Vítězem doplňovacích voleb do horní parlamentní komory v obvodu č. 32 – Teplice se stal Hynek Hanza (na snímku) se ziskem 57,17 % hlasů. Zdeněk Bergman získal ve druhém kole volby 42,82 % hlasů. Řádné volby se v tomto obvodu uskuteční na podzim roku 2024.

Rozdíl mezi kandidáty ve druhém kole volby činil 1 330 hlasů. Volební účast dosáhla 9,26 % a byla o 6,53 procentního bodu nižší než v prvním kole, kdy činila 15,79 %. Do druhého kola volby postoupili minulý týden primátor Teplic Hynek Hanza se ziskem 29,73 % hlasů a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman s 22,15 % hlasů. Hynek Hanza se tak stal v Senátu Parlamentu ČR nástupcem svého stranického kolegy Jaroslava Kubery (ODS), který letos v lednu zemřel.

Mandát senátora zvoleného v těchto doplňovacích volbách vyprší na podzim roku 2024, kdy proběhnou řádné volby v celkem 27 volebních obvodech.

Právě skončené senátní volby nejsou letos jediné. Český statistický úřad se již nyní intenzivně připravuje na podzimní řádné volby do jedné třetiny Senátu, které proběhnou současně s volbami do krajských zastupitelstev,“ uvedla Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Pro doplňovací volby v senátním obvodu č. 32 – Teplice bylo zaregistrováno celkem deset přihlášek, voleb se účastnilo 9 kandidátů. O senátorský mandát usilovalo sedm mužů a dvě ženy. Průměrný věk kandidátů v prvním kole volby byl 52,8 let. Dva kandidáti byli bez politické příslušnosti.

Voliči hlasovali v celkem 131 volebních okrscích a pro převzetí výsledků od volebních komisí byla připravena čtyři přebírací místa Českého statistického úřadu. Aktivní bylo též pracoviště ústředí Českého statistického úřadu zajišťující elektronické zpracování výsledků voleb a zveřejnění výsledků na prezentačním webu www,volby.cz.

Poslední okrsek byl zpracován dnes v 15:19 hodin. V pondělí 15. června výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

Procentuální zisky kandidátů jsou uvedeny na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení.

/zr/

Foto: ČTK*

 

V prvním kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 32 – Teplice, původně plánovaných na 27. a 28. března, voliči včera a dnes nového senátora nevybrali. Rozhodne tak druhé kolo, do kterého postoupili primátor Teplic Hynek Hanza se ziskem 29,73 % hlasů a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman s 22,15 % hlasů. Volební účast v prvním kole dosáhla 15,79 %.

Pro doplňovací volby bylo zaregistrováno deset přihlášek, voleb se účastnilo devět kandidátů. O senátorský mandát usilovalo sedm mužů a dvě ženy. Průměrný věk kandidátů v prvním kole volby byl 52,8 roku. Dva kandidáti byli bez politické příslušnosti. Všech devět kandidátů má trvalé bydliště v Ústeckém kraji, osm z nich přímo ve volebním obvodu č. 32.

Přestože je zpracování výsledků senátních voleb pro členy okrskových volebních komisí méně náročné než u jiných typů voleb, vyžaduje jejich plné soustředění. I přes přijatá zvýšená hygienická opatření byli členové okrskových volebních komisí i pracovníci na přebíracích místech ČSÚ řádně proškoleni a z pohledu zpracování se jednalo o zcela standardní volby,“ uvedla Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Poslední okrsek byl dnes zpracován v 15.55 hodin. V pondělí 8. června ČSÚ výsledky hlasování předá Státní volební komisi. Druhé kolo doplňovacích voleb se uskuteční v pátek 12. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. června od 8 do 14 hodin.

Zatímco před prvním kolem volby obdrželi voliči sadu hlasovacích lístků předem, pro druhé kolo si je vyzvednou až přímo ve volební místnosti.*

/tz/

Na snímku: Valdštejnský palác na pražské Malé Straně je sídlem Senátu Parlamentu ČR

Foto: archiv Senátu

Třináct konferencí ve třinácti krajských městech - to jsou krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Maraton jeho jednodenních konferenčních akcí určených členským i nečlenským městům a obcím byl odstartován v úterý 12. února v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje za účasti osmi desítek starostek i starostů.

