Rada Asociace krajů České republiky jednala o dalším postupu v rámci podávání projektových žádostí do nového evropského investičního nástroje React EU. Z něj by mělo do České republiky přijít 27 miliard korun, z toho 15 miliard do oblasti zdravotnictví. Na počátku tohoto týdne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sdělilo krajům, že žadatelem v případě zdravotnictví mohou být pouze poskytovatelé zdravotních služeb, tedy nemocnice a příspěvkové organizace ve zdravotnictví.

„Se státem vedeme debaty o čerpání prostředků z Reactu EU de facto od léta loňského roku a nikdy jsme neslyšeli, že by územní samosprávné celky nemohly být oprávněným žadatelem. Tato informace k nám přišla na počátku týdne prostřednictvím krajského odboru rozvoje a následně byla potvrzena i ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Pro nás se jedná o komplikaci, kterou řešíme s vedením nemocnic tak, aby žádost byla podána právě Nemocnicí Pardubického kraje a.s. či našimi příspěvkovými organizacemi v případě Nemocnice následné péče v Moravské Třebové,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého je struktura organizací ve zdravotnictví velmi rozdrobená. „V některých krajích jsou nemocnice příspěvkovými organizacemi, jinde akciovými společnostmi bez vloženého, ale i s vloženým majetkem. Domluvili jsme se na společné pracovní skupině pro vyjednávání s MMR tak, aby se vše vyjasnilo co možná nejdříve,“ sdělil hejtman.

Na základě priorit, které byly definované na přelomu roku, by mohl kraj získat 1,5 miliardy korun.*

/db/

Poslední víkendovou povodní byly postiženy také Poběžovice u Přelouče v Pardubickém kraji, kam v pátek za starostkou Sylvou Káčerovou přijel hejtman Martin Netolický. Podobná situace, kdy se do obce navalila voda z okolních polí, nastala potřetí za 30 let. Největší škody jsou na obecním majetku. Obec již proto podala žádost o 100 tisíc korun z krajského rozpočtu. Již před časem se domluvila rekonstrukce průtahu obcí navazující na budování kanalizace za 16 milionů korun.

„Ačkoliv přes Poběžovice neteče žádná řeka či potok, tak zde není podobná situace ničím novým. Voda se navalila z okolních polí. Naštěstí škody na majetku obyvatel nejsou tak velké, kromě několika sklepů a zahrad,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Škody na majetku obce jsou především na místních komunikacích, a proto již paní starostka podala žádost na 100 tisíc korun, které jsme pro každou postiženou obec vyčlenili v celkovém objemu 8,6 milionu korun,“ uvedl hejtman, který se starostkou hovořil také o rekonstrukci silnice na průtahu obcí či o dotacích pro místní jednotku dobrovolných hasičů. Ti v minulosti žádali například o čerpadlo či zásahové obleky.

Poběžovice u Přelouče se nachází jižně od Přelouče a žije zde přes sto obyvatel. Nejstarší písemná zmínka o vsi se dochovala z roku 1399, kdy ji vlastnili vladykové z Poběžovic. V obci je knihovna, pohostinství a hřiště. Spolkovou činnost zastupuje místní sdružení dobrovolných hasičů, které se aktivně zapojuje do tvorby společenského života ve vsi. V obci není kulturní sál, proto se některé akce pořádají v budově obecního úřadu.*

/db/

 

V souvislosti s výstavbou dálnice D35 se na Pardubický kraj začínají obracet obce, přes které na a ze stavby jezdí těžké nákladní automobily, které tak stávající komunikace zatěžují. Peticí obyvatel Luže a Lozic se v pondělí zabývali krajští radní. Obce stavbu dálnice vítají, avšak nechtějí, aby docházelo ke zhoršování stavu silnic a života obyvatel. Pardubický kraj již o poškozování komunikací jednal se zástupci státu a další jednání v této věci budou pokračovat i nadále.

