K odstraňování plevele v ulicích statutárního města Kladno bez použití glyfosátů se přistoupilo již v roce 2019 a ten se od té doby odstraňuje pouze mechanicky. Městská firma Údržba Kladna s. r. o. pro ještě lepší výsledky zakoupila již v loňském roce přístroj na vyvíjení velmi horké vody, jímž likviduje nejen plevel, ale i pravidelně umývá a dezinfikuje zastávky. Přistroj je schopen vyčistit i lavičky, koše a odstranit sprejerské výtvory i žvýkačky. Nyní v ulicích města začne jezdit multifunkční vůz s několika výměnnými nástavbami.

Jde nám především o technologie šetrné k životnímu prostředí. Likvidace plevele bez herbicidů na zpevněných i nezpevněných plochách či komunikacích je tímto strojem poměrně jednoduchá. Pomocí speciálního předního nástavce jsou jednotlivé plevelné rostliny smáčeny horkou vodou o teplotě 98 °C a poté usychají,“ uvedl primátor města Dan Jiránek.

Působením horké vody dochází u zasaženého plevele k narušení buněčné struktury spařením a tím k nevratnému poškození jejich částí, nebo i celého kořenového systému, podobně jako u chemického procesu. Zbytky rostlin následně stačí po pár dnech uklidit standardními mechanickými postupy.

Parní nástavba je jen jednou z možností použití nového multifunkčního vozu, který začneme tento týden používat v ulicích města. Podle potřeby se jednotlivé nástavby na autě dají vyměnit jedním člověkem za pár minut. Pro mechanický úklid jsou k dispozici přední kartáče se speciálním ramenem s abrazivním kartáčem a na zimu je připravena nástavba se sypačem, variabilní radlicí i chodníkový odmetač. Použití všech modifikací tohoto stroje je velmi jednoduché a hlavně s ním pomůžeme celoročně k udržování většího pořádku v našem městě,“ řekl Oldřich Černý, jednatel Údržby Kladna s. r. o. a radní města.*

/zr/

Na snímku: Nový multifunkční vůz může využívat i parní nástavbu

Foto: archiv města Kladno

Třináct konferencí, třináct krajských měst a nespočet témat, o která se aktuálně nejvíc zajímají české samosprávy. 13. února 2018 v Liberci startují tradiční Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Na programu bude například novela zákona o střetu zájmů, financování samospráv včetně rozpočtového určení daní, školství, doprava nebo sociální služby. Speciální hodinový blok se bude věnovat změněným evropským pravidlům pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR.

Na akcích, které se budou postupně konat ve všech krajích, a to až do 29. března 2018, vystoupí odborníci z ministerstev, státních institucí i firem. Svaz tam mimo jiné představí závěry velké analýzy potřeb měst a obcí, která má sloužit jako podklad pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Součástí programu bude také vyhlášení výsledků krajských kol soutěže Město pro byznys.

„Tradiční bod o aktuální legislativě zahájíme novelou zákona o střetu zájmů. Intenzivně totiž vnímáme obavy starostek a starostů měst a obcí z toho, co nastane, jestliže se kvůli novému zákonu musí svléknout téměř donaha, tedy zveřejnit svoje majetkové poměry na internetu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Očekávám na toto téma velice živou debatu, ze které, doufejme, vzejde i to, na co všechno se máme připravit a jak bychom měli reagovat v případě zneužití dat zastupitelů.“

V kontrastu s přiznáváním veškerého majetku, stavu na účtech i dluhů zastupitelů měst a obcí jsou přísnější pravidla ochrany osobních údajů GDPR. „Odhadujeme, že v prvním roce budou města a obce potřebovat na implementaci těchto evropských pravidel až miliardu korun. Musí zároveň najít minimálně tisíc odborných pracovníků na agendu zpracování osobních údajů. To pro ně představuje velikou zátěž jak z finančního, tak z personálního hlediska,“ vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal s tím, že svaz je připraven zdarma podat samosprávám pomocnou ruku nově i prostřednictvím Center společných služeb, o kterých bude na krajských setkáních také řeč.

