Soutěž Architekt obci, která oceňuje spolupráci mezi architekty a samosprávou, vstoupila 10. května do druhého ročníku. Tato podkategorie soutěže Architekt roku si klade si za cíl ocenit dlouholetou spolupráci mezi architektem a samosprávou, kdy je hodnocena kvalita architektonického či urbanistického řešení, jeho udržitelnost, výběr a koncepce místa, vzájemná spolupráce, komunikace s místními obyvateli a v neposlední řadě přínos pro kvalitu života obyvatel. Vypisovateli soutěže Architekt obci jsou Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a časopis Moderní obec, jež se rozhodli společně namotivovat architekty i samosprávu k dlouhodobější a koncepčnější spolupráci při utváření veřejného prostoru obcí a měst.

Podle Svazu měst a obcí ČR je spolupráce mezi architektem a samosprávou základem pro tvorbu kvalitních veřejných prostranství, která utvářejí atmosféru měst a obcí. Ve větších městech má na starosti koncept změn městský architekt, který dbá především na udržení vize rozsáhlé přestavby a to napříč politickým spektrem, mnohdy i po několik volebních období.

„Dlouhodobá spolupráce mezi architektem a samosprávou je to, co je zásadní pro přestavbu měst a obcí ve funkční sídla, kde se lidem dobře žije. Ukázkovým příkladem povedených změn a rekonstrukcí je město Litomyšl, které má od devadesátých let ve svých službách městskou architektku Zdeňku Vydrovou, jež minulý ročník soutěže Architekt obci vyhrála,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Udržet koncepci stavebních úprav, které trvají mnohdy několik let, není jednoduché, zvlášť když v investicích města hrají roli i politické preference. Z toho důvodu jsme také spoluvypisovateli této soutěže, která je apolitická, zaměřující se na podporu spolupráce architekta se samosprávou, tedy tandem profesionál a zástupce města.“

Stejného názoru je také Ministerstvo pro místní rozvoj, které výstavbu v městech a obcích podporuje, stejně jako roli městského architekta. „Považuji za nezbytné, aby mezi architektem a samosprávou fungovala dobrá a především kontinuální komunikace a spolupráce při plánování, jakým směrem se bude rozvoj města v budoucnu ubírat. Architektonická tvář měst a obcí je totiž jejich velmi důležitým znakem. Věřím proto, že i naše soutěž přispěje k podpoře koncepce rozvoje měst a efektivních investic do jejich zvelebování,“ konstatuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Časopis Moderní obec, který se věnuje obcím a městům, pravidelně fundovaně informuje o veškerém dění ve městech a obcích a napomáhá rozvoji samosprávy sdílením příkladů dobré praxe, jež mají v měsíčníku své místo, si od vypsání soutěže slibuje především změnu v přístupu k investicícm v městech a obcích. Šéfredaktor Moderní obce Ivan Ryšavý podporu soutěže vysvětluje: „Poté, co si většina měst a obcí doladila základní infrastrukturu a začala se důsledněji věnovat i zlepšování svého veřejného prostoru, přichází na řadu další fáze. Stále více radnic si totiž uvědomuje, že jako veřejným investorům se jim v tomto úsilí vyplatí cílevědomě a soustavně spolupracovat s architekty, kteří mohou do utváření veřejného prostoru v obcích a městech vnést nové pohledy a kvalitní architektonická či urbanistická řešení. Proto naše redakce podporuje soutěž Architekt obci, která vyzvedává nejlepší příklady této spolupráce na místní úrovni a může jimi inspirovat další sídla.

