Česká společnost pro jakost i letos vyhlásila soutěž Ambasador kvality ČR. Od června je možné se do tohoto klání přihlásit. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. září 2021. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud.

Podporou kvality chce Česká společnost pro jakost (ČSJ) přispívat i k ekonomickému úspěchu firem a poskytování kvalitních služeb subjektů ve veřejném sektoru a jejich efektivnímu fungování.  Právě proto ČSJ vyhlásila tuto soutěž, která letos vstupuje do čtvrtého ročníku a je založena na posouzení nejen dosažených výsledků organizací, ale především na posouzení jejich přístupu ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost.

V rámci ocenění je hodnoceno pět oblastí. První je orientována na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zaměřuje na to, která ocenění v oblasti kvality organizace již získala, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění obdrželi pracovníci organizaci. Třetí oblastí s největší váhou v hodnocení jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam se řadí například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá se soustředí na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední na ochranu spotřebitele (klientů úřadu).

Novinkou letošního roku je spolupráce s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, díky níž se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud.

V rámci soutěže budou udělena i další ocenění. Jsou jimi například Manažer kvality roku, CSR Guru, Cena za návrat do života, Cena Anežky Žaludové či Cena Františka Egermayera určená studentům.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k vyhlášeným cenám uvedla: „Ambasadory kvality České republiky se mohou stát organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což musí být při hodnocení patrné na první pohled.“   A připomněla: „Oceněné organizace musí rovněž doložit své aktivity při propagaci kvality směrem ke všem zainteresovaným stranám. Stávají se příkladem, jak přistupovat ke zvyšování kvality a společenské odpovědnosti.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality se v minulém ročníku stalo Statutární město Děčín. Hodnotitelé ocenili zejména funkční systém řízení úřadu, dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran.

Účast v soutěži je pro nás velmi prestižní záležitostí. Jde o důležitou zpětnou vazbu pro náš magistrát v oblasti zlepšování kvality poskytovaných služeb, na které neustále pracujeme, a jak je vidět, vyplácí se to,“ komentoval úspěch města v soutěži primátor Děčína Jiří Anděl. „Hodnotitelé se zajímali například o to, jak probíhá tvorba strategických materiálů města a zapojení občanů do těchto procesů, jak se evidují a vyřizují stížnosti, jak funguje Portál úředníka či nástroj E-manažer a mnoho dalšího. Je pro nás velmi důležité, aby občané byli se službami magistrátu spokojeni. Pomáhá nám k tomu například spolupráce s ostatními městy a úřady, výměna zkušeností a sdílení dobré praxe. Velké poděkování patří zaměstnancům magistrátu,“ podotkl tajemník magistrátu města Děčína Jaromír Zajíček.

Přihlášky do soutěže Ambasador kvality ČR je možné podávat od 1. června do 30. září tohoto roku. Bližší informace o všech vyhlašovaných soutěžích a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách České společnosti pro jakost www.csq.cz.

/zr/*

 

 

Otevřeno každý pracovní den, možnost on-line objednání, důraz na transparentnost nebo na společenskou odpovědnost. Takové služby nabízí Magistrát města Prostějova, který byl letos Ministerstvem vnitra vyhodnocen jako nejlepší městský úřad Česka v soutěži Přívětivý úřad.

Magistrát města Prostějova má jednu z nejdelších otevíracích dob mezi srovnatelnými úřady. Na agendy, jako jsou vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu, nabízí možnost on-line objednání na konkrétní termín, čímž zkracují dobu vyřízení a odbourávají čekání. Všechny zásadní informace o svých požadavcích se klienti dozvědí přímo z webových stránek, na kterých lze najít také celou řadu návodů, rad nebo materiálů z jednání zastupitelstva. Ministerstvo vnitra ocenilo Prostějov právě kvůli komplexitě nabízených služeb.

Na dalších příčkách se umístila města Kolín a Litoměřice. Město Kolín dlouhodobě zavádí technologie vedoucí k SMART City. Vedle mobilní aplikace úřadu nebo systému chytrého parkování také pracují na elektronizaci a automatizaci interních procesů úřadu nebo na odpovědném energetickém managementu veřejných budov.

Loňský vítěz, město Litoměřice, se v soutěži umístil na třetí příčce. Vedle svého kvalitního standardu služeb letos upoutal také pobočkou matriky přímo v nemocnici nebo nově zpracovaným jednotným vizuálním stylem města.