V úvodních proslovech hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s výkonnou ředitelkou SMO ČR Radkou Vladykovou pozdravili účastníky setkání a zároveň přivítali do Svazu měst a obcí jako nového člena statutární město Teplice reprezentované primátorem Hynkem Hanzou. „Díky Teplicím reprezentuje Svaz nyní již téměř 8,5 milionu občanů ČR. Přibyl nám takto zároveň poslední chybějící člen z řady statutárních měst a jejich reprezentace je nyní kompletní,“ připomněla Radka Vladyková. Mezi dalšími hosty byl i primátor hostitelského města Ústí nad Labem Petr Nedvědický nebo předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jaromír Zajíček.

Krajská setkání, která se budou konat v únoru a březnu postupně ve všech krajích, nabídnou představení aktivit, činností a projektů Svazu měst a obcí. Tradiční téma „aktuální legislativa“ se zaměří mimo jiné na novelu stavebního zákona, novelu zákona o sociálním bydlení, zákona o odpadech a kontrolních pravomocích NKÚ a další problematiku. Dále zaznějí příspěvky na aktuální témata samospráv od odborníků z ministerstev, státních institucí i firem.

Jedním z hlavních bodů programu, který zazní na všech setkáních, je příprava XVII. sněmu SMO ČR, který se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2019 v Ostravě. Podstatným tématem budou též aktuální informace k přípravě nového programového období 2021-2027 z pohledu měst a obcí. „Termín konání sněmu byl schválen již v loňském roce, dříve než byl vyhlášen termín konání voleb do Evropského parlamentu,“ objasnila Radka Vladyková.

Přítomné účastníky ústeckého setkání informovali svazoví zástupci o projektech Svazu měst a obcí ČR Centra společných služeb obcí, Efektivní správa obcí a Smart City.

Z pohledu ústeckého regionu přednesl zásadní příspěvek o drogové problematice náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem Tomáš Vlach. Zmínil, že Ústecký kraj je po Praze druhý nejzatíženější, pokud jde o užívání nelegálních drog, a nastínil možnosti obcí v boji proti drogové závislosti a proti jejím dopadům na společnost. Důraz by měl být kladen na prevenci a sociální služby zvláště v sociálně vyloučených lokalitách, kde se setkáváme i s mezigeneračním užíváním návykových látek. Město má zavedenou funkci koordinátor protidrogové problematiky, který zabezpečuje programy a poradenství, prevenci na školách (náklady jsou 1,2 mil. Kč/rok). Řízení problematiky by mělo splňovat určité standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

I další body programu byly věnovány aktuální problematice činnosti municipalit.

* Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se blíží, nový systém sčítání a s tím spojené úlohy obcí představili zástupci Českého statistického úřadu.

* S povinnostmi obcí a měst při správě vodovodů a kanalizací seznámili účastníky konference zástupci Ministerstva zemědělství.

* Město pro byznys pro Ústecký kraj - třetím nejúspěšnějším městem se stalo „domácí“ Ústí nad Labem, na druhém místě se umístily Lovosice a vítězem s nejlepšími podmínkami pro rozvoj podnikatelského sektoru byl vyhodnocen Děčín. Zástupce společnosti Communa Petr Lutonský vyhlásil výsledky výzkumu a předal oceněným pamětní listiny.

V rámci diskuse přečetla Radka Vladyková usnesení předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které odmítá navržené znění nového stavebního zákona. Postoj svazu podpořili přítomní účastníci krajského setkání a vyzvali předsednictvo k medializaci negativního postoje.

Krajské setkání představitelů měst a obcí Ústeckého kraje zároveň vyzvalo vedení SMO  k jednání s Ministerstvem vnitra o úpravě a navýšení platů starostů a místostarostů územně samosprávných celků tak, aby odpovídaly jejich postavení.

Příští krajské setkání se bude konat už 14. února v Hradci Králové. Přehled termínů i míst konání všech krajských setkání SMO ČR najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2019/krajska-setkani-2019.aspx.*

/zr/

K foto:

Z dnešního krajského setkání SMO ČR v Ústí nad Labem

Foto: archiv SMO ČR

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down