Na červnové řádném zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy budou Piráti žádat jeho členy o podporu materiálu, který vyzývá dolní parlamentní komoru ke zrušení podpisu ČR pod Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Bez tohoto kroku nemůže Česká republika začít legislativně řešit toto téma a regulovat prostituci na území své metropole. Toto legislativní vakuum způsobuje prostor pro nekalá jednání a nezákonné praktiky. Pirátská strana v Poslanecké sněmovně dlouhodobě usiluje o předložení zákona o regulaci práce v sexuálních službách.

„Největší klub v Praze zaměřený na poskytování těchto služeb má roční návštěvnost vyšší než zámek Konopiště. Stát se ale stále tváří, že se nic z toho neděje. Představa, že je možné toto nejstarší řemeslo vymýtit, je naprosto zcestná. Je třeba přestat před tímto tématem zavírat oči a vzít v potaz to, že sexuální služby neposkytují jen ženy, ale i muži,“ konstatuje primátor Zdeněk Hřib. V Česku se prací v sexuálních službách živí zhruba 13 až 25 tisíc osob.

Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob zásadně potírá nejen prostituci nucenou, ale i prostituci nenucenou, která se v řadě států naopak připouští prostřednictvím pravidel, která poskytování těchto služeb regulují. Naopak, výhodou legislativních úprav je potlačování negativních jevů souvisejících s výkonem těchto služeb a daleko lepší vymahatelnost práva, ale také identifikace obětí. Piráti již navrhli a podpořili několik zákonů, které řeší sociální faktory prostituce, například exekuce, sociální bydlení či zálohované výživné.

„Nechci, aby dál tyto osoby žily v ohrožující ilegalitě, protože z obav o své soukromí nebo životy nehlásí trestnou činnost, jež je na nich páchána. Domnívám se, že pokud by došlo k legalizaci toho povolání, řadili by se k osobám OSVČ a měli by tak nárok na podporu od státu, například na ošetřovné, které zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo školské nebo dětské zařízení uzavřeno. Většina osob, které poskytují sexuální placené služby, jsou matky s dvěma dětmi právě ve věku do 10 let,“ dodává Eva Horáková, předsedkyně výboru pro sociální politiku pražského zastupitelstva.

„Nedávný nouzový stav ukázal, jak některá povolání, jež nejsou řádně legislativně ukotvena, mají velký problém. Týká se to právě práce v sexuálních službách. Tu totiž aktuálně není možné vykonávat na smlouvu ani živnostenský list. Většina těchto žen a mužů pak není z pracovního hlediska řádně chráněna a mnohdy se stane, že nedostanou zaplaceno od majitelů klubů, manažerů ani od klientů. Je pro ně obtížnější mít zdravotní či sociální pojištění a důchod, nedosáhnou na úvěr ani hypotéku a žijí v šedé zóně ekonomiky,“ říká Vít Šimral, pražský radní pro oblast školství, sportu, podporu podnikání a volného času.

V minulých letech zákonodárce vesměs zajímal jenom dopad na státní kasu, veřejný pořádek a ochrana mužů, kteří využívají sexuálních služeb. Podle Pirátů je však nutné se zajímat i o ochranu samotných pracovnic a pracovníků před násilím a nemocemi, zajištění jejich pracovněprávních vztahů, zmenšení stigmatu a zlepšení životních podmínek osob pracujících v sexbyznysu. Jako řešení se nabízí diskuse a následné legislativní ukotvení této profese.

„Tato neetická úmluva byla uzavřena mezi zeměmi socialistického tábora v padesátých letech a svým obsahem odpovídá době svého vzniku - lže nám a my lžeme s tou dobou. Nikdy ani řádek v ní neplatil. Po konzultaci s právníkem jsem zjistil, že pokud chceme změnit jejich zcela bezprávnou existenci s absolutní absencí jakéhokoliv sociálního zabezpečení: pojištění, důchod, zdravotní péče ale také daňovou povinnost, je nutné  "Úmluvu" zákonem zrušit. Toto jsem navrhoval už v období, kdy jsem byl primátorem Prahy, proto velmi vítám aktivitu Pirátů, že se chtějí touto problematikou legislativně zabývat. Moji podporu budou mít,“ uzavírá zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS).