Soutěž Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností pořádalo Ministerstvo vnitra již popáté. Letošní ročník byl přerušen pandemií nového typu koronaviru. Ačkoliv se tedy průzkum mezi obcemi konal již v únoru letošního roku, k vyhlášení vítězů mělo dojít v rámci konference Moderní veřejná správa, ta byla ovšem kvůli epidemickým opatřením zrušena.

Vítězové v jednotlivých krajích obdrží distanční formou tradiční samolepku stvrzující přívětivost, kterou si úřady vylepují na vchodové dveře, a také diplomy. Pro první tři úřady jsou připraveny trofeje.

Přívětivý úřad je soutěží, kterou Ministerstvo vnitra propaguje moderní a kvalitní služby městských úřadů. Letos se jí účastnilo 142 úřadů obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy, které vyplnily on-line dotazník. Tím ministerstvo sleduje stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, participaci, klientském servisu nebo společenské odpovědnosti.

K soutěži je vydávána také sbírka dobré praxe nadstandardních služeb úřadů, viz: Sbírka dobré praxe 2020.

CELOREPUBLIKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD OBCE III. TYPU 2020

Prostějov,

Kolín,

Litoměřice.

KRAJSKÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD OBCE III. TYPU 2020

* Jihočeský kraj:

České Budějovice,

Český Krumlov,

Tábor.

* Jihomoravský kraj:

Brno,

Kyjov,

Hustopeče.

* Karlovarský kraj:

Cheb,

Karlovy Vary,

Ostrov.

* Kraj Vysočina:

Žďár nad Sázavou,

Moravské Budějovice,

Třebíč.

* Královéhradecký kraj:

Jičín,

Trutnov,

Nový Bydžov.

* Liberecký kraj:

Liberec,

Jablonec nad Nisou,

Turnov.

* Moravskoslezský kraj:

Ostrava,

Opava,

Karviná.

* Olomoucký kraj:

Prostějov,

Šumperk,

Přerov.

* Pardubický kraj:

Lanškroun,

Chrudim,

Moravská Třebová.

* Plzeňský kraj:

Plzeň,

Přeštice,

Rokycany.

* Středočeský kraj:

Kolín,

Slaný,

Kladno.

* Ústecký kraj:

Litoměřice,

Most,

Děčín.

* Zlínský kraj:

Valašské Klobouky,

Otrokovice,

Vsetín.

* Praha:

MČ Praha 13,

MČ Praha 2,

MČ Praha 7.

Další informace na: Přívětivý úřad obcí III. typu 2020.

/zr/

Ilustrační foto:

Prostějovský magistrát

Foto: archiv statutárního města Prostějova

 

Děčín se stal vítězem 1. ročníku soutěže Hejbni s elektrem pro lepší život, kterou pro statutární města v České republice v loňském roce vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Zvítězil v kategorii A určené městům od 40 000 do 89 999 obyvatel. V kategorii B pro města nad 90 000 obyvatel vyhrály České Budějovice, skokanem roku se stala Karviná. Kritériem hodnocení byla hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo včera v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Předseda představenstva ELEKTROWIN a. s. Roman Tvrzník při této příležitosti připomněl, že za bezmála 14 let fungování tohoto kolektivního systému se díky recyklaci spotřebičů podařilo ušetřit 4,5 milionu tun emisí CO2 a také 2,5 milionu MWh elektrické energie. „Díky surovinám, které bylo možné z odevzdaných spotřebičů získat a znovu použít, se nemusely těžit a zpracovávat nerostné zásoby,“ vysvětlil Roman Tvrzník.

Podle zástupce Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala se díky tomu podařilo ušetřit z obecních a městských rozpočtů tři čtvrtě miliardy korun. „Tyto peníze mohly být použity na výstavbu vodovodů, kanalizace, chodníků a další občanské vybavenosti,“ připomněl Pavel Drahovzal účastníkům slavnostního vyhlášení.

ODMĚNY PRO VÍTĚZE

Soutěž byla zahájena 1. dubna 2018, započítávaly se do ní výsledky dosažené k 31. březnu 2019. Kritériem hodnocení byla hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města. Zapojená města, kterých bylo celkem 25, soutěžila o největší celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území. Aktivně tím přispěla k ochraně životního prostředí, navíc mohla získat jednu z finančních výher.

Děčíně se od dubna 2018 do března 2019 podařilo vysbírat 4,28 kg na obyvatele, v Českých Budějovicích připadlo na každého 3,57 kilogramu. Karviná jako skokan roku zaznamenala meziroční nárůst o 64,2 %.

