Zatímco ještě na začátku roku 2015 se odhady nedočerpání za poslední rok pohybovaly kolem 85 mld. korun a ve druhé polovině roku činily 36 mld. korun, dle nejnovějších údajů ministerstva pro místní rozvoj se aktuální odhad nedočerpání evropských dotací za rok 2015 pohybuje pod 10 mld. korun.

 

 

„Pokud bych nyní měla říci svůj osobní tip, kolik se nepodaří dočerpat, říkám 8 miliard korun. Musím velmi ocenit úsilí všech, kteří mají podíl na výrazném snížení částky, která za loňský rok zůstane nevyužita,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

Mezi hlavní důvody úspěchu patří nejen pozitivní trend v řešení EIA, ale zejména naprostá koncentrace jednotlivých řídicích orgánů na dočerpání, tedy intenzivní komunikace a pomoc žadatelům o dotace. Obrovský posun se podařil zejména u programů Ministerstva dopravy a také u Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Kolik se nakonec skutečně nedočerpá, bude známo až v červenci letošního roku.

Za celé programové období 2007–2013 se podařilo realizovat více než 73 tisíc projektů, které pomohly při rozvoji celé České republiky a přinesly až 85 tis. pracovních míst.*

/TZ/

Evropské fondy 2014–2020: Vize a výzvy. Pod tímto názvem se včera v Praze uskutečnila konference uspořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj a zaměřená na nové programové období EU. Více než stovka jejích účastníků měla jedinečnou příležitost setkat se a debatovat s předními představiteli české politické scény, Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropského investičního fondu.

Vracíme se k samotné podstatě kohezní politiky a vlastně i kořenům Evropské unie. Vize České republiky jsou přitom jasné – přispět jí rovným dílem. Evropa musí být konkurenceschopná nejen jako celek, ale díky politice soudržnosti se dostává i na regiony. Cílem není pouze utratit 650 miliard korun, které máme pro nové programové období k dispozici, ale využít je na smysluplné projekty, které přispějí k rozvoji jednotlivých lokalit. To, že jsme součástí Evropské unie, nám dává množství příležitostí. A je jenom na nás, jak je využijeme pro programové období 2014–2020. Musíme také počítat s variantou, že po roce 2022 již žádné evropské dotace nebudou,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a dodala: „Na dnešní konferenci byla ideální příležitost prodiskutovat veškeré možnosti, které přináší nové programové období z většího nadhledu, který poskytli zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropského investičního fondu. Bylo zajímavé a inspirativní poznat jejich pohled na novou éru kohezní politiky EU.

Podle Ericha Unterwurzachera, ředitele sekce pro střední Evropu DG Regio, úspěšnost řady projektů závisí na tom, zda budou usilovat o hospodářský rozvoj celé unie, v podobě ekonomického růstu a nových pracovních míst. „Návrhy projektů by tudíž měly zohlednit jejich potenciální přínosy k regionálním, národním i celoevropským klíčovým prioritám. Není možné soustředit se pouze na vyčerpání přidělené alokace, ale je nutné zvážit i pozitivní hospodářské a sociální dopady v České republice i v rámci EU jako celku,“ připomněl.

Pochválil rovněž Českou republiku za čerpání v minulém období, kdy bylo uskutečněno více než 60 tisíc projektů. „Evropské fondy a Evropský sociální fond především hrají nezbytnou roli při podpoře zaměstnanosti a investic do rozvoje lidského potenciálu,“ prohlásil v té souvislosti Michael Morass, vedoucí oddělení ESF pro Polsko, Slovensko a ČR DG EMPL.

Mottem pro programové období 2014–2020 by měla být prevence nikoli sankce, a to nejen v oblasti kontrol a auditů, ale obecně. K tomu by měly napomoci i občas opomíjené evaluace, které mohou upozornit na podstatná fakta. Naprosto zásadní jsou však kvalitní projekty, které budou naplňovat cíle kohezní politiky a tvořit její budoucnost. Je důležité, abychom si uvědomovali, že jsme součástí velkého celku a neustále si to připomínali,“ konstatovala v závěrečném slovu Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Program konference, jejímž zastřešujícím tématem byly příležitosti a šance Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020, byl nabitý. Jednotlivé příspěvky se věnovaly například využití evropských prostředků v oblasti zaměstnanosti nebo evaluacím kohezní politiky. Dostalo se i na problematiku finančních nástrojů, které budou v začínajícím programovém období více využívány.*

/zr/

 

Zástupci Evropské komise (EK) dnes v Praze na zasedání Řídicího a koordinačního výboru pochválili pokrok v čerpání evropských fondů v rámci dobíhajícího programového období 2007–2013, kterého Česká republika dosáhla na konci roku 2014.

Uvedla to náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková. Podle jejích slov zástupci EK ocenili snížení ztráty využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie na konci loňského roku. K co nejefektivnějšímu dočerpávání alokace dochází díky nastavení krizových plánů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. "Je důležité nadále v těchto měsících věnovat zvýšenou pozornost všem aspektům spojeným s blížícím se koncem programového období 2007-2013 tak, abychom nedočerpání i v letošním roce snížili na minimum,“ konstatovala Olga Letáčková.

Ústředním tématem jednání Řídicího a koordinačního výboru bylo čerpání prostředků z evropských fondů z programového období 2007–2013, které představili zástupci jednotlivých řídicích orgánů. Celková alokace z evropských fondů pro toto období činila přibližně 700 mld. Kč. Na účty příjemců dotací je v tuto chvíli vyplaceno více než 500 mld. Kč, tedy zhruba tři pětiny prostředků. Podle odhadů zvládne Česká republika využít přibližně 97,5 % celkové alokace programového období 2007–2013.

Řídicí a koordinační výbor je nejvyšším koordinačním orgánem, který dohlíží na čerpání a využití prostředků z evropských fondů v České republice. Výboru předsedá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, členy jsou zástupci jednotlivých řídicích orgánů, sociální partneři, neziskové organizace, zástupci krajů a jako hosté se jednání účastní i zástupci Evropské komise.*

/zr/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down