/zr/

Ilustrační foto: archiv*

Za spolupráce městské části Praha 3 a spolku Otevřená města byl dnes publikován program na správu dotací. Program po aktualizaci Českou pirátskou stranou zautomatizoval práci několika úředníků nezbytných k obsluze systému dotací a zbavil úřad každoroční skříně plné papírů. Úředníci nyní budou moci vykonávat práci, která bude mít smysl a nebudou jen poslíčky papírů. Dojde tedy k zefektivnění pracovních procesů. Publikací kódu ve veřejné licenci je program nově volně k dispozici a mohou jej využít všechna města v ČR. Software umožňuje podání žádosti o dotaci z domova a její elektronické zpracování od podání až po vyúčtování.

Podle místostarosty MČ Praha 3 Štěpána Štrébla převzala původní software jako drahý šlendrián s bezpečnostními zranitelnostmi. Pirátský místostarosta Štěpán Štrébl jej po nástupu na radnici nechal levně opravit, napojit na datové schránky, vylepšit o prvky automatizace a prosadil publikování kódu. Výsledek vedl k automatizaci dvou pracovních míst a zlevnění provozu software o 60%. V celé Praze by program mohl automatizovat kolem třiceti úřednických míst, v celé ČR pak čísla půjdou do stovek.

Městská část Praha 3 a Otevřená města už registrují řadu zájemců, především z řad pražských městských částí. Protože je software pod svobodnou licencí a není omezen autorskými právy, každý, kdo investuje do rozvoje software, investuje vlastně do svého. Na sklonku roku 2019 zastupitelstvo MČ Praha 3 odsouhlasilo, že tato městská část bude veškerý svůj software vyvíjet právě pod svobodnou licencí, bez omezení autorských práv. Nyní již publikovaný kód přenechala radnice do správy spolku Otevřená města.

Kompletní přepis celého software a odstranění zásadních bezpečnostních zranitelností stály pouhých 80 tisíc korun, tedy cenu necelých tří měsíců dosavadního předraženého provozu. M Č Praha 3 nyní plánuje investovat do dalších zlepšení, které povedou k ještě vyšší míře automatizace.

Předchozí vedení radnice nechalo původní program vyvinout za 650 tisíc korun a naše městská firma jej provozovala za neuvěřitelných 30 tisíc měsíčně. Přitom nic neautomatizoval a lidé stejně žádosti nosili na úřad vytištěné. Původní verze byla navíc tak děravá, že nám Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost doporučil program ihned odstavit. Museli jsme program celý kompletně přepsat, ale vyplatilo se to. Alespoň jsme předvedli, že státní IT zakázky nemusí být vždycky předražené a výsledek může stát za to,” uvedl Štěpán Štrébl, místostarosta Prahy 3.*


Historie dotačního softwaru MČ Praha 3

Před Piráty

Po Pirátech

Vývoj

650 000,- Kč za vývoj

80 000,- za kompletní přepis

Průběžné náklady

360 000,- Kč ročně

(30 000,- Kč měsíčně
jen za provoz programu)

110 000,- Kč ročně
(cena ročního členství
v Otevřených městech, které zahrnuje další výhody)

Počet uživatelů programu

jeden (pouze Praha 3)

program nešlo poskytovat dál kvůli autorským právům

neomezen

Piráti odstranili vendor
lock-in; může použít kdokoli

/zr/

Voliči v České republice po pěti letech rozhodli o novém rozložení sil v Evropském parlamentu. Celkem 21 poslaneckých mandátů si na základě výsledků voleb rozdělí sedm politických subjektů: ANO, ODS, STAN+TOP 09, Piráti, SPD, KDU-ČSL a KSČM. Volební účast činila 28,72 %.

Vítězem voleb do Evropského parlamentu se v Česku stalo hnutí ANO se ziskem 21,18 % a 6 poslaneckými mandáty. Následují Občanská demokratická strana (14,54 %, 4 mandáty), Česká pirátská strana (13,95 %, 3 mandáty), Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 (11,65 %, 3 mandáty), Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) (9,14 %, 2 mandáty), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (7,24 %, 2 mandáty) a Komunistická strana Čech a Moravy (6,94 %, 1 mandát).

V Evropském parlamentu bude Českou republiku zastupovat 14 mužů a 7 žen. Průměrný věk zvolených europoslanců je 46 let. Nejstaršímu je 66, nejmladšímu 26 let,“ doplňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Pro volby bylo zaregistrováno 39 politických subjektů. O 21 křesel europoslanců se ucházelo 841 kandidátů, z nichž 23,9 % tvořily ženy. Průměrný věk kandidátů byl 47,6 roku, o téměř rok více než před pěti lety. Jednadvacetiletých, tedy nejmladších kandidátů, bylo 9, naopak nejstaršímu kandidátovi bylo v době voleb 82 let.