„V roce 2017 se akcí v regionech zúčastnilo přes tisíc lidí, kromě představitelů radnic byli mezi nimi i vrcholní činitelé veřejného a státního sektoru – hejtmani, poslanci, senátoři, ředitelé a další zástupci státních úřadů i soukromých společností,“ upřesňuje jednatel pobočného spolku Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. Podle jeho slov se loni řešila  mimo jiné novela zákona o obcích, financování školství, veřejné opatrovnictví, informační systémy a ochrana osobních údajů, změna malých rozpočtových pravidel, změny rozpočtového určení daní, kontroly ve veřejné správě, rozpočtová odpovědnost, sociální bydlení, zákon o hazardních hrách, zákon o odpadech nebo stavební zákon.

Generálními partnery Krajských setkání 2018 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak ASEKOL, Colmex, EKO-KOM, Empemont a I-TEC Czech. Odborným partnerem je společnost SC&C.*

Přehled míst a termínů konání krajských setkání v roce 2018, včetně možnosti se bezplatně zaregistrovat na jednotlivé akce, najdete na zde.

/zr/

K foto:

Z loňského krajského setkání Svazu měst a obcí ČR v Plzni

Foto: archiv SMO ČR

Pochopit potřeby seniorů, podporovat jejich aktivní život a bydlení v domácím prostředí. To byl cíl konference “Podpora seniorů na úrovni obcí a měst”, která se konala v úterý 24. května 2016 na pražské Brumlovce. Pořádal ji Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE a společností Microsoft.

 

 

 

Na akci, jíž se zúčastnili zástupci samospráv, ministerstev, státních a neziskových organizací a dalších subjektů mimo jiné vystoupila generální ředitelka společnosti Microsoft Biljana Weberová, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické Petr Haška či lékař (internista a geriatr) a člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace Zdeněk Kalvach.

"Na jednom místě se sejdou lidé, kteří o seniorech hodně vědí, mnoho pro ně dělají a dělat chtějí. Bude se mluvit o tom, jak usnadnit život této velmi početné skupině s pomocí státní správy, samospráv, technologií a lidské sounáležitosti (služeb),“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Podle dostupných informací je v řadě samospráv věkový průměr obyvatel 60 let a lepší už to nebude.“

 

Diakonie ČCE, která je spolupořadatelem konference, dlouhodobě podporuje pozitivní přístup společnosti ke stáří a život seniorů doma. „Naším cílem je, aby senioři a zdravotně postižení lidé mohli žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem života“, říká ředitel Diakonie ČCE Petr Haška. „Proto jsme založili Institut důstojného stárnutí, který v úzké spolupráci s obcemi a státem usiluje o rozšíření nabídky integrovaných služeb a podporu systémových změn. Péči v domácím prostředí a pečující o své blízké podporujeme dlouhodobě prostřednictvím projektu Pečuj doma (www.pecujdoma.cz), publikací o seniorském bydlení nebo kampaněmi zaměřenými na změnu stereotypního pohledu na stárnutí a seniory,“ dodává Petr Haška.

 

Na konferenci mimo jiné zazněly příklady dobré praxe péče o seniory. Součástí byla výstava fotografa Václava Jedličky, která podporuje myšlenku, že všichni chceme žít doma - tam, kde to známe a máme rádi - ve svém bytě, domě, ve své komunitě, obci či městě. Expozice vznikla v rámci informační kampaně „Žít déle doma“, která se soustředí na prevenci umisťování starých lidí do ústavů trvalé péče. Portréty zobrazují deset seniorů, kteří se narodili v letech 1918 – 1948 a žijí doma s podporou různých služeb (pečovatelská služba, tísňové tlačítko, mobilní hospicová péče apod.) nebo úplně samostatně. Všechny spojuje láska k domovu a rozhodnutí zůstat v něm žít.

 Podle České správy sociálního zabezpečení ke konci roku 2015 žilo v České republice celkem 2 376 883 starobních důchodců, z toho nejvíc - 279 288 – v Moravskoslezském kraji. Průměrná výše sólo vypláceného starobního důchodu byla 11 348 Kč, přičemž muži v průměru pobírali 12 551 Kč, ženy 10 302 Kč. Nejvyšší průměrné starobní důchody se vyplácely v Praze, jednalo se o 12 130 Kč, nejnižší naopak v Olomouckém kraji, a to 11 001 Kč. V prosinci 2015 žilo v České republice celkem 604 sto a víceletých důchodců, z toho bylo 526 žen a 78 mužů. Vůbec nejstarším důchodcem byla žena z Jihomoravského kraje, která se narodila v roce 1907. Nejstarší důchodce žil v Libereckém kraji a byl ročník narození 1909.*