Obce mohou své přihlášky zasílat do 10. června 2018 na adresu Svazu měst a obcí ČR, či v digitální podobě na e-mail tuzilova@smocr.cz. Tříkolové hodnocení nezávislou porotou proběhne do konce června 2018 a vítězové soutěže Architekt obci budou společně s vítězi soutěže Architekt roku, kterou vypisuje společnost ABF, a. s., vyhlášeni 11. září 2018 v Centru architektury a městského plánování v Praze.*

/zr/

 

K foto:

V prvním ročníku soutěže Architekt obci zvítězilo město Litomyšl a jeho městská architektka Zdeňka Vydrová (na snímku vpravo) s projektem Regulační plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice. Cenu převzala spolu se starostou Litomyšle Radomilem Kašparem.

Foto: archiv

 

Tváří listopadového vydání odborného měsíčníku Moderní obec je starosta obce Křižánky na Žďársku Jan Sedláček. Jeho portrétní snímek najdete na titulní straně obálky. Uvnitř čísla si pak můžete přečíst dvoustránkový rozhovor s Janem Sedláčkem, mj. také o tom, jak v obci zavedli svoji vlastní lokální měnu a jaké jsou s ní první zkušenosti.

V listopadovém čísle Moderní obce mimo jiné najdete:
* Zamyšlení předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla nad tím, o čem bude nutné z pozice územních samosprávných celků jednat s novou vládou
* Polemiku na téma: Je nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) smysluplné i pro obce? Argumenty pro i proti vznášejí Radek Řechka, tajemník radnice v Dobříši, a Radim Sršeň, starosta obce Dolní Studénky a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR
* Problematice GDPR je věnována i rubrika Kauza
* Výsledky soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku
* Doporučení pro rozpočtový proces v roce 2017 a při tvorbě rozpočtu na rok 2018
* Zajímavá fakta o zadluženosti obcí v roce 2016
* Téma měsíce nazvané Úspory energie a osvětlení
* Průběžné hodnocení spolupráce krajů, Českých drah a správce železniční infrastruktury
* Ohlédnutí za déle než ročním fingováním parkovacího domu v Brně - DOMINI PARKU
* Návod na originální dětská hřiště, která nezatíží obecní rozpočet
* Fakta o vnitřním prostředí ve školách, které nemusí být všude zdravé a přívětivé
* Připomenutí letošních národních vítězů Zelené a Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku – obce Poříčí u Litomyšle a obce Čejetice na Strakonicku
* Stať, která vysvětlí, co je to městské inženýrství a čím se liší od institutu městského architekta
* Pokračování textu advokátky Jany Zwyrtek Hamplové: Téma doby - dozor nad samosprávou
* Závěrečný, už šestý díl seriálu, který právník Jan Břeň věnoval změnám v odměňování členů zastupitelstev obcí, k nimž dojde od 1. ledna 2018
... a mnoho dalších zajímavých a inspirativních textů a sdílených zkušeností
Moderní obec si můžete objednat na: http://profipress.cz/predplatne/
.

*

/rš/

 

Poté, co letos v červnu na Pražském hradě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předala ocenění vítězům kategorií MODEL a OSOBNOST SMART CITY 2017, vybrala v závěru září Odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vítěze také v kategoriích PROJEKT a IDEA 2017.

Z nominovaných řešení, která do soutěže přihlásili jak představitelé veřejné správy, tak dodavatelé chytrých řešení, určili porotci soutěže ve druhém kole hodnocení i na základě  výsledků osobních návštěv a pohovorů držitele titulů CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a CHYTRÁ IDEA SMART CITY.

Kategorie PROJEKT představuje realizovaná chytrá řešení, ať již v plném či pilotním provozu. Hodnocení odráží míru jejich proveditelnosti, udržitelnosti, dosažených úspor, využití opendat a zapojení občanů. Porota nejvýše ocenila tyto obce a tyto projekty:

Ve velikostní kategorii do 10 tisíc obyvatel získala titul CHYTRÁ OBEC 2017 obec HODONICE za projekt Řešení mapových služeb GisOnline. Obec uskutečnila uživatelsky jednoduchý systém webové mapové aplikace “na míru”, která je velmi efektivním, přesným a pravidelně aktualizovaným řešením pro evidenci, řízení a správu majetku. Jde o rozhraní, které obec publikuje široké veřejnosti a zejména svým občanům.

