarský kraj), 8. 11.  v Českých Budějovicích (pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina), 15. 11. ve Zlíně (pro Zlínský a Jihomoravský kraj), 22. 11. v Pardubicích (pro Pardubický a Královéhradecký kraj), 24. 11. v Turnově (pro Liberecký a Ústecký kraj), 29. 11. v Praze (pro Prahu a Středočeský kraj) a 5. 12. v Olomouci (pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Hlavním tématem těchto přednášek bude Hospodaření s majetkem obcí a měst (dispozice s rozpočtem – dispozice s nemovitostmi – veřejné zakázky – další témata).*

/rš/

K foto:

Z pondělní tiskové konference v obci Komňa k zahájení projektu Akademie samospráv. Zleva: Miroslav Kubánek, lektor Akademie samospráv, advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, senátor Ivo Valenta a starostka Komni Jana Křižková

Foto. Ivan Ryšavý

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down