„Do volebních místností si našlo cestu 28,72 % voličů, tedy více než v roce 2014, kdy účast dosáhla 18,2 %. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Čilá, kde k volbám přišlo 90,00 % voličů, nejméně hlasujících, 8,63 %, dorazilo do volební místnosti v obci Vřesová,“ shrnuje data o volební účasti Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Poslední okrsek byl zpracován v sobotu ve 20.14 hodin. Výsledek však Český statistický úřad mohl zveřejnit až v neděli po 23. hodině, kdy se uzavřely volební místnosti v posledním státě Evropské unie. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.*

KDO BYL ZVOLEN:

Za Hnutí ANO: Dlabajová Martina, Hlaváček Martin, Charanzová Dita, Knotek Ondřej, Kovařík Ondřej a Maxová Radka.

Za Občanskou demokratickou stranu: Tošenovský Evžen, Vondra Alexandr, Vrecionová Veronika a Zahradil Jan.

Za Českou pirátskou stranu: Gregorová Markéta, Kolaja Marcel a Peksa Mikuláš.

Za Starosty (STAN) s regionálními partnery a TOP 09: Niedermayer Luděk, Polčák Stanislav a Pospíšil Jiří.

Za Svobodu a přímou demokracii – Tomio Okamura: Blaško Hynek a David Ivan.

Za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou: Šojdrová Michaela a Zdechovský Tomáš .

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy: Konečná Kateřina.

/čsú/

 

Tak jako drožky nahradily automobily, probíhá dnes revoluce na trhu přepravy, ubytování, úvěrů apod. Pražští Piráti proto kritizují vládu a Magistrát, že se málo zabývá službami jako je Uber, Liftago, Airbnb, Rekola apod. V dopise vyzvali předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby urychleně inicioval ve spolupráci s velkými městy jasná a férová pravidla pro rozvoj sdílené ekonomiky.

Jak uvedl předseda pražských zastupitelů za Piráty Jakub Michálek, kvůli pověsti pražské taxislužby se turistům, kteří zavítají do české metropole, nelze divit, že dávají přednost Uberu. "Nemůžeme předstírat, že se nic neděje, ani rozbíjet stroje, jako na začátku průmyslové revoluce. Představujeme vlastní vizi, jak by vláda měla podpořit rozvoj nového průmyslu a nových pracovních míst. Potřebujeme hlavně zajistit férovou soutěž mezi digitálními platformami a tradičními poskytovateli jako jsou hotely a taxislužby,” konstatoval Jakub Michálek.

Pirátská vize změn pro sdílenou ekonomiku

 1. Jasně definovat postavení podnikatele (profesionála) na platformě
  • např. výší ročních tržeb přes 60 000 Kč nebo měsíční tržby přes 10 000 Kč
 2. Stejná férová pravidla pro profesionály bez ohledu na platformu
  • Profesionální taxikář by měl mít pojištění a splňovat další profesní pravidla bez ohledu na to, zda jezdí s Uberem, anebo s taxi dispečinkem
 3. Aktualizovat pravidla pro profesionály
  • V případě digitálních platforem nemá smysl povinnost označování vozů žlutou cedulkou TAXI, používání taxametru, zveřejňování ceníků a je třeba jasně říci, že se na ně nevztahují - vzhledem k moderním navigacím je vhodné revidovat i požadavek na zkoušky místopisu
 4. Neprofesionálové musí mít možnost poskytovat příležitostné služby
  • Poskytování služeb prostřednictvím neprofesionálů, nesmí být předmětem přílišné a neadekvátní regulace
 5. Lepší informování uživatelů a poskytovatelů
  • Uživatel by měl být platformou výslovně upozorněn, zda jsou mu nabízeny profesionální či neprofesionální služby, a platforma by měla průkazným způsobem informovat poskytovatele o jejich povinnostech, kontroloři by se měli ujistit, že nedochází k obcházení pravidel pomocí tzv. flotil
 6. Platformy i poskytovatelé služeb, kteří je využívají, musí platit daně
  • Je třeba stanovit povinnost platforem poskytovat údaje o obratu osob a trvat na tom, aby samotná platforma platila korporátní daň ze zisků vydělaných v České republice

Více informací naleznete v podrobnějším článku k tématu: https://praha.pirati.cz/sdilena-ekonomika.html a v příloze, kde je také uveřejněn dopis Pirátů předsedovi české vlády.