Ve velikostní kategorii 10 až 50 tisíc obyvatel se pro rok 2017 stalo nositelem titulu CHYTRÉ  MĚSTO město Písek za projekt Veřejná část energetického portálu.
Město Písek s dodavatelskou společností ENESA v rámci naplňování pilířů Inteligentní energetika a služby a Integrované struktury a ICT ideového dokumentu Modrožluté knihy Smart Písek provozuje veřejnou část energetického portálu, který zpřístupňuje vybraná statistická data formou opendat široké veřejnosti.

Ve velikostní kategorii město nad 50 tisíc obyvatel zvítězilo a titul CHYTRÝ REGION obdrželo statutární město BRNO za projekt Brňáci pro Brno s efektivním hlášením závad na komunikačních plochách s podporou mobilní aplikace, platformy Google Maps a GPS. Přihlašovatelem projektu je společnost Brněnské komunikace (BKOM), jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. Efektivnost projektu spočívá v jeho ověřeném fungování díky jednoduchosti, operativnosti a selekci přístupu při řešení závad nejen na místních komunikacích, ale i silnic II. a III. třídy na území města. Občan tak získává průběžnou kontrolu nad řešením závady od jejího nahlášení, až po vyřešení.

Titul CHYTRÝ REGION získal pro rok 2017 Moravskoslezský kraj za svůj projekt Koncepce a vize Chytřejší kraj. Koncepce vychází ze záměru ušetřit občanům na území celého Moravskoslezského kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat kvalitu jejich života díky ucelenému systému moderních informačních technologií a inovací, které tvoří logický propojený celek, který má rovněž snížit odliv mladých talentovaných obyvatel kraje. Realizace projektu probíhá v široké spolupráci veřejných, soukromých, akademických i neziskových organizací. Cílem je rovněž export konceptu za hranice kraje.

První ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST má svého vítěze i v kategorii CHYTRÁ IDEA SMART CITY, kde se prezentují záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly realizací, jsou diskutovány v komunitě SMART CITY a mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a hlubším úvahám v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik SMART CITY.
Odborná porota vybrala jako vítěze této kategorie ideu společnosti M.C.TRITON  nazvanou Chytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů. Představuje vizi vycházející ze skutečnosti, že “město není chytré natolik, nakolik pořizuje chytré technologie. Chytrost města je především v jeho strategické prozíravosti. Město by mělo mít pod kontrolou své rozvojové projekty a jejich souvislosti”. Tuto vizi chce M.C.TRITON zhmotnit - chce se stát průvodcem při zavádění konceptu chytrého města a chytrého regionu zaměřeného především na proces implementace jednotlivých chytrých řešení.

Odborná porota dále udělila zvláštní ceny ve dvou oblastech:

AKTIVITY STARTUPŮ v konceptu SMART CITY.  V této oblasti byla zvláštní cena udělena projektu  Aplikace pro predikci obsazenosti parkovacích míst v reálném čase, který vytvořila společnost e-Parkomat . Toto řešení nabízí díky anonymizovanému sledování mobilních zařízení v rámci mobilní sítě mimořádně přesný způsob predikce parkovacích míst a navigace v reálném čase a současně i  generování datových souborů k možnému praktickému využití pro správu a budování měst.

HOSPODAŘENÍ S VODOU.  Další oblastí, která  reaguje  na aktuální celospolečensky diskutovanou problematiku, je oblast hospodaření s vodou. Zde byla zvláštní cena poroty udělena projektu Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství, který do soutěže přihlásil OVAK (Ostravské vodovody a kanalizace). Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.
Druhým projektem v této oblasti, který získal zvláštní cenu poroty je Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky, který vytvořila společnost LIKO-s. Její projekt unikátním způsobem reaguje na globální trendy související se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost  je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl objevovat nové trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. Mediálním partnerem je i odborný měsíčník Moderní obec.*

V závěru roku 2017 bude vyhlášen druhý ročník soutěže. K soutěži více na: www.soutezchytramesta.cz .