V kategorii A do 89 999, stejně jako v kategorii B nad 90 000 obyvatel, získali první tři soutěžící odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun. Vítěz kategorie Skokan roku si odnesl padesátitisícovou prémii.

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Kategorie A

  1. Děčín – 4,28 kg/obyv.
  2. Jihlava – 3,9 kg/obyv.
  3. Prostějov – 3,6 kg/obyv.

Kategorie B

  1. České Budějovice – 3,57 kg/obyv.
  2. Plzeň – 3,05 kg/obyv.
  3. Olomouc – 2,54 kg/obyv.

Skokan roku: Karviná – meziroční nárůst 64,2 %*

/zr/

 

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se v závěru minulého týdne stalo předmětem jednání ministra vnitra Lubomíra Metnara se zástupci Sdružení místních samospráv ČR.

V rámci projednávání zákona o zpracování osobních údajů navrhneme upravit výši sankcí pro malé obce či malotřídky tak, aby pro ně nebyly likvidační, sdělil ministr Lubomír Metnar. Vyjádřil tak vstřícnost k návrhu Sdružení místních samospráv na úpravu sankcí v projednávaném zákoně.

Za Sdružení místních samospráv ČR se jednání účastnili předseda sdružení, poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák a místopředseda sdružení Jan Sedláček, starosta obce Křižánky na Žďársku. Podle Jana Sedláčka bylo jednání s ministrem vnitra velice úspěšné a podařilo se domluvit výrazné snížení stropu pokuty pro obce a malotřídky za neúmyslné porušení pravidel GDPR z desítek milionů na 5 tisíc Kč.
Do konce února má být též hotova analýza u 17 vzorových obcí, kde je testován soulad jejich působnosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Obce pro analýzu vybralo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením tajemníků obecních a městských úřadů ČR. Jde o Děčín, Černošice, Cheb, Kladno, Velké Meziříčí, Vyškov, městskou část Praha 4, Tábor, Nymburk, Dobříš, Karvinou, Prahu-Zbraslav, Chrastavu, Kamýk nad Vltavou, Vysoké Pole, Mladý Smolivec a Srbce. Díky analýze budou moci všechny ostatní obce v České republice posoudit soulad svých činností s GDPR.
Setkání ministra vnitra Lubomíra Metnara k tématu GDPR navázalo na jeho nedávná jednání s eurokomisařkou Věrou Jourovou či zástupci Asociace krajů ČR.*

/tz/

K foto:

Společný snímek po jednání

Foto: https://www.facebook.com/jan.sedlacek.96?hc_ref=ARS50c0vFDJMHDwtkxXsYXjNV0iaEgj-o1QcnAP9DRIDw8DszSyEtPne5ti0QHFh5Fo

Bezmála stovka účastníků přijala pozvání na již druhou krajskou konferenci, která se minulý čtvrtek uskutečnila v západočeské metropoli v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje. Účastníci však byli i z Karlových Varů, Děčína, Kadaně, Chomutova, Kraslic či Sokolova. Spolupořadatelem setkání byla Agentura pro sociální začleňování. Cílem konference bylo sdílet dosavadní zkušenosti se zaváděním a provozováním sociálního bydlení.

V úvodním příspěvku představila Karolína Vodičková z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně průběh zavádění sociálního bydlení v Plzni. Nyní je v krajské metropoli těsně před dokončením 13 sociálních bytů, které si účastníci konference v jejím závěru prohlédli.

Ve druhém příspěvku prezentoval Adam Pospíšil ze společnosti R-mosty projekt Férové bydlení, který je zaměřen na zajištění dostupného bydlení pro občany diskriminované na trhu bydlení ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů v Praze a okolí. Dosud se podařilo navázat spolupráci se 16 soukromými vlastníky bytů ochotnými poskytnout pronájem matkám samoživitelkám, romským rodinám či dalším osobám v obtížných situacích.

Po úvodních příspěvcích se diskutovalo o tématech zavádění systému sociálního bydlení v obcích, sociální práce vázaná na bydlení a bytový fond potřebný pro sociální bydlení. Součástí diskusí bylo i krátké představení kvalitně fungujícího prostupného bydlení v Rokycanech a životních příběhů dvou z prvních klientů sociálního bydlení v Plzni. Příběh jednoho z nich odkazuje na skutečnost, že do situace bytové nouze z důvodu zdravotních komplikací se může lehce dostat každý z nás, obzvlášť žije-li bez partnera či rodiny.