Problematice se již delší dobu věnuje náměstek pro dopravu Michal Kortyš. „Samozřejmě se budeme snažit o co nejefektivnější řešení i v Luži a Lozicích. Na 3. března jsme s panem ředitelem Němcem ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Luži naplánovali setkání, na které budou přizváni zástupci obcí, vedoucí našeho odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru dopravy města Chrudim a zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR. Společným záměrem nás všech musí být ochrana našich silnic a zajištění bezpečnosti občanů,“ řekl náměstek Michal Kortyš.

„Obyvatelé Luže a Lozic se na nás obrátili s peticí, která se týká vysoké intenzity dopravy komplikující místní přepravu, ničí komunikace, chodníky, fasády domů, ale také narušuje bezpečnost obyvatel či dostupnost okolí Hamzovy odborné léčebny. Našim společným cílem bude nalezení vhodného řešení této vzniklé situace,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.*

/tz/

 

Udržení venkovských prodejen je v jednotlivých obcích v regionu stále větším tématem. Pardubický kraj proto v rámci letošního dotačního programu změnil podmínky čerpání podpory, aby bylo možné smysluplně podpořit více obcí. Jednou z těch, které dlouhodobě kraj podporuje, je obec Vysočina, kterou v rámci svého středečního výjezdu navštívil hejtman Martin Netolický. Konkrétně společně se starostou Tomášem Dubským zavítal do obchodu ve Rváčově, který je jednou ze součástí obce Vysočina. Ta se v roce 2015 stala Vesnicí roku Pardubického kraje a v celostátním kole skončila druhá.

„Problematika venkovských prodejen se bohužel prozatím nestala celostátním tématem, ačkoliv jsem přesvědčený, že pokud chceme v  našich obcích udržet základní služby a mladé, tak musíme otevřít debatu i na úrovni státu, který by měl mít zájem, aby se i kvůli omezování služeb nevylidňoval český venkov. Musíme si uvědomit, že vesnické prodejny jsou ohroženým druhem, a proto od  letošního roku nově podpoříme i obce do 700 obyvatel oproti předchozí hranici 500 lidí. Zároveň budeme kontrolovat i obrat jednotlivých prodejen. Chceme především podporovat ty prodejny, které tuto pomoc reálně potřebují. Kromě zásobování obyvatel mají i jistou funkci sociální, jelikož je především pro seniory jednou z mála možností pro setkávání. Ačkoliv je to druhotná funkce, tak je velmi důležitá,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Obec Vysočina je jedním z příkladů toho, jak oživit fungování obce. Vzhledem k tomu, že jednotlivé místní části na sebe nenavazují,  je v celé obci obchodů více. Kromě Rváčova, kde město usiluje o odkup prodejny, funguje další obchod v Dřevíkově v budově, kde sídlí také obecní úřad a hned vedle je hospoda,“ řekl hejtman Netolický při návštěvě obce, která se sestává z Možděnice, Dřevíkova, Svobodných Hamrů, Rváčova a Veselého Kopce.

Bytový dům či parkoviště na Veselém Kopci. Vysočina připravuje řadu projektů

Starosta Tomáš Dubský společně s místostarostou Zdeňkem Štenglem seznámili hejtmana s připravovanými projekty obce. Jedním z nich je záměr vybudovat ve Rváčově bytový dům pro pět rodin či parkoviště pro deset automobilů vedle autobusové zastávky. Hejtman zároveň se starostou projednával možnosti podpory některého z projektů v rámci dotace pro problémové mikroregiony, v rámci kterého je na celý kraj vyčleněno pět milionů korun. „Obec zároveň plánuje úpravu parkoviště na Veselém Kopci, který patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v regionu. Vzhledem k tomu, že chceme turistům nabídnout i tento komfort, tak ve spolupráci s obcí připravíme projekt na obnovu penetrace celého parkoviště. Předpokládám, že bychom mohli projekt podpořit až 50 procenty, což představuje přibližně 200 tisíc,“ řekl hejtman Netolický.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down