/tz/

Tváří srpnového vydání Moderní obce je starosta Vrchlabí Jan Sobotka (viz obrázek titulní obálky časopisu). Rozhovor s ním najdete v nejnovějším čísle našeho odborného měsíčníku pro veřejnou správu, které se z tiskárny bude ke čtenářům expedovat už ve druhé polovině tohoto týdne.

Téma měsíce jsme tentokrát věnovali městskému mobiliáři a čistotě měst. K městskému mobiliři vystupují na stránkách Moderní obce například art director společnosti mmcité 1 David Karásek, který patří ke špičkovým designérům městskéího mobiliáře nejen u nás, či Zdeněk Král, majitel brněnské společnosti REX, jenž sází na trvalou čistou krásu a užitnou hodnotu litiny jako jednoho ze základních materiálů pro výrobu prvků městského mobiliáře.

A v rámci tématu určitě nepřehlédněte ani zajímavou a inspirativní anketu mezi zástupci radnic, jichž jsme se ptali, kolik jejich města stojí čistota veřejných prostranství.

Dále mj. čtěte:

V rubrice Polemika střet názorů na téma Měla by role obcí posílit a přímo volení starostové by měli obdržet více pravomocí?

Informace o letos už 37. srazu Lhot a Lehôt ve Lhotce pod Ondřejníkem najdete v rubrice Spektrum.

Hned dvojí upozornění na novou aktivitu státního podniku Lesy ČR vůči některým provozovatelům čistíren odpadních vod. Název textu v rubrice Kauza vše vystihuje. Zní totiž: Provozovatelé ČOV si musí dát pozor. Lesy ČR po nich začínají chtít náhrady škod na porostech. A v rubrice Legislativa právník Pavel Rubeš odpovídá na otázku: Jak je to s odpovědností za škodu na lesích z komunálních zdrojů znečištění ovzduší?

Zůstaňme ještě v rubrice Legislativa. Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová tam zveřejňuje důležitý a hlavně varovný text Opatrovník obce – současná protiústavní praxe nemůže obstát/1. část. Neměli byste jej přehlednout, protože se týká všech obcí a měst, které si chtějí uhájit své právo na samosprávu, které může být ohroženou "novinkou" v praxi některých státních zastupitelství.

V rubrice Ekonomika a finance si nenechte ujít článek analytičky společnosti CRIF - Czech Credit Bureau Věry Kameníčkové nazvaný Mít živnostníky v obci se vyplatí. Ekonom Luděk Tesař zabrousil do starořeckých bájí a pověstí, avšak navýsost žhavým tématem. Přečtěte si jeho text, jak se vyhnout tomu, aby vaši obec či město převozník Charon nepřevezl do Hádovy říše mrtvých.

A nyní už jen stručný výčet některých dalších textů:

Každý má nějaký talent. Najděte klíč ke svému potenciálu (rubrika Management)

Co je SMART komunikace a proč by měla města a obce zajímat? (rubrika Informační a komunikační technologie)

Bonusy se neosvědčily. Valašské Klobouky hledají jiné řešení (rubrika Odpady)

Zelené stavby a zelené střechy zlepšují okolní klima (rubrika Životní prostředí)

Pozitivní posun v alternativních pohonech v regionální kolejové dopravě (rubrika Doprava)

V Úvalech nabídli pomocnou ruku a získali loajální zaměstnance (rubrika Sociální politika)

Školní jídelna, nebo zdravá restaurace? V řadě mateřských a základních škol nepoznáte rozdíl (rubrika Školství)