Konference byla součástí aktivit projektu Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji, který díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost uskutečňuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městy Rokycany, Klatovy, Dobřany a Nýrsko a s Plzeňským krajem. Cílem projektu je zpracovat modelová řešení sociálního bydlení pro zapojená města a zpracovat doporučení pro Plzeňský kraj v oblasti uspořádání sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na krajské úrovni.*

Bližší informace o konferenci i projektu realizovaném v Plzeňském kraji je možné získat na www.plzenske-socialni-bydleni.cz.

/zr/

 

Ocenění byla předána 1. června na hradě Špilberk v Brně během slavnostního večera pořádaného v rámci konference Moderní veřejná správa.

Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě předávali Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu, Adrián Jenčo, generální ředitel sekce veřejné správy Ministerstva vnitra Slovenské republiky, Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR, Taťána Malá, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje, David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR, Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu města a obcí ČR, a Pavel Loutocký, tajemník Magistrátu města Brna.

Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě obdržely za rok 2016 tyto organizace:

V kategorii Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (bronzový stupeň):

V kategorii Organizace dobré veřejné služby (stříbrný stupeň):

/mv/

K foto:

Ze společného fotografování po předání stříbrného stupně do rukou starosty obce Křižánky Jana Sedláčka (uprostřed), vpravo náměstek ministra vnitra Josef Postránecký, vlevo tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký.

Foto: archiv MV ČR

 

Celkem 162 nominací přijala nezisková organizace Otevřená společnost, o. p. s., do svého již 14. ročníku soutěže otevřenosti veřejné správy OTEVŘENO x ZAVŘENO. Po prověření všech nominací postoupilo k hlasování poroty 95 z nich. Výsledky soutěže byly včera oznámeny v Praze. Hlavní cena v kategorii Otevřeno patří statutárnímu městu Děčín. Naopak hlavní anticena v kategorii Zavřeno letos připadla Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezidiu. Mediálním partnerem soutěže je i odborný měsíčník Moderní obec.

Porota tak pracovala s 58 nominacemi na anticenu ZAVŘENO a s 37 nominacemi na pozitivní ocenění OTEVŘENO. Zajímavým trendem letošního ročníku byl právě nárůst pozitivních nominací. Odborný garant soutěže Oldřich Kužílek k tomu uvedl: „Ukazuje se, že stále více úřadů a institucí zapojuje otevřenost do své činnosti jako klíčový prvek, na kterém staví svou úspěšnost a efektivitu.

Předmětem řady nominací se stala data z databází. Na jedné straně se téměř zdvojnásobil počet nominací do pozitivní kategorie otevřených dat, na straně druhé se mezi případy nesprávného odepírání informací objevuje více případů, kdy povinné subjekty odepírají přístup k různým databázím, které by bylo možné používat pro aplikace a komerční využití.

Výrazný zájem o hlasování letos projevila veřejnost, když udělila 4555 hlasů, pro platné hlasování přitom stačilo soutěžícímu udělit jediný hlas. Otevřená společnost, o. p. s., však také zaregistrovala pokus o manipulaci výsledků masívním hlasováním z jediné IP adresy. Při kontrole však tyto hlasy odečetla a do počtu hlasů veřejnosti ani do výsledků je nezapočítala.

Na letošním ročníku je pozoruhodné, že ve svém hlasování o držitelích hlavních cen v kategorii Otevřeno a Zavřeno se veřejnost shodla s odbornou porotou.

DĚČÍN: NEČEKALI JSME OCENĚNÍ ZA TAKOVOU SAMOZŘEJMOST

Hlavní cenu v kategorii Otevřeno obdrželo statutární město Děčín. Město dlouhodobě prosazuje otevřenost, na jeho webu se nachází rozklikávací rozpočet, videozáznamy ze zastupitelstva (i on-line) včetně podkladů, zápisy z výborů a komisí, otevřená data. Má i mobilní aplikaci a komunikuje na sociálních sítích.

Významným činem byla participace při plánování dálničního přivaděče, což se pro komplikovanou situaci nedařilo desítky let. Město vytvořilo s Děčínským fórem občanských spolků, sousedním městem Jílové, hygienickou stanicí, autodopravci, Agenturou ochrany přírody a Hospodářskou radou okresu pracovní skupinu. Studie proveditelnosti porovnala varianty, zveřejnila je a použila  stanovisko města jak pro svůj, tak i pro krajský územní plán.  Byla i přílohou závěrečného vyjádření kraje k EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice.

