Hlavní město spouští bezplatnou právní pomoc pro majitele bytů, společenství vlastníků a obyvatele Prahy, kteří řeší problémy v důsledku poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech a bytových domech.

Ubytování se snídaní ve „vlastním domově“ se totiž podle pražské radní Hany Kordové Marvanové vymklo sdílené ekonomice a změnilo se na neomezené využívání bytu k ubytovacím službám, aniž jsou splněny zákonné podmínky pro provozování ubytovacího zařízení. Stavební úřady v Praze zahájily kroky vůči majitelům bytových jednotek, v nichž jsou ubytovací služby poskytovány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Konkrétně již stavební úřad městské části Praha 1 a odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy vydaly rozhodnutí postihující majitele bytové jednotky, kteří krátkodobé ubytování v bytě poskytují v rozporu se stavebními předpisy. Tím se potvrdil dřívější posun od poskytování ubytování se snídaní ve „vlastním domově“ k pravidelnému a neomezenému využívání bytu k ubytovacím službám, a to bez splnění zákonných nároků kladených na ubytovací zařízení, hotely a penziony.

Bezplatná právní poradna je zajištěna v budově Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, a to od 11. října. Zájemci ji najdou v přízemí na přepážce číslo 7, a to každé pondělí a středu vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Návštěvu v poradně je třeba předem telefonicky objednat na čísle 12444.

V této právní poradně mohou majitelé bytů a společenství vlastníků získat informace, jak konkrétně postupovat při domáhání se poklidného užívání svých nemovitostí, aniž by je mohlo obtěžovat využívání bytů pro krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím platforem typu Airbnb apod.

Jsem velmi ráda, že stavební úřady městské části Praha 1 a pražského magistrátu dospěly k obdobnému závěru, který vyplývá z našich právních rozborů i ze stanoviska Veřejného ochránce práv, tedy že bez povolení stavebního úřadu a splnění zákonných povinností není možné užívat byt ke krátkodobým ubytovacím službám, jako by šlo o hotelový pokoj. Tento typ podnikání bez dodržování stávajících pravidel citelně zasahuje do života občanů, kteří chtějí využívat své byty k dlouhodobému bydlení. Krátkodobé ubytovací služby zároveň silně přispívají k vylidňování centra města, ohrožují férové podmínky při podnikání v oblasti cestovního ruchu, omezují práva ostatních vlastníků a přispívají ke zdražování bytů a nájmů,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Řada poskytovatelů krátkodobého ubytování podle radní Kordové Marvanové nedodržuje platnou legislativu a zároveň patrně i daňové zákony, což nedávno konstatoval ve svém rozhodnutí i Městský soud v Praze ve sporu o charakter příjmů prostřednictvím platformy Airbnb. Krátkodobé ubytování označil za poskytování ubytovací služby, a nikoli pronájem bytové jednotky.

Obrovský a nikým neregulovaný rozvoj služeb krátkodobého ubytování v bytových domech často probíhá na úkor ostatních majitelů bytů. Od počátku tvrdíme, že se tak často děje porušováním stávajících zákonů. Už v dubnu loňského roku jsme proto rozeslali výzvu stavebním a živnostenským úřadům, aby u bytů sloužících k podnikání bez řádné kolaudace vymáhaly dodržování pravidel. Snad jsou první rozhodnutí soudu a úřadů začátkem podstatného zlepšení situace pro všechny, kteří chtějí ve svých bytech normálně a kvalitně žít,“ konstatoval Petr Městecký, předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy.

Nelegální ubytovací služby mají podle zainteresovaných osob vedle omezování ostatních majitelů jednotek v bytových domech také negativní dopad na podnikání hotelů nebo ubytoven, které musejí splňovat náležitosti, jakými jsou velikost a vybavení pokojů, jejich maximální obsazenost, velikost chodeb, požární únikové cesty a jejich označení, hořlavost materiálů, evakuační výtahy a další. Každoroční revize přitom stojí majitele ubytovacích zařízení statisíce korun.

Vadí mi nerovnost podnikatelského prostředí, která nastala kvůli absolutní neregulaci sdíleného ubytování. Opravdu je trestuhodné, aby dva subjekty nabízející stejnou službu měly tak rozdílné podmínky při počátečních investicích i v nákladech na provoz. Přitom v principu nabízíme to samé - komfortní postel, kde host přespí,“ dodala k dopadům nelegálních ubytovacích služeb na podnikání celého sektoru Helena Valtrová, ředitelka hotelu Emblem, který je členem Asociace hotelů a restaurací ČR.