 

Ambici podpořit diskusi o současné praxi plánování staveb v krajině včetně městského intravilánu má letošní ročník konference Křižovatky architektury, který se uskuteční už 2. června v Praze pod názvem Kulturní krajina: proměny-tvorba-ochrana. K hlavním tématům konference budou patřit: systémy sídelní zeleně, plánování městské krajiny, kvalita městské krajiny a dotační tituly. Pořadatelé proto zvou zejména zástupce měst a obcí, kteří budou mít také zvýhodněné vstupné. Mediálním partnerem konference je měsíčník Moderní obec.

Dosavadní praxe projektování staveb v krajině včetně městského intravilánu není ideální. Především monofunkční a technicky orientovaný přístup je proto třeba nahradit postupem integrovaným, který bude brát v potaz všechny souvislosti řešení konkrétního problému či potřeby: počínaje sociálními a ekonomickými parametry konkrétní lokality a konče imperativy památkové ochrany.

Celkové kvality veřejných prostranství lze dosáhnout jedině koncepčním přístupem k plánování a navrhování,“ potvrzuje Pavla Melková, jedna z přednášejících na konferenci a ředitelka Sekce detailu města Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Právě územní plán je totiž základním nástrojem k zachování a tvorbě takové krajiny, s níž se její obyvatelé mohou identifikovat. Mj. to bude vyžadovat užší a nepochybně i méně předsudečnou spolupráci a komunikaci mezi politickou sférou, širokou veřejností a odborníky.

Letošní 8. ročník konference Křižovatky architektury, který se koná pod názvem „Kulturní krajina: proměny-tvorba-ochrana“, má ambici takovou vícestrannou diskusi podpořit. Vystoupení řady představitelů politického života, státní správy, vedení měst a obcí a samozřejmě profesí, především architektů a urbanistů, jí nepochybně může dodat řadu nových impulsů.

Hlavními tématy budou: systémy sídelní zeleně, plánování městské krajiny, kvalita městské krajiny a dotační tituly.

V programu vystoupí např.: Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury, Pavla Melková z IPR Praha, Klára Salzmann, členka představenstva České komory architektů, Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, či Leoš Anderle ze společnosti Sekyra Group. V diskusním panelu věnovaném dotačním titulům se účastníci mohou těšit na Kláru Dostálovou, náměstkyni ministryně pro místní rozvoj, Pavla Sekáče, náměstka ministra zemědělství i další osobnosti.

Konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY, jejímž mediálním partnerem je i měsíčník Moderní obec, se koná již 2. 6. v Národním technickém muzeu v Praze. Součástí programu bude též diskusní panel se zástupci měst a obcí. K diskusi jsou zváni zejména zástupci měst a obcí, státní správy, dále památkáři, architekti, urbanisti, projektanti, akademická obec, developeři, studenti i média, ale také široká veřejnost, zástupci samosprávy a státní správy i neziskových organizací.Využijte zvýhodněné vstupné pro státní správu, samosprávu a neziskové organizace.*

Více informací a on-line registrace na www.krizovatkyarchitektury.cz.

/rš/

Poslanecká sněmovna by dnes, v úterý 7. 7., měla v prvním čtení projednat poslanecký návrh novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Vedle zvýšení sazby daně pro provozovatele loterií se tato novela významně dotkne také obcí a jejich rozpočtů. Dochází totiž ke změně rozpočtového určení odvodů u výherních hracích přístrojů z 80 % na 60 % v neprospěch obcí. Zamýšlená novela má podle tvrzení předkladatelů návrhu zákona obecní rozpočty minimálně zachovat. Je tomu však skutečně tak?

Novela již od počátku vyvolává ostré nesouhlasné reakce mezi zástupci ministerstev, vládních úředníků i obcí. Mezi nejzávažnější připomínky, kvůli nimž návrh nepodpořila jednotlivá ministerstva ani vláda, patří zejména chybějící připomínkové řízení, nekoncepčnost poslaneckého návrhu, nespravedlivé zvýhodnění nelegálních provozovatelů, chybějící analýza odůvodňující přijetí novely, chybějící prevence proti sociopatologickým jevům a další.