Zástupci historických sídel podnikli i letos studijní cestu, tentokrát do Rakouska a Maďarska (rubrika Správa a rozvoj)

Které nejčastější a nejzávažnější chyby v oblasti veřejných zakázek přinesl minulý rok (rubrika Legislativa)

Povinnost zdůvodnit odchylku od ceny obvyklé na základě znaleckého posudku (rubrika Právní poradna)

... a mnoho dalších zajímaváých a inspirativních textů!*

/rš/

 

 

 

 

V červencovém vydání Moderní obce si budete moci mj. přečíst:

* Rozhovor se starostkou městské části Praha 2 Janou Černochovou, mj. o tom, jak se může rozvíjet centrální městská část, která nemá žádné volné plochy k další výstavbě. Portrét starostky máme i na titulní obálce červencového vydání.

* V rubrice Názor zamyšlení právníka Zdeňka Koudelky nad tím, jak by mohl nový zákon o obcích vyřešit velké rozdíly mezi obcemi, zejména pokud jde o počet obyvatel.
* Polemiku, v níž se střetnou středočeští starostové  - Martin Kupka z Líbeznic a Jan Slabý z Neveklova, kteří hledají odpověď na otázku: Měly by školy a školky být zabezpečeny zámky a hlídacími zařízeními?
* Hned dva texty v rubrice kauza. První už názvem naznačuje, o čem v něm jde: Autovraky v našich ulicích. Ostuda, problém, nebo zvyk? .Druhý se vrací k odmítnutí ústavní stížnosti Ústavním soudem, v níž se Technické služby Velké Meziříčí domáhaly toho, aby za výkon veřejné služby nemusely zaplatit "ušlou mzdu" ženě, která veřejnou službu na základě smlouvy s úřadem práce a v souladu s platnou legislativou pro tuto městskou společnost vykonávala.
* Text Ministerstva financí, který vysvětluje aktualizovanou metodiku k podnikatelské činnosti spolků ve vztahu k elektronické evidenci tržeb.
* Zamyšlení ekonoma Luďka Tesaře nad výbornými výsledky hospodaření obcí v minulém roce a jak by s ušetřenými penězi měly efektivně nakládat.
* Ohlédnutí za udílením cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a představení jejich držitelů.
* Rozhovor s Tomášem Koníčkem, expertem na bezpečnost v obcích, o tom, jak zajistit bezpečný veřejný prostor.
* Článek o opuštěných hydrogeologických vrtech, které mohou být rizikem pro podzemní vody. Ekologická likvidace těchto vrtů je hlavně na bedrech obcí a měst, ale stát jim nabízí finanční pomoc.
* Text, který se věnuje společnému projektu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Českých drah (ČD), nazvanému Železniční doprava pro kraje.
* Shrnutí nejzajímavějších informací o architektonických dílech nominovaných do letošního finále České ceny za architekturu.
* Další díl seriálu právníka Jana Břeně o změnách v odměňování zastupitelů, které nabudou účinnosti už 1. ledna 2018.
* Nepřehlédnutelnou odpověď právníka Adama Furka na otázku: Je možné obecní byty prodat nájemcům za zvýhodněnou cenu?
* Stať věnující se novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obcí.
* Začátek nového seriálu Moderní obec a veřejné zakázky/1 aneb Nové právní aspekty dynamického nákupního systému, který je připravovaný právníkem Petrem Kolmanem, členem rozkladové komise ÚOHS.
... a mnoho dalších zajímavých a potřebných informací!*

Moderní obec si můžete předplatit na: http://profipress.cz/predplatne/.

/red/

 

Víte o obecním či městském architektovi, na něhož jste pyšní? Je ve vašem městě či ve vaší obci budova či připravena studie stavby, kterou byste se rádi pochlubili? Přihlaste je (autora, dílo i vaši obec) do druhého ročníku soutěže Architekt obci. Vyhlašuje ji Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a časopisem Moderní obec. Jde o jednu z kategorií tradičního klání Architekt roku, pořádaného společností ABF. Cenu získá tandem architekt – obec, který se v uplynulých nejméně pěti letech významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru.