Pražský magistrát odhaduje, že se před koronavirovou krizí se ke krátkodobému ubytování turistů používala jen v nejužším historickém centru metropole téměř polovina bytů.*

/zr/

Ke snímku:

Pražský magistrát spolu se stavebními úřady zahajuje kroky vůči majitelům bytových jednotek, v nichž jsou ubytovací služby poskytovány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Foto: archiv

Před pražským sídlem Ochranného svazu autorského (OSA) a následně také před Ministerstvem kultury se včera sešla přibližně stovka demonstrantů, kteří recesistickou formou vyjadřovali svůj nesouhlas s dramatickým nárůstem odměn, jež na rok 2017 ohlásil OSA a v jejichž důsledku se v roce 2017 mají pronikavě zvýšení poplatků u řady položek sazebníku oproti úrovni letošního roku, a to až o 50 %. Demonstraci uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací hotelů a restaurací ČR. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci České pirátské strany a spolku s poslankyní Věrou Kovářovou přišel také senátor Ivo Valenta.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se již obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo kultury  s podezřením, že tímto razantním zvýšením sazeb OSA zneužil své dominantní postavení. „Takto enormní nárůst sazeb OSA není ani odůvodněný, ani přiměřený. Nerozumíme, proč by se pro příští rok měly jejich sazby zvýšit o polovinu, když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele v ČR,“ podivuje se ohlášenému zvýšení sazeb OSA starosta Křižánek na vysočině a místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.

Hudba pravidelně zní na různých obecních/městských slavnostech, akcích, využívá se však také ve školách, domovech s pečovatelskou službou atd., které obce zřizují. Samosprávy přitom nezpochybňují princip, že je nutno za užití autorských děl hradit odměny, avšak v přiměřené výši.

Vyzvali jsme naše členy, aby do doby než Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či ministerstvo kultury tento postup OSA schválí, neuzavírali s OSA na příští rok žádné smlouvy o placení odměn,“ upozorňuje starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš, který v SMS ČR předsedá Pracovní skupině pro financování samospráv.

Ke stejnému postupu vyzval i senátor Ivo Valenta, který přišel mezi demonstranty. Oznámil jim také, že vládní návrh novely autorské zákona bude chtít doplnit mj. i o to, aby pro dohled na účelnou a oprávněnou výší autorských poplatků, ale i nad způsobem jejich výběru a následného rozdělování mezi autory byl vytvořen speciální dozorový orgán.

SMS ČR již dříve vyslovilo podezření, že se OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou v současnosti ve 2. čtení projednává Poslanecká sněmovna a která upravuje nově vyhlašování sazeb kolektivními správci (viz sněmovní tisk č. 724). Podle názoru Sdružení místních samospráv si chce OSA zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musel podřídit pravidlům nově obsaženým v novele autorského zákona.

SMS ČR upozorňuje na to, že drtivá většina obcí hradí autorské poplatky více kolektivním správcům, a je tak zatížena poplatkovou povinností u více autorských svazů. SMS ČR se tak obává, že nárůst sazeb OSA budou kopírovat i další kolektivní správci a zvýší své sazby. (Jako to už v minulých dnech učinila například divadelní, literární, audiovizuální agentura DILIA – pozn. redakce.)

Svůj ostrý protest proti oznámenému razantnímu zvýšení autorských poplatků nedávno vyjádřil i Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).  "Zvýšení poplatků za reprodukovanou hudbu, které oznámila OSA, to v absolutních částkách při kulturních a společenských akcích znamená až stovky tisíc korun navíc, což pro obce nejsou malé peníze," říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: "Proto jsme koncem srpna jednali na Ministerstvu kultury, které udělilo OSA statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Plánujeme také jednat přímo s OSA a dalšími organizacemi.“

"Chtít například po venkovském fotbalovém utkání, kde se nevybírá žádné vstupné, zaplatit za písničku 2,25 Kč za každého návštěvníka, je v českých podmínkách mírně řečeno úsměvné," vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s tím, že "skoro to vypadá, že OSA je monopolní organizací, která si na trhu může diktovat cokoliv, protože nemá konkurenci".

Předseda SMO ČR František Lukl, starosta Kyjova, úmysl OSA skokově zvýšit sazebník autorských poplatků pro obce a města rovnou označuje za "arogantní a facku do tváře obcím".

Pořadatelé včerejší demonstrace svůj protest proti skokovému zvyšování autorských poplatků vyjádřili i před Ministerstvem kultury. Sdružení místních samospráv si tomuto úřadu totiž na postup OSA již stěžovalo, avšak ministerstvo – jak představitelé SMS ČR včera uvedli – pouze vzkázalo, že s řešením tohoto problému nemůže územním samosprávným celkům nikterak pomoci.*

/rš/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down