Výkoný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek v rozhovoru pro Českou televizi k návrhu novely mj. uvedl: „Ta změna je navržena tak, že bychom měli dostat stejně nebo o něco málo víc v důsledku navýšení daní. S čím ale máme problém, je, že stát to vždycky nějak spočítá, ale skutečnost se ukáže horší.“ Reálně tedy hrozí, že namísto slibovaných peněz navíc dostanou obce z loterií naopak mnohem méně než doposud.

Mají se obce obávat o snížení loterijních odvodů? Jsou si poslanci vědomi toho, že zvyšování daní pro provozovatele loterií nutně vede k rozšíření nelegálního hazardu? Budou tyto dopady nuceny obce platit ze svého rozpočtu, do něhož navíc dostanou ještě méně peněz?

Podrobnější informace o navrhované změně legislativy a o možných dopadech novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách na obecní rozpočty přineseme v srpnovém čísle časopisu Moderní obec společně s výsledky hlasování o tomto návrhu Poslaneckou sněmovnou.*

/js/

 

 

Předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO) se stal starosta Kyjova František Lukl. V Praze ho dnes zvolila Rada SMO. V čele této organizace sdružující více než 2600 měst a obcí a zastupující tak více než osm milionů obyvatel vystřídá dosavadního předsedu Dana Jiránka, který pro svaz nadále pracuje jako výkonný ředitel.

František Lukl bude řídit a zastupovat svaz na jednáních v následujících čtyřech letech tak, aby představitelé samospráv společně hájili zájmy měst a obcí.

Děkuji moc a věřím, že důvěru ve mně vloženou nezklamu a svaz jako tři Svatoplukovy pruty, které se společně nezlomí, tedy statutární města, města a obce, budou dobrým partnerem pro vládu a parlament a pracovat především pro prospěch našich obcí a měst,“ řekl po zvolení nový předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Ve volbě získal 67 hlasů, pro druhého kandidáta - primátora Plzně Martina Zrzaveckého - hlasovalo 32 měst a obcí, které jsou v radě vzešlé ze XIV. sněmu – více na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/snem/xiv-snem/default.aspx.

Nový předseda povede svaz v duchu priorit na období  2015–2017, které letos koncem května v Olomouci schválil XIV. sněm SMO. Je jich pět a budou rozpracovány do akčních plánů. Svaz tak bude prosazovat, aby územní samosprávy byly plnohodnotným a silným článkem veřejné správy, byly adekvátně financovány, nabízely kvalitní a dostupné veřejné služby občanům a efektivně se realizovala mezinárodní spolupráce. Velmi důležité také je, aby svaz i nadále poskytoval kvalitní informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům.

"Ve svazu jsem deset let, z toho osm let v předsednictvu. Jako předseda bych chtěl využít zkušenost z obcí, starostování i ministerské z Ministerstva pro místní rozvoj. Chci rozvíjet dobrou a silnou pozici SMO jako respektovaného partnera vlády ČR a parlamentu. Rovněž budu podporovat profesionalizaci svazu tak, aby obce cítily benefit, pokud jsou jeho členem,“ řekl František Lukl a dodal: „Síla svazu je v tom, že tu jsou tři komory – statutárních měst, měst a obcí, které se podporují. Prioritou nyní je rozpracování priorit SMO na období 2015–2017, schválených na XIV. sněmu, do strategického plánu a aktivity do konkrétních úkolů. Ne slova, ale činy, to je motto většiny z nás představitelů měst a obcí, známku nám přitom dávají voliči. S vámi se všemi udělám vše pro to, abyste vašeho hlasu nikdy nelitovali. Jsme na jedné lodi a jako kapitán budu respektovat svou posádku, která je jedinečná a nezastupitelná.

Kromě Františka Lukla jsou členy předsednictva: primátorka Prahy Adriana Krnáčová jako čestná předsedkyně, primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který se stal také místopředsedou pro evropské záležitosti, dalšími místopředsedy jsou primátor Pardubic Martin Charvát, starosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Vlastimil Picek a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal. Členy předsednictva jsou dále primátor Plzně Martin Zrzavecký, primátor Ostravy Tomáš Macura, starostka Jílového u Prahy Květa Halanová, starosta Vítkova Pavel Smolka, starostka Kunína Dagmar Novosadová, starosta Blížejova Jiří Červenka a starosta Božanova Karel Rejchrt.*

/zr/

 

Na snímku: Nové předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

Foto: archiv SMO

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down