I další fakta odpovídají velké otevřenosti Děčína veřejnosti: Program otevřených dat je v ČR mezi městy jeden z nejširších, městský zpravodaj publikuje názory i opozice a před volbami dal všem stranám stejný prostor. Magistrát umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejich délky vystupovat na schůzi zastupitelstva.

Z rukou ředitelky Otevřené společnosti Marty Smolíkové přezali cenu pro Děčín náměstek primátorky Jiří Anděl a tajemník magistrátu Jaromír Zajíček. "Ocenění přijímám pro Děčín s největší pokorou, protože nás ani nenapadlo, že bychom mohli být oceněni za takovou samozřejmost, jako že se o věcech důležitých pro město bavíme s lidmi," konstatoval Jiří Anděl.

LANŠKROUN: RADNIČNÍ NOVINY, KTERÉ MOHOU INSPIROVAT

V kategorii Otevřeno však bylo oceněno i další město – Lanškroun. V radničních novinách tam byla zavedena systémová opatření k vyšší pluralitě, objektivitě a vyváženosti: Funkci redakční rady plní mediální výbor zastupitelstva včetně zástupce opozice a občanů. Městem byl rovněž přijat statut poskytující rovnocenný prostor v každém čísle každému zastupiteli. Prostor mají i občané (vyčleněna jedna strana). Názory, které se do daného čísla radničních novin nevejdou, se publikují jako příloha elektronicky. Redakce aktivně vyhledává a publikuje i protichůdné názory.

Město Lanškroun také již od r. 2015 – a nyní i nad rámce zákona o registru smluv – zveřejňuje všechny smlouvy města a jeho obchodních společností (u nich smlouvy nad 25 000 Kč).

Na webu města se sjednotily všechny výstupy týkající se transparentnosti (např. zápisy z rady, zastupitelstva, výborů a komisí, které se zveřejňovaly i dříve) na jednu přehlednou stránku „Otevřená radnice“. Jako novinka jsou před zastupitelstvem zveřejněna všechna navrhovaná usnesení s podklady.

Cenu městu Lanškroun zastupovanému starostou Radimem Vetchým předala členka poroty, bývalá místostarostka Černošic u Prahy a držitelka ceny Bílá lilie 2011 Daniela Göttelová.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE OTEVŘENO x ZAVŘENO 2016

Hlavní cena: Děčín za účast na rozhodování

Cena poroty: Lanškroun za svobodu projevu a otevřenost

Cena poroty: Lukáš Svoboda za web mapasamospravy cz

Cena poroty: Zastupitelský klub Pirátů hl. m. Prahy za informování veřejnosti

Cena veřejnosti: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za zveřejňování dat

Cena veřejnosti: Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat, za prosazování otevřených dat

 

Hlavní cena: Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR za chaotické informování o reorganizaci policejních útvarů

Cena poroty: Společnost ČEZ, a. s., za neposkytování informací

Cena poroty: obec Vestec za útok na svobodu projevu

Cena veřejnosti: Parlament ČR za "náhubkový zákon"

Cena veřejnosti: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR za odepírání informací o porodech*

 

/rš/

K foto:

Hlavní cena v Kategorii Otevřeno byla letos udělena statutárnímu městu Děčín. Na snímku ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková s náměstkem děčínské primátorky Jiřím Andělem (uprostřed) a tajemníkem magistrátu města Děčín Jaromírem Zajíčkem

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

Příjemné chvíle pohody s dobrou muzikou a zpěvem si dnes odpoledne užili klienti děčínského Domova pro seniory. V rámci projektu společnosti VERA nazvaného Udělejte, co lidé ocení!, mezi ně totiž zavítala kapela Severka z Lovosic a zahrála jim výběr z osvědčených českých lidovek.

Děčínský Domov pro seniory je součástí Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace statutárního města Děčína. V minulém roce byla ukončena jeho náročná rekonstrukce, která pro všechny klienty znamenala narušení jejich dosavadního klidného života v zařízení. Část z nich se kvůli postupujícím stavebním pracem musela v objektu stěhovat i se svými lůžky z místa na místo, někteří dokonce půldruhého roku pobývali v v provizoriu v jiné části města. Ovšem zrekonstruovaný domov pro seniory dnes nabízí komfortnější prostředí pro všech svých 101 klientů.

Primátorka města Marie Blažková, která děčínský domov pro seniory přihlásila do projektu společnosti VERA, dnes klientům zařízení poděkovala za jejich trpělivost při překonávání nejrůznějších  svízelů a trápení, která jim rekonstrukce přinesla. Vystoupení kapely Severka se tak stalo i poděkováním města a jeho Centra sociálních služeb všem klientům domova.