Ve Svazu měst a obcí ČR jednoznačně podporujeme dlouhodobou spolupráci architektů se samosprávami. Aby fungovala, musí jít o vzájemný interaktivní a velice úzký vztah,“ uvedla členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová a dodala: „Nejen na to má upozornit soutěž Architekt obci. Chce také vyzdvihnout fakt, že veřejný prostor velmi ovlivňuje kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. To, jak se v něm cítíme, jak se nám ve městech a obcích žije, na nás působí daleko víc, než si vůbec uvědomujeme.

Uzávěrka přihlášek je 16. června 2017, podrobnosti jsou k dispozici nawebu:  www.smocr.cz a na svazovém facebooku: https://www.facebook.com/smocr1/?fref=ts. Sociální síť je důležitá i proto, že z ní s největším počtem „kliknutí“ vzejde favorit veřejnosti. Vítěze soutěže pak vybere odborná porota. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na podzim v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Vítězka prvního ročníku, architektka města Litomyšl Zdeňka Vydrová, uvedla: „Kontinuita práce městského architekta má nepochybně vliv na kultivaci prostředí. Snažím se o koncepční přístup k řešeným problémům, zohledňuji nezbytné vazby a souvislosti a snažím se o nich diskutovat. Komunikace s politickým vedením města a dalšími orgány samosprávy a státní správy je naprosto přirozenou součástí mé práce.“ Na její slova navázal sarosta města Litomyšl Radomil Kašpar: „Vítězný regulační plán Mariánské ulice z dílny Zdeňky Vydrové, byť jde o území nevelké rozsahem, je ojedinělým a důležitým počinem. Památková rezervace v Litomyšli téměř neobsahuje proluky, takže jsme dosud žádnou regulaci nepřipravovali. Bylo třeba připravit novou zástavbu tak, aby s ní byl spokojen nejen architekt a zadavatel (město), ale aby ji odsouhlasili i vlastníci pozemků. Ceníme si toho, že se podařilo připravit kvalitní návrh a přijetí dokumentu proběhlo poměrně nekonfliktně.

Do soutěže Architekt obci 2017 se mohou hlásit obce a města spolu s architekty z celé republiky s projekty typu: územní i regulační plán, územní či obdobná studie s dopadem na veřejný prostor, jedna či série realizací stavebních objektů. Odborná porota, kterou letos tvoří Josef Pleskot, Adam Gebrian, Antonín Novák, Regina Loukotová a Marcela Steinbachová, bude hodnotit kvalitu architektonického/urbanistického řešení a udržitelnost, výběr místa a koncept, spolupráci samosprávy, architekta a obyvatel, tedy příběh vzniku a přínos pro kvalitu života.

Co je třeba k přihlášce:

Do kdy je možné se přihlásit:

Kam přihlášky poslat:

/zr/

 

Na snímku: Galerie Pakosta postavená v Městské památkové rezervaci Litomyšl – architektka Zdeňka Vydrová

Foto: archiv

Dubnové vydání odborného měsíčníku Moderní obce je už u svých věrných předplatitelů a dalších čtenářů.

Mj. si v něm můžete přečíst:

* 17stránkové téma měsíce věnované chytrým městům (koncept smart city) s články odborníků, zkušenostmi z českých měst a ze zahraničí;
* rozhovory s předsedkyní Asociace krajů Janou Vildumetzovou a se starostou Dolních Studének na Šumpersku Radimem Sršněm;
* text v rubrice Kauza věnovaný odměňování zdravotníků v krajských nemocnicích;
* první část Praktického průvodce novými povinnostmi podle novelizovaného zákona č.250/2000 Sb. - konkrétně jde o rozpočtovou odpovědnost územních samospráv;
* sondu do Kraje Vysočina, kde se Sdružení obcí Vysočiny začíná už nyní chystat na rok 2024, od kdy nebude možné ukládat nevytříděný směsný komunální odpad na skládky;
* zevrubný popis dalšího případu, v němž advokátka Jana Zwyrtek Hamplová obhájila město proti státu, resp. Ministerstvu dopravy, což vyústilo až v nález Ústavního soudu;
* polemiku na téma Měly by obce využívat nástroj, který jim
nově dá zákon o pomoci ve hmotné nouzi?

