Svaz městských částí hlavního města Prahy ve spolupráci s Advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti připravil Pravidla pro transparentní spolupráci s investory, která zrychlí a zpřehlední komunikaci mezi developerem a konkrétní městskou částí. Pravidla se zároveň stanou zárukou efektivního a transparentního řízení vztahů mezi městskou částí a developerem.

Díky tomu by se na území Prahy mohlo stavět kvalitněji, za jasných a přehledných podmínek, a zároveň, v rámci možností legislativy, co nejrychleji. Návrh pravidel bude v ještě nyní v létě předložen investorům a hl. m. Praze s cílem vést nad tématem veřejnou diskusi.

PRAVIDLA JAKO OBOUSTRANNĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

Členové Svazu městských částí hlavního města Prahy se dlouhodobě potýkají se složitostmi při vyjednávání s developery. Dosud nejasné a netransparentní řešení vztahů mezi oběma subjekty chtějí nahradit oboustranně výhodnými pravidly, která by vedla ke vzájemné spokojenosti investora i města. „Pravidla nám pomohou vytvořit přehledné a jednotně regulované prostředí pro výstavbu. Věříme, že budou přínosná pro celkový rozvoj všech městských částí,” říká předsedkyně Svazu a starostka městské části Praha-Slivenec Jana Plamínková.

Šestatřicet městských částí, které jsou součásti Svazu městských částí hlavního města Prahy, patří v české metropoli mezi ty nejrychleji rostoucí. Na jejich území se staví velké developerské projekty, které zasahují i do více městských částí najednou. „Vytvoření pravidel pro spolupráci s investory považuji za velký úspěch a ukázku toho, jak starostové městských částí jsou schopni efektivně spolupracovat v zájmu rozvoje svých městských částí a zároveň dbát na ochranu veřejného zájmu a zájmů svých občanů,“ připomíná starosta městské části Lysolaje a náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Účelem pravidel je umožnit koordinovaný rozvoj území jednotlivých městských částí Prahy, vymezit jednoznačná a transparentní pravidla pro jednání členů Svazu s investory a umožnit spolupráci jednotlivých členů Svazu při prosazování svých zájmů vůči investorům,” vysvětluje advokát Martin Fadrný z firmy Frank Bold Advokáti a dodává: “Tento typ transparentní spolupráce navíc minimalizuje rizika potenciálního lobbismu a korupce.

DEVELOPER FINANČNĚ PŘISPĚJE MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pravidla ošetří i výši finančního příspěvku, který investor poskytne městské části na a zajištění občanské vybavenosti v nově vznikající zástavbě. Díky tomu nebude muset městská čtvrť platit například stavbu školky, zdravotnického zařízení anebo nákupního a kulturního centra sama ze svých veřejných rozpočtů. „Chceme poskytnout investorům jasné zásady na počátku příprav jejich záměru a tím celý proces zjednodušit. Zrychlíme průchod řízením a dáme mu transparentní rámec, kde mohou investoři s městskými částmi jednat,” dodává místopředsedkyně Svazu a starostka městské části Praha - Petrovice Olga Hromasová.

Nastavené zásady spolupráce jsou tak vhodným nástrojem, jak mohou městské části pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. Předtím než nabudou pravidla platnosti, projdou ještě připomínkováním ze strany investorů. Starostové městských částí je chtějí v průběhu léta také zkonzultovat s Magistrátem hlavního města Prahy a s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jednotliví členové Svazu se pak k pravidlům přihlásí individuálně.*

/zr/

Obrázek nahoře: Logo Svazu městských částí hlavního města Prahy

 

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil Pravidla na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2020 obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020.

Tato pravidla mají za cíl stanovit podmínky, které by umožnily financovat odstranění škod způsobených povodní a záplavou v červnu nebo červenci 2020 na dopravní infrastruktuře, jejíž financování je v souladu s § 2, odst. 1, písm. e), f) a m) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění (dále jen „zákon“), při dodržení zásad efektivního a hospodárného využití poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, pro který se poskytují.

Finanční prostředky lze poskytnout z rozpočtu SFDI pro rok 2020 obci nebo její organizační složce pouze na financování oprav nebo rekonstrukcí povodní či záplavou prokazatelně poškozené dopravní infrastruktury:

* v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo v rámci opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona,

* cyklistických stezek nebo jízdních pruhů pro cyklisty ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona vč. rekonstrukcí sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich nasvětlení nebo

* místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve smyslu § 2, odst. 1, písm. m) zákona,

a to až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů schválené akce.

Termín pro předkládání žádostí o příspěvek je stanoven do 31. srpna 2020.*

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde:  https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/povodne-2020/.

/tz/

Na snímku:

Letošní červnové povodně v obci Dolní Rožínka na Žďársku

Foto: web obce

K pomoci obcím na Uničovsku a Šumpersku, které v závěru víkendu zasáhly bleskové povodně, vyzval dnes, tedy v pondělí 8. června, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Ten přímo v terénu zjišťoval, jaká je situace v nejhůře postižených místech.

To, co jsem viděl v zatopené oblasti, připomíná obraz zkázy. Vyzývám všechny, kteří mají k dispozici například kontejnery nebo nakládací techniku a mají možnost je poskytnout, aby tak učinili. Nabídky pomoci budeme shromažďovat na adrese pomoc@olkraj.cz,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.

Hejtmanství také v nejbližších dnech vyhlásí sbírku na pomoc velkou vodou zasaženému území. Vedení kraje zároveň připravuje další kroky, jak živlem zdecimované vesnice podpoří.

Přívalové deště zaplavily desítky domů, poškodily silnice i energetickou infrastrukturu. Hasiči evakuovali na třicet lidí, další tři desítky zachránili například ze zatopených aut nebo přímo z proudu vody. Bleskové povodně mají zatím jednu oběť. Po další osobě policisté pátrají.*

/zr/

K foto:

Hejtman Ladislav Okleštěk (na snímku druhý zleva) dnes přímo v terénu zjišťoval, jaká je situace v nejhůře postižených místech.

Foto: archiv kraje

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down