Společnost VERA, která se už od roku 1994 věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro instituce veřejné správy, svůj projekt Udělejte, co lidé ocení! zahájila letos na jaře. Jak dnes připomněla marketingová ředitelka Miroslava Vošoustová, společnost VERA chce ve spolupráci s radnicemi dělat věci, které lidé skutečně ocení, a to nejen v oblasti softwaru. "Mezi námi je stále mnoho těch, kteří svou situaci, v níž se nacházejí, z nejrůznějších důvodů nedokážou sami aktivně ovlivnit. Chceme proto navštívit dětské domovy, nemocnice nebo domovy seniorů a alespoň částečně pomoci jejich klientům. Věříme, že radost a smích jsou těmi nejlepšími léky na každodenní starosti i nemoci," konstatovala Miroslava Vošoustová ještě před tím, než za společnost VERA předala Domovu pro seniory v Děčíně i pěkné dárky – například stolní hry, cédéčka s příjemnou muzikou, tablet apod.

Společnost VERA stále ještě přijímá přihlášky do tohoto svého projektu. Starostové, primátoři, místostarostové či náměstci primátorů, stejně jako tajemníci obecních, městských a magistrátních úřadů mohou dětský domov, dům pro seniory apod. na svém území zcela jednoduše do projektu přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře na: https://www.vera.cz/pomahame.

Mediálním partnerem projektu Udělejte, co lidé ocení! je časopis Moderní obec. I z dnešní akce v Děčíně proto ve svém zářijovém vydání přinese reportáž. Rádi se společností VERA a s jejím projektem přijedeme také do vašeho města či obce.*

/rš/

 

K úvodnímu foto:

 

Kapela Severka byla v Lovosocích založena už v roce 1989. Dnes potěšila klienty Domova pro seniory v Děčíně

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

Úřady obcí a měst, ale i další veřejné instituce opět dostávají příležitost získat ocenění v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO, která hodnotí poskytování informací a otevřenost veřejné správy.

 

Soutěž, kterou pořádá nezisková organizace Otevřená společnost ve spolupráci se spoluautorem zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem, letos vstupuje již do 13. ročníku. Nominovat úřady i jednotlivé úředníky může až do 30. června kdokoli, a to pomocí jednoduchého on-line formuláře na webových stránkách http://www.otevrenozavreno.cz/.

V uplynulém roce získal cenu OTEVŘENO například Hradec Králové za rozklikávací rozpočet, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy za mapové aplikace nebo starosta Dolních Břežan Věslav Michalík za on-line diskusní fórum pro občany. Oceněno bylo také město Děčín za poskytování otevřených dat. Občané vloni zaslali rekordních 141 nominací.

Jak ovšem upozorňují pořadatelé, soutěž má i anticenu ZAVŘENO. Ta se uděluje úřadům nerespektujícím zákon o svobodném přístupu k informacím. Loni ji pořadatelé udělili Magistrátu Ústí n. L. za umlčení Činoherního studia, Magistrátu města Pardubice za záměrné matení veřejnosti nebo Ředitelství vodních cest za dlouhodobou obstrukci infozákona, která zahrnuje nečinnost, požadavky absurdních poplatků za poskytnutí informací a opakované neuposlechnutí rozhodnutí nadřazené instituce.

Do soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO 2015 mohou být přihlášeny činy, které se odehrály od 1. září 2014 do 30. června 2015. Nominovat lze v kategoriích Přístup k informacím, Svoboda projevu, Účast na rozhodování a Otevřená data. O vítězích soutěže rozhoduje odborná porota, ale také hlasování veřejnosti. Výsledky budou oznámeny tradičně 29. září 2015 při slavnostním předání cen. Vítěz ceny OTEVŘENO v kategorii Otevřená data letos získává možnost využít bezplatné konzultace a asistenci při dalším otevírání dat od expertů Fondu Otakara Motejla.

Organizátoři opět očekávají vysoký počet nominací, protože v uplynulém roce došlo ke změnám ve vedení radnic a v řadě obcí začaly platit nové pořádky. Navíc Poslanecká sněmovna projednává klíčové zákony Rekonstrukce státu, přičemž se kolem nich podle pořadatelů soutěže děje  řada událostí vhodných k nominaci na OTEVŘENO nebo ZAVŘENO.*

/zr/

 

 

 

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down