... a mnoho dalších a inspirativních textů.

Časoopis Moderní obec si můžete spolu s dalšími časopisy z portfolia vydavatelství Profi Press s. r. o. objednat na: http://profipress.cz/predplatne/

/rš/

Příjemné chvíle pohody s dobrou muzikou a zpěvem si dnes odpoledne užili klienti děčínského Domova pro seniory. V rámci projektu společnosti VERA nazvaného Udělejte, co lidé ocení!, mezi ně totiž zavítala kapela Severka z Lovosic a zahrála jim výběr z osvědčených českých lidovek.

Děčínský Domov pro seniory je součástí Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace statutárního města Děčína. V minulém roce byla ukončena jeho náročná rekonstrukce, která pro všechny klienty znamenala narušení jejich dosavadního klidného života v zařízení. Část z nich se kvůli postupujícím stavebním pracem musela v objektu stěhovat i se svými lůžky z místa na místo, někteří dokonce půldruhého roku pobývali v v provizoriu v jiné části města. Ovšem zrekonstruovaný domov pro seniory dnes nabízí komfortnější prostředí pro všech svých 101 klientů.

Primátorka města Marie Blažková, která děčínský domov pro seniory přihlásila do projektu společnosti VERA, dnes klientům zařízení poděkovala za jejich trpělivost při překonávání nejrůznějších  svízelů a trápení, která jim rekonstrukce přinesla. Vystoupení kapely Severka se tak stalo i poděkováním města a jeho Centra sociálních služeb všem klientům domova.

Společnost VERA, která se už od roku 1994 věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro instituce veřejné správy, svůj projekt Udělejte, co lidé ocení! zahájila letos na jaře. Jak dnes připomněla marketingová ředitelka Miroslava Vošoustová, společnost VERA chce ve spolupráci s radnicemi dělat věci, které lidé skutečně ocení, a to nejen v oblasti softwaru. "Mezi námi je stále mnoho těch, kteří svou situaci, v níž se nacházejí, z nejrůznějších důvodů nedokážou sami aktivně ovlivnit. Chceme proto navštívit dětské domovy, nemocnice nebo domovy seniorů a alespoň částečně pomoci jejich klientům. Věříme, že radost a smích jsou těmi nejlepšími léky na každodenní starosti i nemoci," konstatovala Miroslava Vošoustová ještě před tím, než za společnost VERA předala Domovu pro seniory v Děčíně i pěkné dárky – například stolní hry, cédéčka s příjemnou muzikou, tablet apod.

Společnost VERA stále ještě přijímá přihlášky do tohoto svého projektu. Starostové, primátoři, místostarostové či náměstci primátorů, stejně jako tajemníci obecních, městských a magistrátních úřadů mohou dětský domov, dům pro seniory apod. na svém území zcela jednoduše do projektu přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře na: https://www.vera.cz/pomahame.

Mediálním partnerem projektu Udělejte, co lidé ocení! je časopis Moderní obec. I z dnešní akce v Děčíně proto ve svém zářijovém vydání přinese reportáž. Rádi se společností VERA a s jejím projektem přijedeme také do vašeho města či obce.*

/rš/

 

K úvodnímu foto:

 

Kapela Severka byla v Lovosocích založena už v roce 1989. Dnes potěšila klienty Domova pro seniory v Děčíně

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down