/zr/

Před pražským sídlem Ochranného svazu autorského (OSA) a následně také před Ministerstvem kultury se včera sešla přibližně stovka demonstrantů, kteří recesistickou formou vyjadřovali svůj nesouhlas s dramatickým nárůstem odměn, jež na rok 2017 ohlásil OSA a v jejichž důsledku se v roce 2017 mají pronikavě zvýšení poplatků u řady položek sazebníku oproti úrovni letošního roku, a to až o 50 %. Demonstraci uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací hotelů a restaurací ČR. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci České pirátské strany a spolku s poslankyní Věrou Kovářovou přišel také senátor Ivo Valenta.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se již obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo kultury  s podezřením, že tímto razantním zvýšením sazeb OSA zneužil své dominantní postavení. „Takto enormní nárůst sazeb OSA není ani odůvodněný, ani přiměřený. Nerozumíme, proč by se pro příští rok měly jejich sazby zvýšit o polovinu, když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele v ČR,“ podivuje se ohlášenému zvýšení sazeb OSA starosta Křižánek na vysočině a místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.

Hudba pravidelně zní na různých obecních/městských slavnostech, akcích, využívá se však také ve školách, domovech s pečovatelskou službou atd., které obce zřizují. Samosprávy přitom nezpochybňují princip, že je nutno za užití autorských děl hradit odměny, avšak v přiměřené výši.

Vyzvali jsme naše členy, aby do doby než Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či ministerstvo kultury tento postup OSA schválí, neuzavírali s OSA na příští rok žádné smlouvy o placení odměn,“ upozorňuje starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš, který v SMS ČR předsedá Pracovní skupině pro financování samospráv.

Ke stejnému postupu vyzval i senátor Ivo Valenta, který přišel mezi demonstranty. Oznámil jim také, že vládní návrh novely autorské zákona bude chtít doplnit mj. i o to, aby pro dohled na účelnou a oprávněnou výší autorských poplatků, ale i nad způsobem jejich výběru a následného rozdělování mezi autory byl vytvořen speciální dozorový orgán.

SMS ČR již dříve vyslovilo podezření, že se OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou v současnosti ve 2. čtení projednává Poslanecká sněmovna a která upravuje nově vyhlašování sazeb kolektivními správci (viz sněmovní tisk č. 724). Podle názoru Sdružení místních samospráv si chce OSA zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musel podřídit pravidlům nově obsaženým v novele autorského zákona.

SMS ČR upozorňuje na to, že drtivá většina obcí hradí autorské poplatky více kolektivním správcům, a je tak zatížena poplatkovou povinností u více autorských svazů. SMS ČR se tak obává, že nárůst sazeb OSA budou kopírovat i další kolektivní správci a zvýší své sazby. (Jako to už v minulých dnech učinila například divadelní, literární, audiovizuální agentura DILIA – pozn. redakce.)

Svůj ostrý protest proti oznámenému razantnímu zvýšení autorských poplatků nedávno vyjádřil i Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).  "Zvýšení poplatků za reprodukovanou hudbu, které oznámila OSA, to v absolutních částkách při kulturních a společenských akcích znamená až stovky tisíc korun navíc, což pro obce nejsou malé peníze," říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: "Proto jsme koncem srpna jednali na Ministerstvu kultury, které udělilo OSA statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Plánujeme také jednat přímo s OSA a dalšími organizacemi.“

"Chtít například po venkovském fotbalovém utkání, kde se nevybírá žádné vstupné, zaplatit za písničku 2,25 Kč za každého návštěvníka, je v českých podmínkách mírně řečeno úsměvné," vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s tím, že "skoro to vypadá, že OSA je monopolní organizací, která si na trhu může diktovat cokoliv, protože nemá konkurenci".

Předseda SMO ČR František Lukl, starosta Kyjova, úmysl OSA skokově zvýšit sazebník autorských poplatků pro obce a města rovnou označuje za "arogantní a facku do tváře obcím".

Pořadatelé včerejší demonstrace svůj protest proti skokovému zvyšování autorských poplatků vyjádřili i před Ministerstvem kultury. Sdružení místních samospráv si tomuto úřadu totiž na postup OSA již stěžovalo, avšak ministerstvo – jak představitelé SMS ČR včera uvedli – pouze vzkázalo, že s řešením tohoto problému nemůže územním samosprávným celkům nikterak pomoci.*

/rš/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down